.

.

TOTS 21

La Pobla de Montornès tanca el 2021 amb gairebé dos milions d’euros de romanent positiu

Francesc Larios, alcalde de La Pobla de Montornès, fotografiat al seu despatx, en una imatge d’arxiu. Foto: Tots21

Tot i la pandèmia, en només 3 anys l’economia de la Pobla de Montornès dona un gir de 180º

L’Ajuntament de La Pobla de Montornès ha tancat el 2021 amb gairebé dos milions d’euros de romanent positiu. Des de els 2019, no només s’ha liquidat els deute amb les entitats bancàries, que era de 322.027,38 €, sinó que s’ha augmentat la tresoreria de forma exponencial.

El pressupost de 2022 és de 2.590.778,54€. En les properes setmanes es farà una modificació de crèdit amb el romanent del 2021. Aproximadament s’usarà un 40% per a noves inversions, moltes d’elles amb noves subvencions, ha indicat a Tots21 l’alcalde, Francesc Larios.

Durant aquest mandat s’han congelat els impostos, s’han incorporat noves bonificacions, com el 50% de l’IBI en la instal·lació de plaques fotovoltaiques, el 100% en la taxa d’ocupació de les terrasses per a bars i restaurants o el 50% en la taxa de la llar d’infants per a les famílies monoparentals.

L’alcalde ha destacat a Tots21 que ‘el més important és que s’han fiscalitzat i regularitzat totes i cada una de les factures que rep l’Ajuntament, eliminant serveis duplicats o eliminant totes aquelles que es consideraven innecessàries i que llastraven el nostre pressupost, com línies de telèfons mòbils no identificats o serveis que no es realitzaven correctament’. A més a més, s’han fet canvis del funcionament intern en l’equip de govern que ‘ens ha permès augmentar l’eficiència de la gestió i així optar al màxim de subvencions supramunicipals’. Altraent, la reducció de despesa no ha afectat els serveis al ciutadà.

‘Això ens ha permès tancar l’any 2021 amb un romanent de tresoreria per a despeses generals de 1.968.560,79 € i aquesta salut financera sòlida de la institució ens permetrà continuar les inversions i millores pel nostre municipi, com la millora de l’enllumenat, la col·locació d’hidrants o l’adequació de la plaça de la Bassa però també en la millor de serveis com la jardineria i la neteja’, ha conclòs l’alcalde.

J. Garcia

 

Reunió de treball per crear una associació comercial del Baix Gaià

Imatge de la reunió. Foto: Anna F. (Ajuntament)

Els regidors de Comerç de Torredembarra (Josep Maria Guasch), d’Altafulla (Dani Franquès), de Creixell (Jaume Serret) i de Roda de Berà (Rosana Dorantes) i l’alcalde de la Pobla de Montornès (Francesc Larios) es van reunir aquest dijous a la tarda, a l’Ajuntament de Torredembarra, amb el president de PIMEComerç Tarragona, Florenci Nieto, per posar en marxa la redacció dels estatuts d’un organisme que promogui el comerç a la zona del Baix Gaià. En formaran part PIMEComerç i les associacions comercials dels pobles d’aquesta zona i comptaran amb el suport dels ajuntaments del territori.

Redacció

 

La Pobla de Montornès crearà cinc places de vigilant municipal

Francesc Larios, alcalde de La Pobla de Montornès, fotografiat al seu despatx. Foto: Tots21

L’Ajuntament de La Pobla de Montornès crearà cinc places de vigilant municipal -quatre agents i un caporal- un cop el ple de l’Ajuntament va aprovar la relació de llocs de treball de 2022. Aquest any 2022 s’incorporaran dos agents i posteriorment, la resta. Una de les places substituirà amb el temps l’agutzil quan aquest es jubili.

El paquet de nous agents forma part d’un conjunt de fins a 25 llocs de treball que es crearan a La Pobla per fer front a dèficits que té el consistori, començant per la manca d’arquitecte municipal, d’un enginyer i administratius. No tots seran a temps complert ni es crearan de cop, ha assenyalat el seu alcalde, Francesc Larios, en una entrevista a Tots21.

La necessitat de vigilants era patent i era una recomanació del cos de Mossos d’Esquadra, que en el futur disposarà d’una comissaria a Torredembarra que permetrà atendre amb rapidesa les necessitats de La Pobla de Montornès, municipi veí. ‘Ambdós cossos es complementaran’, ha afirmat Larios.

