TARRAGONA 21

Es reparteixen targetes moneder a famílies amb risc d’exclusió social a Torredembarra

Imatge d’una de les targetes moneder de Roda. Foto: Cedida

La Regidoria d’Acció Social ha repartit aquest divendres les targetes moneder que s’han destinat a famílies amb risc d’exclusió social. És un complement d’ajuda per a infants als quals es fa un seguiment des de Serveis Socials. Són un total de 69 targetes que es recarreguen periòdicament, a raó de 2 € per dia i estan destinades a l’adquisició d’aliments. Les persones que no les han pogut recollir les trobaran a la seva disposició, a partir de dimarts, a l’OAC.

També es va dur a terme un segon repartiment de les targetes moneder de beques de menjador que havien quedat pendents d’entregar. El total de beques menjador per a alumnes de Torredembarra és de 487.

 

Torredembarra mantindrà tancada la finca de Cal Dània on es troben els horts ecològics

Com a conseqüència de l’anunci fet per la Generalitat en relació a l’ampliació de supòsits per a desplaçaments als horts, l’Ajuntament de Torredembarra recorda que el dia 24 de març es va anunciar el tancament de Cal Dània, la finca de propietat municipal on es troben ubicats els horts ecològics per a persones jubilades en aquest municipi. Actualment, hi ha 57 horts, unes parcel•les de 50-60 m2 destinades al conreu ecològic, 35 de les quals estan ocupades per persones jubilades amb una mitjana d’edat de 76 anys.

Des d’un principi s’ha valorat si es podia permetre el desplaçament amb l’argument de l’autoabastiment, però aquesta opció ha estat finalment descartada atès que la majoria de persones que es desplaçarien són grans, sent aquest el grup de més risc enfront la COVID19. Tampoc es podria garantir impedir l’afluència massiva, la qual cosa podria afavorir el contagi social. El propi Departament d’Interior de la Generalitat indica que el desplaçament a l’hort es pot realitzar si és un hort del que cullen productes necessaris per a la subsistència que és el que podria succeir en el cas que els horts fossin socials i destinats a persones amb greus mancances econòmiques.

Entenent, però, que els horts serveixen per a l’autoconsum de persones que per la seva condició de jubilades són també d’un grup social més desfavorit econòmicament, la Regidoria de Sostenibilitat proposarà l’eliminació de la taxa anual corresponent a l’any 2020 i que paga cada persona usuària dels horts per al seu manteniment.

La Regidoria ha posat a disposició de totes les persones adjudicatàries dels horts el telèfon de l’operari de brigada ambiental encarregat del manteniment dels mateixos. Cas que s’hagi de realitzar alguna collita, regar l’hort o dur a terme alguna tasca de manteniment imprescindible per a la seva subsistència, l’operari de brigada durà a terme l’esmentada tasca i, si s’escau, portarà fins a l’habitatge del propietari de l’hort la collida realitzada.

Torredembarra incrementa el nivell de reciclatge de residus durant el confinament

Imatge de la desinfectació de contenidors als carrers de Torredembarra. Foto: Cedida

La Regidoria de Sostenibilitat ha analitzat, com tots les mesos, les dades de les diferents fraccions dels residus recollides per l’empresa NORDVERT SL, contractada per dur a terme aquest servei municipal. Per tant, es tracta només de les fraccions de paper i cartró, envasos, vidre, matèria orgànica (FORM), resta, voluminosos i poda. Queden, doncs, excloses aquelles matèries que també computen per fer el càlcul total del reciclatge municipal com l’oli domèstic, piles i el material que ingressa directament a la deixalleria.

El regidor d’aquesta àrea, Joan Torras, ha explicat que atès el confinament decretat pel COVID-19, s’ha aprofitat per dur a terme les anàlisis diferenciant el període de preconfinament i el de confinament pròpiament dit i que els resultats obtinguts mostren com el nivell de reciclatge de residus s’ha incrementat significativament durant el confinament.

Els resultats que s’han obtingut, es detallen a continuació:

Durant el mes de març el reciclatge de paper i cartró, envasos, vidre i matèria orgànica (FORM) ha passat del 20,7 % de l’any 2019 al 28,3%, un increment de més de 7 punts tot i la caiguda del reciclatge corresponent a la recollida comercial pel tancament de nombrosos comerços locals durant el confinament, especialment els bars i restaurants, grans generadors de FORM o vidre. Cal tenir present que el reciclatge d’aquestes fraccions computa pràcticament la meitat del reciclatge municipal, amb la qual cosa estem dient que se superaria àmpliament el 50% del reciclatge si consideréssim totes les fraccions recollides selectivament.

Com s’ha observat a la resta de Catalunya, destaca la disminució de la fracció resta, la que no es recicla, passant de 643 tones l’any 2019 aquest mateix mes a 567, enguany. A Torredembarra també s’ha vist incrementada la fracció envasos, de 18 a 29 tones.

