.

Imatge de la platja de Torredembarra. Foto: Arxiu

En marxa, una consulta pública prèvia per a l’elaboració d’una ordenança reguladora de l’ús de la futura platja per a gossos de Torredembarra. Aquest dimecres, 10 d’abril, s’ha obert el termini per tal que la ciutadania pugui participar en la regulació dels usos, obligacions, recomanacions i normes de convivència de l’espai destinat a gaudi i al bany a la platja per a gossos que es delimitarà a Baix a Mar, així com les sancions aplicables en cas d’incompliment. Amb aquesta regulació es volen establir les normes per evitar problemes de convivència.

La regidora de Benestar Animal de l’Ajuntament de Torredembarra, Angie Muñoz, ha explicat que en el Pla d’Usos de Temporada de les platges ja s’ha previst un espai a la platja de Baix a Mar per dedicar-lo als gossos i als seus acompanyants i així donar resposta a les nombroses peticions de la ciutadania que té mascotes i volen gaudir de la platja amb elles. Es tracta de 2.000 m2 ubicats enfront de la pista de la plaça de les Remendadores.


Altres notícies:


Cal recordar que la nova Llei de protecció dels drets i el benestar dels animals preveu que els ajuntaments promoguin l’accés a platges, parcs i altres espais públics d’aquells animals de companyia que no constitueixin risc per a les persones, altres animals o les coses.

Com i quan es pot participar

-Enviar les aportacions per incorporar a la futura ordenança per correu electrònic a  benestar.animal@torredembarra.cat

-Termini per participar: del 10 al 30 d’abril de 2024.

El procés que ara s’obre és el període de consulta pública prèvia que determina la llei. Les aportacions de la ciutadania s’estudiaran a la Comissió d’Estudi d’elaboració de l’ordenança. Posteriorment, la proposta d’ordenança es portarà a aprovació al ple de l’Ajuntament i, una vegada aprovada, estarà en exposició pública, període en el qual es podran presentar al·legacions.