Des de l’inici del mandat, ‘l’equip de govern ha tingut clara la necessitat de canviar l’estructura de l’Ajuntament de la Pobla, tant per actualitzar unes places desfasades – tant en funcions com en retribucions-, com per crear noves places per completar una plantilla que doni resposta a les necessitats del nostre municipi’, ha subratllat Larios.

La Pobla, sobretot en les urbanitzacions, ha crescut molt en els darrers anys ‘i la realitat del municipi és molt diferent de la de fa dues dècades. La nova RLT permet disposar d’una eina actualitzada que respon a les necessitats actuals del municipi, que comportarà una millora professional dels serveis que es donen a la ciutadania’, ha continuat relatant.

Els pressupostos de 2022

El ple del 7 de gener va servir també per aprovar els pressupostos municipals d’enguany, que sumen gairebé 2,6 milions d’euros, un 2,8% més que l’any passat  i on s’acometran un seguit d’inversions en carrers, places i equipaments amb una aportació molt elevada en subvencions d’altres administracions, principalment de la Diputació de Tarragona.

Des de l’1 de setembre, amb la gratuïtat de l’autopista AP-7, l’Ajuntament de La Pobla de Montornès, com d’altres municipis, ha deixat d’ingressar l’IBI que cobrava de la concessionària, el qual suposava més del 3% del pressupost anual (78.300,96 euros).

Així tot, l’equip de govern, un any més, aposta per congelar els principals impostos i taxes municipals i es proposen noves bonificacions com és el cas de la bonificació del 50% de la quota integra de l’impost sobre béns immobles (IBI) en aquells habitatges que s’hagin instal·lat sistemes per a l’aprofitament elèctric de l’energia provinent del sol per a l’autoconsum. Una bonificació que s’aplicarà com a màxim durant 5 exercicis consecutius havent d’acreditar cada any el manteniment de la instal·lació.

Posant en relleu que en relació amb les taxes, per segon any consecutiu la taxa d’ocupació de la via publica per a bars i restaurants, ha tingut una bonificació del 100% en relació amb la utilització de les terrasses i a inici del curs 2021-2022 ha entrat en vigor una bonificació del 50% de la quota de la llar d’infants per a les famílies monoparentals que s’afegeix a l’existent bonificació per a les famílies nombroses.

Des d’inici del mandat, des de la regidoria d’Hisenda, ‘s’han fet tots els esforços per estabilitzar la situació financera de l’Ajuntament però sense augmentar la pressió fiscal dels poblencs i poblenques. Tot plegat, sense posar en perill l’estabilitat pressupostària de l’Ajuntament’, ha destacat l’alcalde.

La renovació de l’enllumenat públic serà una de les inversions d’enguany. Foto: Tots21

La il·luminació dels carrers

El consistori acometrà un seguit d’inversions per fer front ‘a un gran dèficit que patíem donada la manca d’inversions d’anteriors consistoris’. En aquest sentit, el nou consistori es va fixar l’objectiu de redactar projectes de les millores necessàries i acudir a les subvencions oficials, de la Diputació i de la Generalitat. D’aquesta manera, s’ha pogut tirar endavant la tramitació i obtenció de les subvencions per fer front als treballs reduint molt notablement el cost que haurà de suportar l’Ajuntament.

El passat divendres 4 de febrer va sortir a licitació la primera fase del canvi d’enllumenat públic municipal per instal·lar-hi lluminàries de tecnologia LED. ‘El 2021 l’equip de govern, va demanar una auditoria per conèixer la realitat de l’estat de l’enllumenat públic del municipi. En aquest estudi, es van analitzar les 1.720 lluminàries que disposem a la Pobla i va quedar patent, la deficiència del servei, que s’agreuja especialment a la urbanització del Castell i Flor de l’ametller, on predominen les lluminàries de vapor de mercuri i vapor de sodi, tecnologia totalment obsoleta’, destaca l’alcalde.

La valoració econòmica de l’estudi xifra en 1.008.588,24 euros el canvi de tot l’enllumenat del municipi a tecnologia LED, i que un cop realitzat, ‘ens proporcionarà un estalvi d’un 69% en la facturació anual del consum de la llum’.