Pel que fa a la recollida pel sistema de contenidors, destaca l’increment del reciclatge durant els darrers 16 dies, en el qual el confinament ha estat més complet, d’un 16,4%, els primers 15 dies sense confinament a un 20,1%. Destaca especialment la diferència de reciclatge de paper i cartró, matèria orgànica i envasos entre el període de preconfinament i el de confinament que ha passat a ser uns 100 kg/dia superior en aquest darrer període per a cadascuna de les fraccions.

També ha augmentat el reciclatge en els barris, on s’ha implementat recentment el sistema de recollida porta a porta: Clarà, Babilònia i Sant Jordi, que s’han sumat aquest 2020 al Nucli Antic, on fa més de 10 anys que es practica. En aquestes zones, s’ha passat del 71,2 al 77,5 % de reciclatge, els dies abans i els de confinament, respectivament. L’augment de reciclatge ha estat un cop més en les mateixes fraccions, envasos i paper i cartró també en 100kg/dia i en la matèria orgànica a raó de 200 kg/dia.

Cal tenir present que aquest mes de març el material reciclat procedent del sistema de recollida Porta a porta d’aquests quatre barris ha representat de tot el material recollit selectivament en el municipi el 17 % del cartró, el 30% dels envasos, el 21% del vidre i el 47% de la matèria orgànica. Precisament, durant el mes de març s’ha fet la primera caracterització de la qualitat de la matèria orgànica recollida a Torredembarra que ha resultat en un 6,07 % d’impropis una dada molt baixa que permetrà pagar un preu més baix del seu tractament a la planta de compostatge.

El que si que ha disminuït considerablement és el reciclatge dels establiments comercials i activitats (grans generadors) degut al tancament dels considerats no essencials. En relació a l’any 2019 la recollida de matèria orgànica i vidre han passat a la meitat i la recollida de cartró s’ha reduït un terç. També destaca la diferència entre els dies previs i posteriors al confinament, en que les recollides han passat a ser durant el confinament pel cartró i la matèria orgànica un terç del que es recollia els primers 15 dies i s’ha anul•lat la recollida comercial de vidre durant el confinament. En el cas de la recollida d’envasos comercials, que no es realitzava l’any 2019, durant el confinament s’ha reduït a una tercera part del recollit els primers 15 dies de març.

Destaca també la disminució de desbordaments d’algunes bateries de contenidors que es relacionava amb l’ús indegut per part d’establiments comercials. De fet, una part dels que s’observen actualment al costat dels contenidors es corresponen més aviat amb l’incivisme provocat per la por a obrir els contenidors per dipositar-hi els residus tot i estar periòdicament desinfectats.

No s’ha pogut encara disminuir significativament l’aportació de voluminosos, una pràctica que la Regidoria suposa deguda al fet que moltes persones han aprofitat el confinament per fer “neteja especial” de les llars, allò que es fa només quan es disposa de temps lliure i que s’espera vagi minvant a mesura que s’allargui el confinament les següents setmanes. Quelcom similar ha succeït amb la poda, que ha augmentat significativament durant el període de confinament especialment en les zones de Sant Jordi i Babilònia, zones de cases baixes amb jardí on el percentatge d’habitatges plens durant l’any és superior a altres zones on predominen les segones residències.

 

Mesures adoptades a Torredembarra en el control i els serveis de Salut Pública municipal

Façana de lAjuntament de Torredembarra. Foto: Fem Turisme

L’actual situació de crisi sanitària provocada per la covid-19 ha comportat prendre un seguit de mesures en els serveis relacionats amb la Salut Pública municipal per part de la Regidoria de Sostenibilitat:

Servei de recollida d’animals abandonats:

Aquest servei continua actiu, però amb un protocol estricte de recollida per a evitar un possible contagi fortuït, que ha estat elaborat per l’empresa responsable del servei.

Per a evitar desplaçaments innecessaris l’autoritat municipal, com a receptora dels avisos de troballa a la via pública d’animals en situació de pèrdua o abandonament, farà la primera gestió. Un cop confirmat in situ que l’animal no porta identificació, o si en porta, no es pot localitzar al propietari, s’activarà el servei de recollida. D’aquesta manera s’evita que els propietaris s’hagin de desplaçar fora del nostre municipi per a recuperar l’animal.

Control de legionel•losi i piscina municipal:

Pel que fa a la piscina municipal, la Regidoria d’Esports ha donat les instruccions necessàries perquè es continuï realitzant el servei de manteniment.

Pel que fa al contracte del servei de prevenció i control de la legionel•losis, actualment la major part dels edificis i instal•lacions municipals romanen tancats. Només resta obert un edifici on està ubicada la Policia Local, on es continuen realitzant les actuacions previstes a la normativa específica.