A causa del cost total de la inversió de l’enllumenat, aquesta es farà de forma progressiva en diferents fases. En aquesta primera fase es durà a terme la substitució de cent sis lluminàries de vapor de mercuri dels quadres a la urbanització Flor de l’Ametller, amb un cost de 68.794,80 euros i que compta amb una subvenció de la Diputació de Tarragona de 60.826,35 euros.

Entre el nucli i la urbanització Castell de Montornès s’instal·laran 28 fanals en un recorregut d’uns 750 metres, amb un cost de 80.256,58 euros i una subvenció de 32.094.74 €. L’obra havia d’haver estat feta ja, -el projecte està redactat des del març del 2021- però la pandèmia està endarrerint l’arribada dels fanals.

D’altra banda, l’1 de març s’iniciarà la primera fase d’arranjament de les voreres de les urbanitzacions Castell de Montornès i Flor de l’Ametller. L’actuació té un cost de 34.933,38 euros.

També al mes de març començaran les obres al bar de la piscina, que permetran tenir el recinte obert més hores que les de funcionament de la piscina i prestar servei a la biblioteca que es construirà al costat, al local de les antigues escoles i que esdevindrà el centre cultural de la vila, amb la biblioteca com a eix central. A dia d’avui, la vila és l’únic municipi de la zona sense biblioteca.

El bar disposarà de sortida de fums i s’hi podran fer menjars, legalitzant l’espai. La construcció, a més a més, comptarà amb banys i un espai de primers auxilis, equipaments que cada any requereixen de la Diputació de Tarragona en les inspeccions de la piscina municipal. El cost total de l’obra és de 33.330,96 €

Per un altre costat, el cost de les obres d’adequació de les antigues escoles serà de 128.076,48 euros, i la subvenció arribarà als 115.855,59 euros. ‘És a dir, l’adequació de les antigues escoles per convertir-lo en un espai polivalent només tindrà un cost per l’ajuntament de poc més de 12 mil euros’, destaca l’alcalde. Un cop adequat aquest espai i com que les obres compten amb el vist bo del servei de biblioteques del departament de Cultura de la Generalitat, acollirà una biblioteca dins la xarxa de biblioteques de la Generalitat, ‘amb tot els beneficis que comporta, com la subvenció de mobiliari o d’activitats’. Les obres del centre cultural es faran en dues fases. A l’estiu començarà la primera d’elles, i quan acabin començarà la segona.

Altrament, l’Ajuntament va adquirí una casa al carrer del Vent que sobresurt de la línia de façanes amb la finalitat de derribar-la i fer una plaça al lloc, situat en un lateral de l’església.

Una altra inversió serà la que es farà al restaurant de la Zona Esportiva Municipal del Castell, recinte que també es legalitzarà i sortirà a concurs. El cost és de 65.860,94 euros i la subvenció, de 52.131,73 €.

Nous projectes

D’altra banda, el consistori està elaborant nous projectes, com la dignificació de la plaça de la Bassa, l’avinguda de l’Estació, la col·locació d’hidrants a diverses zones del municipi i l’arranjament del sifó de l’escola, subratlla l’alcalde. Les quatre obres tindran també subvenció. El consistori té en agenda seguir redactant projectes per tal de tenir-los llestos quan es tornin a obrir plaços per acollir-se a subvencions, terminis que solen ser curts de temps i demanen tenir enllestits els projectes.

Cafès amb l’alcalde

D’altra banda, l’alcalde ha iniciat un nou format de trobades amb la ciutadania que duu el nom de ‘Cafè amb l’alcalde’ i que consisteix en trobades amb grups de veïns en un cafè o bar de la localitat  ‘per copsar les seves preocupacions i necessitats’, ha apuntat a Tots21. Aquest mes de febrer es va celebrar la segona trobada, en la que hi van prendre part deu veïns.

Jaume Garcia

 

La Diputació millorarà sis trams de vies locals amb un sistema d’asfaltatge innovador que redueix emissions de CO2

L’actuació de la Diputació, amb un pressupost d’1,3M€, s’emmarca en el Projecte d’Especialització i Competitivitat (PECT) ‘Cuidem el que ens uneix’. Foto: ACN

Millorar la seguretat del trànsit i contribuir a la millora mediambiental. Tots dos objectius s’uneixen en un projecte de la Diputació de Tarragona per reforçar el ferm de la calçada de sis trams de vies locals mitjançant l’aplicació de mescles bituminoses ultrafines i temperades. Es tracta d’un sistema innovador que redueix les emissions de CO2, atès que el gruix i la temperatura d’estesa de l’asfalt són inferiors i no cal emprar tant de material ni tanta energia per escalfar-lo, per bé que les característiques mecàniques i de desgast del ferm són assimilables a les mescles bituminoses estàndard. D’altra banda, eliminant les irregularitats de la carretera també es redueix el consum de combustible dels vehicles que hi circulen i, per tant, les emissions contaminants.

Les millores, amb un pressupost d’execució per contracta de 1.329.373,03 €, s’emmarquen en l’operació Ferms Sostenibles del Projecte d’Especialització i Competitivitat (PECT) ‘Cuidem el que ens uneix. Carreteres més segures i sostenibles’ de la Diputació de Tarragona, que té com a objectiu impulsar la transferència tecnològica i la innovació, millorar el posicionament de les empreses i promoure l’economia circular en l’àmbit de les infraestructures viàries. El projecte està cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió europea, en el marc del Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020.

Els trams

En concret, es reforçarà el ferm amb mescles bituminoses ultrafines a les carreteres TP-2031 de Tarragona a la C-51 (PK 3+195 – PK 9+545), T-210 de la N-340 a la Pobla de Montornès (PK 1+500 – PK 3+237) i T-244 del Pla de Manlleu als Ranxos de Bonany (PK 12+905 -18+120). Pel que fa al reforç de ferm amb mescles bituminoses temperades es durà a terme a les carreteres T-314 del Parc Samà a Reus (PK 1+110 – PK 3+715), T-2015 de Vallespinosa a la C-241d (PK 0+000 – 4+000) i TV-7046 de l’Albiol a la C-14 (PK 10+800 – PK 12+205).

El projecte, aprovat recentment per la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, també preveu l’execució d’apedaçaments en aquells trams de carretera on el ferm presenta dèficits estructurals que requereixen d’una actuació de reforç de ferm de major magnitud que l’estesa d’una nova capa sobre l’existent. En aquests casos, es contempla executar-los amb mescles bituminoses temperades.

Les millores als trams previstos es duran a terme al llarg d’aquest any 2022, amb un temps d’execució de sis mesos.

«Aposta per la reducció d’emissions»

La presidenta de la Diputació de Tarragona, Noemí Llauradó, destaca la importància d’aquestes actuacions per «millorar significativament la seguretat del trànsit rodat en trams de les nostres carreteres que ho requereixen, mitjançant una tecnologia que s’adiu a la nostra aposta per la reducció d’emissions i l’aplicació de sistemes innovadors que ens ajuden a millorar el nostre entorn i, en definitiva, la qualitat de vida de la ciutadania de les nostres comarques». De la seva part, el diputat delegat del Servei d’Assistència al Territori de la Diputació – Carreteres, Miquel Subirats, assenyala que les millores amb mescles bituminoses ultrafines i temperades representen «un pas endavant en el manteniment òptim de la xarxa viària de la Diputació en base a criteris de sostenibilitat i preservació mediambiental, mitjançant una gestió eficient de la inversió i dels recursos».

Carreteres més segures i sostenibles

El Projecte d’especialització i competitivitat territorial (PECT) ‘Cuidem el que ens uneix. Carreteres més segures i sostenibles’ desenvolupa solucions innovadores en l’aplicació de materials per a la construcció i manteniment de la xarxa de carreteres i en la seva senyalització. Té la finalitat de millorar la seguretat viària, la sostenibilitat del territori i la generació de noves oportunitats d’activitat econòmica. Liderat per la Diputació de Tarragona, hi participen també la Universitat Rovira i Virgili i la Fundació EURECAT. El projecte està cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea, en el marc del Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020, objectiu d’inversió en creixement i ocupació.

Redacció

 

Aprovada la nova estructura de personal de la Pobla de Montornès que incorpora un cos de vigilants de seguretat

L’alcalde de La Pobla de Montornès, Francesc Larios. Foto: Tarragona21

El ple ordinari d’aquest divendres 7 de gene, ha aprovat la Relació de llocs de treball (RLT) de l’Ajuntament de La Pobla de Montornès sense cap vot en contra.