Control d’aigua de consum

Es continua amb el «Pla d’analítica de control» establert per a l’any de 2020, tal i com estava previst.

Servei de prevenció i control de la població dels mosquits al municipi

Seguint la planificació establerta pels tècnics municipals, l’empresa contractada va iniciar les actuacions el mes de març. Està previst continuar la planificació establerta.

Servei de prevenció i control de la població de coloms i cotorres

En aquesta cas, s’ha decidit suspendre les captures controlades previstes a realitzar durant la darrera part del mes de març i el mes d’abril.

Prevenció i control del servei del DDD (desinfecció, desratització i desinsectació) al municipi

El servei continua amb normalitat. Les neteges preventives de clavegueram, s’estan duent a terme per l’empresa SOREA, tal com estaven planificades.

S’han realitzat actuacions específiques de prevenció de la COVID-19 a la comissaria de la Policia Local, a l’aparcament dels Filadors, a l’Oficina d’Atenció Ciutadana i als vehicles municipals. Aquestes desinfeccions, es realitzaran setmanalment mentre estigui declarat l’estat d’alarma per a intentar minimitzar, en la mesura del possible, els contagis per coronavirus o per altres patògens que puguin sortir.

Al web municipal també s’ha creat un espai amb consells de neteja domèstica durant el confinament i altres recursos informatius: https://bit.ly/3488FHu

 

Uns 33 comerços de Torredembarra ja són ‘Establiment segur contra la violència masclista’

Imatge d’un dels establiments. Foto: Cedida

Un total de 33 comerços de serveis essencials que es troben oberts a Torredembarra ja s’han sumat a la campanya “Establiment segur contra la violència masclista” que ha engegat l’Institut Català de les Dones i els Mossos d’Esquadra.

Aquesta iniciativa es concreta a posar en lloc visible dels comerços un cartell amb el missatge següent: “Establiment segur contra la violència masclista. Si aquests dies de confinament sents que casa teva deixa de ser un espai segur per a tu o els teus fills i filles, aquí truquem per tu al 900 900 120 o al 112. #NoEstàsSola #JoActuo”.

Amb aquest missatge es vol ampliar el suport social a les dones que travessen aquestes situacions i que actualment poden estar aïllades. Una dona que s’acosta a un establiment i veu aquest cartell sap que pot comptar amb algú, que serà escoltada i podrà explicar la seva situació i que aquesta persona trucarà per ella al 900900120, per ser assessorada per professionals de l’advocacia, psicologia i l’atenció social, o al 112 en cas d’emergència.

Les regidories d’Acció Social i de Comerç, Indústria i Activitats han treballat per informar i aconseguir les adhesions d’establiments torrencs i ahir la Policia Local ja va fer la distribució dels cartells.

Cal recordar que altres recursos telefònics en aquests casos són el whatsapp de l’Institut Català de les Dones (671 778 540), el Servei d’Informació i Atenció a la Dona de Torredembarra (663 96 67 50) i el telèfon de la Policia Local de Torredembarra: 977 64 00 25.

Els comerços de Torredembarra que vulguin afegir-se a la campanya “Establiment segur contra la violència de gènere” poden descarregar-se els cartells en pdf al web dones.gencat.cat.

 

Vídeo de l’alcalde de Torredembarra agraint l’esforç davant el coronavius

L’alcalde de Torredembarra ha emès un vídeo a través de les xarxes socials dirigit als vilatans. Eduard Rovira destaca la gravetat del moment actual: ‘No hem viscut mai una situació així a la nostra societat. Ni les administracions ni el teixit empresarial, ni els treballadors ni la ciutadania ens ho esperàvem’.

L’alcalde recorda el conjunt de mesures socials preses des del consistori, com assegurar el menjar als necessitats, repartir les targetes moneder o haver suspès els tributs. També les de caràcter sanitari i el tancament d’equipaments, entre d’altres. Rovira ha volgut agrair especialment els persones implicades en aquesta emergència sanitària i a la ciutadania, pel seu confinament.

 

L’Arxiu Municipal fa una crida a la ciutadania per rebre material del confinament a Torredembarra

Imatge de la façana de l’Ajuntament de Torredembarra. Foto: Cedida

L’Arxiu Municipal de Torredembarra, conscient del moment històric que es viu a causa de la pandèmia de la Covid-19, vol rebre material documental per a guardar-lo per a la memòria de la vila.

Per aquest motiu, l’Ajuntament demana a la ciutadania que enviï fotografies, petits vídeos o textos amb vivències i reflexions, sobre com viu la gent aquest moment de confinament generalitzat. Segons han informat, interessa només la realitat personal, no pas els missatges, bromes i correus genèrics.