L’alcalde, Francesc Larios, ha destacat a Tarragona21/Tots21 que ‘des de l’inici del mandat, l’equip de govern ha tingut clara la necessitat de canviar l’estructura de l’ajuntament de La Pobla, tant per actualitzar unes places desfasades – tant en funcions com en retribucions-, com per crear noves places per completar una plantilla que doni resposta a les necessitats del nostre municipi’.

La Pobla, sobretot en les urbanitzacions, ‘ha crescut molt en els darrers anys i la realitat del municipi és molt diferent de la de fa dues dècades’. La nova RLT ‘permet disposar d’una eina actualitzada que respon a les necessitats actuals del municipi, que comportarà una millora professional dels serveis que es donen a la ciutadania’. La RLT és el document que contempla tots els llocs de treball, estiguin ocupats o vacants, dels empleats (funcionaris, laborals i eventuals) d’una administració pública.

Aquest document inclou la informació essencial sobre el lloc de treball pel que fa a la descripció de les tasques que té assignades i els requisits de formació i d’accés per a ocupar-los.

Per tant, és la descripció del lloc de treball, no de la persona que l’ocupa. ‘En total, la nova RLT descriu fins a 25 llocs de treball, en el que hi podem destacar un cos de vigilants, format per un cap i 4 vigilants o la creació de noves places de tècnic o d’arquitecte’.

La redacció de la nova RLT i la corresponent valoració econòmica de llocs de treball s’ha acordat conjuntament amb els representants sindicals dels treballadors (UGT i CCOO).

Redacció

 

Quatre pessebres vivents del Camp de Tarragona per visitar durant aquestes festes de Nadal

Imatge del pessebre vivent de La Pobla de Montornès. Foto: R. de Arístegui

El primer a començar aquest proper cap de setmana serà el de la Masia de Castelló a Vandellòs

La temporada de Pessebres Vivents ja és aquí, després que l’any passat la pandèmia obligués a cancel·lar gairebé totes les representacions arreu de Catalunya. Enguany al Camp de Tarragona tornen a l’activitat quatre pessebres vivents: Masia de Castelló a Vandellòs, La Pobla de Montornès, Salou i Sant Jaume dels Domenys.

El tradicional pessebre vivent de la Masia de Castelló. Foto: Cedida

El Pessebre dels estels de la Masia de Castelló (Baix Camp) – Dies 11, 12, 18 i 19 de desembre 2021

El Pessebre vivent de la Masia de Castelló arriba a la seva 24a edició. La Masia de Castelló és un nucli despoblat del municipi de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, enclavat entre muntanyes, que va quedar deshabitat a meitats del segle XX. La seva decadència física s’aturà quan l’any 1997 es constituí l’Associació Masia de Castelló i organitzà el seu primer pessebre vivent. Poc a poc Castelló, gràcies al pessebre, ha recuperat carrers, parets, cases i algun sostre, aleshores mig enrunats i amagats sota la vegetació. Però no només ha recuperat el seu aspecte físic. Castelló, gràcies al seu pessebre, també recupera cada Nadal la seva vida. Aquella que havia estat a principis del segle passat quan hi vivien prop de 120 persones. A Castelló, per Nadal, hi torna a haver ferrer, baster, llatadores, canyisser, fuster… A l’era hi torna a haver garbes, al forn s’hi sent de nou la flaire del pa acabat de fer, a la taberna s’hi canta novament i el fum dalt al bosc del Tossalet delata la carbonera. Una autèntica mostra d’oficis tradicionals del sud de Catalunya.

La Pobla de Montornès ( Tarragonès) – Dies 19, 25, 26 de desembre 2021 i dies 2 i 6 de gener de 2022

A la Pobla de Montornès, situat en el marc incomparable del turó on hi ha l’Ermita de la Mare de Deu de Montornès, a un kilòmetre escàs del nucli del poble i en una zona envoltada de vegetació, pins i garrofers, des de fa 45 anys que es celebra un del pessebre més antic del camp de Tarragona. Un combinació d’escenes bíbliques amb quadres de tradició popular catalana conformen aquest pessebre vivent en moviment i parlat. Una joia que convida a tothom que vagi a visitar-lo a gaudir d’un fantàstic espectacle nadalenc.