Les persones que hi vulguin col•laborar, poden fer una petita presentació personal, les seves dades seran guardades.

Enviaments a arxiu@torredembarra.cat

 

Bogeria per adoptar un gos: les protectores rebutgen que sigui només durant el confinament

Imatge de la Perla, una gossa mestissa acollida per una família, descansant damunt d’un llit. Foto: ACN

La crisi sanitària de la covid-19 ha disparat les sol·licituds d’adopció i acolliment d’animals en protectores com la SPAC de Torredembarra. «És una bogeria, tot i que la demanda ha baixat els darrers dies», apunta Myriam Esquís, una portaveu de l’entitat. Com que la protectora està tancada, els treballadors s’ocupen de portar els gossos a domicili. L’entitat, però, descarta aquelles persones que només s’ofereixen a acollir un gos mentre duri el temps de confinament.

Tot i que es fa difícil saber si tothom ho fa per solidaritat o si hi ha picaresca per tenir l’excusa de sortir al carrer, el missatge és clar: «se’ls han de quedar fins que els trobem una llar definitiva perquè, sinó, per a ells seria un nou abandonament».

La SPAC de Torredembarra manté oberts els canals d’adopció, i fa les entrevistes i tràmits pertinents de forma telemàtica. Un cop validat el protocol, els treballadors es desplacen a domicili amb l’animal i el lliuren al destinatari respectant les mesures de seguretat establertes. A més, es manté l’opció de l’acolliment temporal a casa. Tot i això, no es busquen acollides només mentre duri l’estat d’alarma, sinó durant el temps que es trigui a trobar una llar definitiva per a algun dels 400 gossos del refugi.

«Hi ha gent que s’ha ofert només pels dies de confinament, però els expliquem que no pot ser i ho entenen. Altres et diuen que sí, que l’acolliran durant el temps que faci falta», assenyala Esquís. El perfil de persones interessades és molt divers. Famílies amb nens, gent més gran, o persones que no tenien cap animal i que, aprofitant que han de teletreballar, consideren que aquest és el millor moment per fer el pas.

La Perla, en acollida a l’espera de poder viatjar a Alemanya

Helena Albaladejo és una voluntària habitual de la protectora torrenca que, com la resta de col·laboradors de l’entitat, fa quinze dies que no pot anar al refugi a passejar i tenir cura dels animals. En el seu cas s’ha decidit a acollir a la Perla, una gossa mestissa de set anys i mig que portava uns mesos a la protectora i que, quan les autoritats ho permetin, viatjarà cap a Alemanya, on la lliuraran a una entitat d’adopció amb la qual col·laboren.

L’Helena té més animals a casa, entre elles una gossa que va adoptar fa dos anys. Ara, explica, va decidir acollir a la Perla perquè, com que haurà de viatjar aviat i té «pors», considerava que així ho podria treballar amb ella. Albaladejo recomana a les persones que tenien la idea d’adoptar un animal que ho facin ara. «És un bon moment perquè, a l’estar a casa, tindran més temps per a l’adaptació de l’animal», apunta.

Altres entitats aturen la sortida d’animals

De la seva banda, entitats com l’Última Llar de Reus han frenat les adopcions, però fan una crida a fer-ho un cop acabi la crisi del coronavirus. «Tant de bo la gent que s’interessa vingui després en caravana a adoptar», explica Roman Casanovas, director tècnic de l’Última Llar. I és que el centre està ara més ple que de costum perquè manté el servei de recollida d’animals abandonats. L’any passat van entrar a l’Última Llar uns 56 gossos al mes, de mitjana, fruit dels convenis signats amb diverses institucions locals i supramunicipals de la zona.

Pel que fa als abandonaments, diverses entitats del Camp de Tarragona consultades per l’ACN afirmen que no han anotat un increment dels abandonaments. La Fiscalia de Medi Ambient espanyola ja ha alertat de les conseqüències penals d’abandonar gossos adoptats quan acabi l’estat d’alarma. En un ofici dictat dilluns el ministeri públic diu que sospita que l’allau d’acolliments que s’ha registrat en diversos punts de l’Estat podria ser una «excusa» dels amos per «poder sortir al carrer». Cal recordar que passejar les mascotes està permès, però que alguns ajuntaments s’han vist obligats a fixar límits -de distància permesa o de freqüència diària màxima- davant l’abús d’alguns ciutadans.

Roger Segura – ACN

La Biblioteca de Torredembarra posa en marxa els clubs de lectura virtual

Imatge de la Biblioteca Mestra Maria Antònia de Torredembarra. Foto: Cedida

La Biblioteca Mestra Maria Antònia de Torredembarra ha pres la iniciativa de reorganitzar algunes de les activitats que du a terme perquè durant el confinament pel coronavirus es pugui gaudir d’una altra manera de les propostes culturals d’aquest equipament. Amb aquest objectiu, estrenen els clubs de lectura virtual “Tertúlies virtuals des del sofà”. Les persones que hi vulguin participar cal que contactin per correu electrònic a biblioteca@torredembarra.cat

Programació d’aquesta setmana:

-Club Novel•la: Llegim L’Ulisses, de James Joyce. Dijous, a les 17 h.