Foto de família dels participants al de Salou. Foto: Cedida

Salou (Tarragonès) – Dies 18 i 19 desembre de 2021

Un altre dels pessebres del camp de Tarragona és el de Salou, que enguany celebra la sisena edició. Un pessebre vivent espectacular, amb la recreació del poble de Betlem del segle I, amb oficis antics, personatges, cases, vestuari, diàlegs, etc. Una de les seves singularitat, i que no veureu enlloc més, és la representació del naixement de Jesús amb format de musical. Més de 100 persones s’involucren cada any en aquest pessebre que cada any atreu a més gent.

Sant Jaume dels Domenys (Baix Penedès) – Dies 18 i 19 de desembre 2021

El Pessebre Vivent Parlat Xarel·lo de Sant Jaume dels Domenys encetarà la seva setena edició els dies 18 i 19 de desembre. Aquest pessebre, que va néixer de la mà d’un grup de pioners format per joves d’entre 15 i 17 anys de l’Agrupament Escolta els Xarel•los va prendre la iniciativa de crear un Pessebre Vivent per tal de recaptar diners per poder pagar el seu viatge de final de curs. Actualment s’ha convertit en un pessebre consolidat que cada any aplega més de 100 actors que es posen a la pell dels personatges, per fer-nos reviure les costums i tradicions més antigues

Els pessebre vivents de la Masia de Castelló, La Pobla de Montornès, Salou i Sant Jaume dels Domenys formen part de la Federació de Pessebres Vivents de Catalunya, que aplega 49 pessebres arreu de Catalunya.

Més informació d’horaris i preus a https://www.pessebresvivents.cat/

 

La presidenta de la Diputació visita La Pobla de Montornès

La presidenta de la Diputació de Tarragona, amb l’alcalde de La obla de Montornès. Foto: Tots21

La presidenta de la Diputació de Tarragona, Noemí Llauradó, junts amb els diputats Marta Blanch, Eduard Rovira i Josep Forasté, ha visitat aquest dijous La Pobla de Montornès, on ha mantingut una reunió amb l’alcalde, Francesc Larios, i els regidors de la corporació municipal, a banda de visitar les obres del municipi que han rebut subvencions de l’organisme provincial via Pla d’Acció Municipal.

En aquest sentit, el consistori ha fet millores en el bar municipal, que estava il.legalitzat, de manera que s’ha pogut legalitzar el mateix, i també diverses obres al poliesportiu. Essencialment, una sobrecoberta nova per evitar les filtracions d’aigua que patia l’equipament esportiu, i la substitució dels llums de la pista per llums led. Aquestes actuacions han rebut una ajuda de 44.00 euros per part de la Diputació.

Llauradó ha subratllat a Tots21 que el consistori ‘ja ha fet els deures’ de cara a tramitar els ajuts del nou Pla d’Acció Municipal, d’on ha rebut fins ara les subvencions. El consistori té previst il.luminar l’accés del nucli a les urbanitzacions, ha destacat l’alcalde a aquest digital.

Redacció

 

Amics de Montornès guanya el premi BEST del bestiari català

El Gall de La Pobla de Montornès. Foto: Cedida

Les colles de bestiari català, sota el paraigües de l’Agrupació del Bestiari Festiu i Popular de Catalunya, han tancat la temporada amb la celebració de la vuitena edició del Festivitas Bestiarium. Tortosa ha acollit l’esdeveniment, exercint de Capital Cultural Catalana.

El president de l’entitat, Mateu Tres, ha assenyalat que s’ha tancat un any condicionat encara per la pandèmia que ha comportat la pèrdua de massa social d’algunes de les agrupacions de bestiari català. Tot i això, confien que en un futur a curt termini aquesta situació es reverteixi i aquest dissabte al vespre una desena d’agrupacions de les Terres de l’Ebre, Tarragona i el País Valencià han ensenyat múscul en un concurs d’enceses a l’exterior del pavelló firal de Tortosa.

Més enllà de tancar la temporada amb aquesta posada en escena on s’han pogut veure ‘batalles de foc’ entre les bèsties, l’Agrupació del Bestiari Festiu i Popular de Catalunya també ha fet entrega dels premis BEST, uns reconeixements tant a empreses com particulars que treballen per assegurar la continuïtat de les colles de bestiari del país.

A la vegada, s’ha valorat la tasca realitzada per diverses agrupacions amb aquest mateix objectiu. Així, l’Associació Amics de Montornès de la Pobla de Montornès s’ha endut el primer premi per l’estrena d’un curtmetratge i la presentació de la nova bèstia del seguici popular, el Gall de la Pobla. El segon premi ha recaigut en l’associació Botafocs de Castelló de la Plana, per la celebració de Sant Antoni i la Trobada de Bestiari Domèstic. Finalment, el tercer premi ha estat per la Colla Gegantera La Patufa de Llinars del Vallès per la festa «10 anys de Cultura, Festa i Tradició».