-Club d’Assaig: Parlarem del llibre de «Converses amb Pau Casals». Divendres, a les 17 h.

-Subtítol del llibre: Records i opinions d’un músic», de Josep Maria Corredor (amb carta-prefaci de Pau Casals).

Ens acompanyaran:

– Janet Riambau Santacana, Veïna, mestra, docent del Camp d’Aprenentatge Pau Casals.
– Denis Navarro, professor de l’Escola Municipal de Música de Torredembarra.
– Griselda Dalmau Claramunt, encarregada de les visites guiades de la Casa nadiua de Pau Casals, al Vendrell.

 

Les denúncies per incomplir les mesures de l’estat d’alarma a Torredembarra ja pugen a 14

Foto d'arxiu de la policia local de Torredembarra

Foto d’arxiu de la policia local de Torredembarra

La Policia Local de Torredembarra centra els seus esforços en el control d’establiments i de confinament de la ciutadania. Les denúncies per incomplir les mesures de l’estat d’alarma ja pugen a 14.

Des que es van prendre mesures de tancaments d’escoles i establiments i es va decretar l’estat d’alarma, la Policia Local de Torredembarra ha centrat les seves actuacions en quatre àmbits: control dels establiments, mesures de seguretat en els establiments, control del confinament i tasca pedagògica i assistencial.

En el control d’establiments, les principals actuacions es van centrar en el cap de setmana del 14 i 15 de març, realitzant al voltant de quaranta requeriments perquè es procedís al tancament principalment d’establiments de restauració. En aquests moments, la Policia Local continua supervisant que només estiguin obertes les botigues que tenen permís per a fer-ho, que són sobretot les del sector de l’alimentació, i que es compleixin les mesures de seguretat adients com són restringir el nombre de persones que hi poden accedir i que mantinguin les distàncies requerides.

Pel que fa al control del confinament, fins a data d’avui s’han identificat un total de 184 vehicles i 154 persones que es desplacen a peu i ja són 14 les persones denunciades. També es controla que els gossos que es poden passejar compleixin amb la normativa de portar el xip i estan inscrits en el Registre Municipal d’Animals de Companyia.

Amb tot, els agents de la Policia Local també realitzen tasques assistencials i pedagògiques.

 

El PIJ de Torredembarra posa en marxa oferta d’activitats obertes per als joves a les xarxes socials

Foto d’arxiu: Anna F. – Aj. Torredembarra

La Regidoria de Joventut, davant del fet que el confinament serà més llarg de l’inicialment previst i assumint el repte de seguir la pròpia tasca d’educació en el lleure, ha posat en marxa una oferta d’activitats per a tots i totes les joves a través de la xarxes socials Instagram i Facebook.

Durant les properes setmanes, es proposarà cada tarda una activitat a realitzar, les instruccions corresponents dels i les monitores, i la possibilitat d’enviar-hi consultes.

Les activitats es duen a terme de dilluns a divendres, tots els dies a partir de les 17 h, amb la següent programació:

Dilluns. Anglès

Dimarts. Dibuix

Dimecres. Teatre

Dijous. Jocs de taula i rol amb l’Associació juvenil Metajuego

Divendres. Ball Modern

Instagram @pijtorredembarra
Facebook Pij Torredembarra

+Info al 616021115

A més, el perfil @pijtorredembarra a Instagram anima tothom a compartir idees i reptes creatius amb fotos o vídeos a instastorys amb l’etiqueta #quedatacasapijtdb i mencionant @pijtorredembarra

 

Torredembarra posposa el Festival de Màgia i el Dtapes, que havien de fer-se al maig

El DTapes havia de celebrar-se del 8 al 24 de maig. Foto: Cedida

A més dels actes que s’han hagut de suspendre amb motiu del confinament pel Coronavirus COVID-19 i l’estat d’alarma declarat, l’Ajuntament de Torredembarra també ha decidit posposar les següents activitats:

Festival de Màgia. S’havia de celebrar del 30 d’abril al 2 de maig.

DTapes per Torredembarra. Havia de tenir lloc del 8 al 24 de maig.

Pel que fa al Campus Multiesport de Setmana Santa, en breu es procedirà a retornar el pagament de les inscripcions.

Torredembarra desinfecta dependències municipals i vehicles policials

Desinfecció policia a Torredembarra. Foto: Cedida

L’Ajuntament de Torredembarra ha iniciat les accions de desinfecció dels espais de dependències municipals que poden acollir afluència de públic: Recepció de l’Ajuntament i Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC), comissaria de la Policia Local i vehicles policials i de protecció Civil, i aparcament soterrani dels Filadors.

Les tasques de desinfecció es van dur a terme ahir al matí a través d’una empresa especialitzada del sector (SAHICASA), que està registrada i autoritzada per a aquestes feines. La desinfecció es realitza per nebulització aèria i polvorització de superfícies per a l’eliminació de virus, bacteris i fongs. Els productes utilitzats són eficaços per coronaviridae que és la família de virus a la qual pertany el COVID-19, tal i com indiquen els assajos d’eficàcia realitzats pel fabricant i exigits per l’administració sanitària per al seu registre oficial.

L’Ajuntament té previst que aquestes actuacions de desinfecció en dependències municipals i vehicles policials i de Protecció Civil es realitzin un cop per setmana.

 

Torredembarra posa en marxa una acció especial de neteja i desinfecció de la via pública

Imatge de la realització d’un dels serveis. Foto: Cedida

L’Ajuntament de Torredembarra posa en marxa una acció especial de neteja i desinfecció als carrers del municipi, amb especial atenció a les zones on, tot i el confinament, són punts d’afluència de públic (al voltant de les zones amb establiments sanitaris, d’alimentació, de transports, alguns edificis municipals, etc.).
Arran de la declaració de l’estat d’alarma, l’empresa que presta el servei de neteja de la via pública ha efectuat la neteja amb sabó i avui ja s’ha fet una prova pilot amb lleixiu. A partir d’ara, totes les màquines disposaran d’aquest sistema i duran a terme així la desinfecció de carrers.

A més, l’Ajuntament ha mobilitzat un grup d’operaris de la Brigada Municipal que són els encarregats de dur a terme la desinfecció localitzada en punts d’afluència de públic. Concretament, s’han planificat tres rutes: una primera que engloba el CAP, zona dels Munts i Baix a Mar; una segona per al centre vila, i una tercera per a l’entorn d’edificis municipals i la zona de Sant Jordi.

Aquesta desinfecció s’ha previst inicialment en horari de matí (de 7 a 9 h) els dilluns, dimecres i divendres, i començarà el pròxim dilluns, 23 de març.

D’altra banda, cal recordar que aquests dies també es du a terme la desinfecció al voltant dels contenidors d’escombraries i a les tapes i pedals dels mateixos. Per aquesta motiu, no es pot deixar cap tipus de voluminós a la via pública ja que impedeix una correcta desinfecció de la zona. A més, ja es va anunciar que el servei de recollida de voluminosos quedava suspès. També es realitza una neteja especial dels contenidors d’orgànica comercial.

 

L’Ajuntament pren mesures per reduir l’impacte econòmic a la ciutadania de Torredembarra

Imatge d'arxiu de l'entrada de l'Ajuntament de Torredembarra. Foto: Tarragona21.cat

Imatge d’arxiu de l’entrada de l’Ajuntament de Torredembarra. Foto: Tarragona21.cat

L’Ajuntament de Torredembarra ha adoptat les primeres mesures tributàries amb l’objectiu de reduir l’impacte econòmic del coronavirus al municipi tant per a la ciutadania en general com per al teixit comercial, professional i empresarial i per als usuaris dels serveis públics municipals. Tot seguit es detallen aquestes mesures:

Mesures per a tota la ciutadania:

Ajornar el cobrament del següents tributs municipals subjectes a padró que encara no s’han posat al cobrament, per la paralització de terminis del RD 463/2020:

– Impost sobre béns immobles de naturalesa urbana i rústica (IBI)
– Impost sobre activitats econòmiques (IAE)
– Impost sobre vehicles de tracció mecànica (circulació)
– Taxa per entrada de vehicles a través de la vorera (guals)

Una vegada hagi finalitzat el període d’alarma o situació d’excepcionalitat, es comunicarà, mitjançant els corresponents anuncis oficials als contribuents, els nous període de cobrament.

Suspensió del pagament de la zona blava.

Mesures per al teixit econòmic:

Ajornar el pagament i reduir-lo ajustant-se a l’ocupació efectiva durant el període que duri l’estat d’alarma de les següents taxes:

Ocupacions de via pública amb taules i cadires. Gestió de la concessió de terrasses del passeig de Colom (no inclou el cànon que és una recaptació delegada de Costes).
Ocupació del mercat setmanal
Gestió de residus dels locals industrials, comercials, de serveis i d’activitats professionals.

Mesures per als usuaris dels serveis públics municipals:

Ajornar el pagament i reduir-lo en la següent quota, descomptant els dies que no s’ha prestar el servei els preus públics de les Llars d’Infants Municipals, de l’Escola de Música i d’activitats esportives municipals.

 

Torredembarra tanca els parcs infantils per la irresponsabilitat d’alguns ciutadans

Imatge d’un parc infantil de Torredembarra. Foto: Cedida

L’Ajuntament agraeix a la ciutadania de Torredembarra ‘la mostra de civisme’ en aquests dies de confinament pel Coronavirus COVID19. Malgrat tot, ‘encara hi ha persones que no han entès la greu situació d’emergència sanitària’, afirma en un comunicat. Per aquest motiu, aquest matí s’ha procedit a fer el tancament físic de parcs infantils i zones esportives a l’aire lliure.

Al mateix temps, s’informa que el Cementiri Municipal #Torredembarra també romandrà tancat. Només s’obrirà per als enterraments.

També es demana que, tot i que està permès sortir a passejar gossos de manera individual, s’utilitzin els parcs de socialització d’animals de companyia el temps mínim imprescindible i d’un en un per evitar la creació de grups.

La recollida de residus es reorganitza per garantir el servei essencial

Imatge d'arxiu de l'Ajuntament de Torredembarra

Imatge d’arxiu de l’Ajuntament de Torredembarra

La recollida de residus municipals és un dels serveis essencials que es presten aquests dies en què s’ha decretat l’estat d’alarma. L’actual situació, però, ha comportat que l’Ajuntament de Torredemarra hagi pres un seguit de mesures junt amb l’empresa adjudicatària del servei:

• Increment de la neteja dels contenidors.
• Desinfecció periòdica de les parts dels contenidors d’ús col•lectiu (tapes).
• Es manté la freqüència de la recollida dels residus domèstics, inclòs el servei porta a porta.
• Manteniment de la recollida comercial de la fracció orgànica, cartró i envasos, i suspensió de la recollida comercial de vidre.
• El servei de recollida de poda es redueix a un sol dia a la setmana: diumenges.
• Se suspèn la recollida porta a porta de voluminosos.

L’Ajuntament fa una crida a la ciutadania per a mantenir les actituds cíviques, rebutjar l’incivisme i facilitar la tasca del personal del servei de recollida d’escombraries.

Recordem que la Regidoria de Sostenibilitat ha ajornat el canvi dels cubells d’orgànica del porta a porta del Nucli antic per uns de nous amb xip, que estava previst dur a ter-me del 16 al 24 de març i del 6 al 9 d’abril. Des de la regidoria s’havien repartit notifi-cacions al veïnat assenyalant que es podien canviar els cubells a l’Ajuntament. Aquest ajornament es du a terme dins de les mesures de prevenció i control de la infecció pel SARS-CoV-2 (coronavirus Covid-19).

D’altra banda, l’Agència Catalana de Residus ha elaborat unes recomanacions per a la recollida de residus de persones que es troben en aïllament:
http://residus.gencat.cat/ca/actualitat/noticies/detall/recomenacions-COVID-19

 

Torredembarra posa en marxa un servei d’ajuda a persones grans i amb patologies durant el confinament

L’Ajuntament de Torredembarra posa en marxa un operatiu per al col•lectiu més vulnerable en relació al COVID-19: persones grans i aquelles que ja patien una patologia prèvia. També per a tots aquells que hagin d’estar en aïllament i suposin un risc per a la salut pública. Les mesures previstes són donar ajut, a través del personal de Protecció Civil de l’Ajuntament, per cobrir les següents necessitats:

• Comprar menjar
• Comprar medicaments
• Prestar servei d’acompanyament telefònic
• Passejar el gos en cas que el propietari o propietària no pugui fer-ho o no sigui recomanable que ho faci.

Les peticions de les persones que necessitin alguns del serveis poden fer arribar les seves sol•licituds a través del telèfon 671 01 10 49, de dilluns a diumenge, de 9 a 14 h.

L’alcalde de Torredembarra decreta els serveis mínims essencials

Imatge de la façana de l’Ajuntament de Torredembarra. Foto: Cedida

L’alcalde de Torredembarra, Eduard Rovira, ha decretat avui un seguit de mesures, en el marc de l’actual situació d’estat d’alarma pel SARS-CoV-2 (coronavirus Covid-19), de protecció tant del personal municipal com de la ciutadania que acudeixi a les dependències municipals, contribuint així a no propagar el virus.

Aquestes mesures comporten la restricció de la presència de personal i públic al Castell i a les altres seus municipals, amb l’excepció de la Policia Local: Es prioritzarà l’atenció telefònica i digital. Només romandrà en funcionament, i amb restriccions, l’Oficina d’atenció al ciutadà (OAC). Els restants serveis només funcionaran per a les tasques administratives que resultin indispensables i pel període de temps estrictament necessari. Excepte en el cas de l’OAC, i en la mesura que sigui possible, les tasques inajornables es realitzaran mitjançant teletreball. La convocatòria i celebració de sessions dels òrgans col•legiats no es duran a terme si no hi ha assumptes urgents. Per tant, el ple ordinari de l’Ajuntament de Torredembarra que s’havia de convocar per al 19 de març, queda ajornat.

Les disposicions abans esmentades romandran en vigor durant la vigència de l’estat d’alarma, sense perjudici de la seva possible pròrroga i de les variacions que puguin produir-se.

Atesa la suspensió de terminis administratius acordada en la declaració de l’estat d’alarma, no és aconsellable que la població es traslladi presencialment a les dependències municipals i es prega que les comunicacions es duguin a terme per correu electrònic.

Es recomana a la població seguir els canals oficials d’informació i es recorda que molts tràmits amb l’Ajuntament es poden dur a terme a través de la seu electrònica.

 

Alcaldes de la Costa Daurada apel·len a la responsabilitat individual per l’afluència de veïns de segona residència

Imatge d’arxiu de l’avinguda de les Botigues de Mar, a Altafulla. Foto: granclaustre.com

Els alcaldes d’Altafulla, Torredembarra, Vila-seca, Mont-roig del Camp i Calafell han apel·lat a la responsabilitat individual dels ciutadans i han demanat que no es traslladin a les segones residències dels seus municipis. Els batlles han assegurat aquest dissabte a l’ACN que aquest cap de setmana s’ha incrementat l’afluència de veïns, procedents principalment de l’àrea metropolitana de Barcelona i de l’Aragó, a les respectives localitats. Tots ells han demanat que se segueixin les recomanacions de la Generalitat i del govern espanyol.

A més, Salou ha decretat el tancament dels establiments comercials i d’oci, com ara teatres, cinemes, sales de festa, discoteques o pubs. Només podran mantenir l’activitat els establiments integrats als hotels, centres sanitaris o socials residencials i també els comerços dedicats exclusivament a la venda d’aliments, neteja i higiene.

«Que tothom es quedi a casa seva, no a les segones residències. No estem de vacances, estem en un confinament i la situació és greu,», ha lamentat el coalcalde d’Altafulla, Jordi Molinera. I ha insistit que els ciutadans s’haurien de tancar als seus domicilis i fer cas de les recomanacions del Departament de Salut. Comparteix parer, l’alcalde de Vila-seca, Pere Segura que ha apuntat que la gent que es desplaça pel coronavirus no entén la seva gravetat. «Qui entén això com unes vacances és una interpretació molt equivocada i exposa als altres», ha afirmat. Davant d’aquesta situació, ha assegurat que el «més prudent és que tothom es quedi a casa i si surt que ho faci sol i sense contacte amb la gent».

En els casos de les localitats de Mont-roig del Camp i Torredembarra, els alcaldes han explicat que han percebut més afluència de ciutadans als carrers i barris de segones residències, ja que hi ha més vehicles aparcats en aquestes zones. El batlle torrenc, Eduard Rovira, ha subratllat que molts comerços han tancat per iniciativa pròpia i que des del consistori implementen les mesures del Govern i les difonen a través de les xarxes socials. «Si els Mossos d’Esquadra no tanquen les carreteres, no podrem evitar que vinguin de Barcelona», ha dit en resposta a si implementarien altres actuacions per evitar l’arribada de ciutadans d’altres localitats.

L’alcalde de Mont-roig del Camp, Fran Morancho, ha assegurat que al municipi hi ha poc moviment i que molts veïns estan complint amb les recomanacions. «La gran majoria estan reaccionant amb responsabilitat, hem de mirar per nosaltres i la resta», ha dit. També ha fet una crida a la responsabilitat el batlle de Calafell, Ramón Ferré, ja que l’han informat que hi havia força afluència al passeig marítim i a les platges.

Salou tanca els establiments comercials i d’oci

El municipi de Salou ha suspès l’activitat i ha tancat els comerços i establiments d’oci com a mesura preventiva per aturar el contagi del covid-19. Així, des d’aquest dissabte, romandran tancades les instal·lacions esportives tant de titularitat pública com privada, els teatres, els cinemes, les sales de festa i de concerts, les discoteques, pubs i els establiments de joc. El consistori també ha aprovat el tancament de bars, cafeteries i restaurants, excepte aquells que formin part d’un establiment hoteler o centres sanitaris o residencials. Així mateix, han demanat que la ciutadania es confini i restringeixi el seu moviment l’estrictament necessari.

Mar Rovira – ACN

Aquest lloc pot utilitzar algunes “cookies” per a millorar la seva experiència de navegació. Per favor, abans de continuar amb la seva navegació per el nostre lloc web, li recomanem que llegeixi la POLÍTICA DE COOKIES

ACEPTAR
Aviso de cookies