Tot i les baixes temperatures i el vent que ha bufat durant tot el vespre d’aquest dissabte, les deu colles convidades al Festivitas Bestiarium no s’han fet enrere a l’hora d’exhibir-se davant d’un públic majoritàriament familiar. De ganes entre els participants no n’han faltat, tal com ha destacat a l’ACN el secretari de l’agrupació Lo Galofre, Carlos Montesó.

En aquesta trobada, les colles ebrenques han estat les més nombroses, amb representació del Pare Pansot d’Horta de Sant Joan, del Drac Nortis, el Grafus, el Boc Jordiet, Lo Carrau i l’Hydracus –tots ells de Tortosa–. En el cas tarragoní, les colles que han competit han estat la Víbria de Tarragona i el Drac Badalot de l’Arboç, mentre que en el cas del País Valencià han participat en el concurs d’enceses el Soterranyes de Vinaròs i el Drac Verd de Castelló de la Plana.

El president de l’Agrupació del Bestiari Festiu i Popular de Catalunya, Mateu Tres, ha posat èmfasi en la importància de l’equilibri entre un lluïment elegant, amb un acompanyament musical i de ball adequat en aquest concurs d’enceses. «No es tracta de fer una encesa amb molta pirotècnia, sinó que tot estigui en sincronia», ha destacat.

Redacció – ACN

 

La Pobla de Montornès vibra amb el soroll dels timbals

La Pobla de Montornès ha celebrat aquesta tarda de dissabte la cinquena edició de la Tabalada, la concentració de grups de timbals que han recuperat de nou els carrers de la vila en plena celebracio de la Festa de la Pigota.

Organitzada pels Amics de Montornès i amb el suport de l’Ajuntament, han estat quatre les colles participants: les Bèsties de La Pobla, els Amics de Montornès, Els 7 Pecats Capitals -vinguts de l’altra Pobla que hi ha a la comarca, la de Mafumet- i, finalment, Els Trencanous de La Nou de Gaià.

Sortint de la Plaça de la Bassa, les quatre colles han desfilat pels carrers de la vila i la festa ha acabat amb una encesa a la Plaça de l’Església.

La jornada havia començat al matí amb la recollida del xumet per a la Pigota, i ja de tarda, el lliurament dels guardons dels guanyadors del I Concurs literari. Ha resultat vencedora la poblenca Elisabeth Hurtado, que s’embutxaca 300 euros per a gastar en una llibreria. Ha rebut el guardó de mans de l’alcalde, Francesc Larios.

Us oferim un recull gràfic de la jornada de la tarda. Fotos: Tots21

Més informació de la programació de la Festa de la Pigota, en aquest enllaç.

 

La 5a Baixada de Trastos a la Pobla de Montornès ja té bases

La 5a Baixada de Trastos a la Pobla de Montornès ja té bases. Organitzada per les bèsties de La Pobla en el context de la Festa de la Pigota, tindrà lloc aquest cap de setmana. El recorregut i el funcionament serà el següent:

– La concentració serà al pàrquing de l’estació (davant oficines de la fàbrica) a les 4 de la tarda.

– La primera baixada es farà a les 16:30h, a partir d’aquest moment no es podrà fer cap altra inscripció.

– Els trastos baixaran, un per un, des del carrer clossa nova fins a la plaça de l’església.

– La distància del recorregut és de 430m.

– El recorregut és el següent: sortida a dalt de tot del poble, on està el pou de l’aigua, baixada pel carrer clossa nova continuant pel carrer Major, la línia de meta a la plaça de l’església.

– Està totalment prohibit aparcar en tot el recorregut així com deixar-hi obstacles.

– Els trastos faran la baixada tres vegades i després s’estacionaran a l’esplanada de la plaça de l’església, on es lliuraran els premis.

– La baixada serà cronometrada. És realitzaran 3 mànigues. És comptarà el millor temps.

TRASTO

-El trasto és un objecte de fabricació pròpia que vagi sobre rodes.

– El seu únic impuls serà la força que transmetin els seus tripulants.

– Ha de disposar d’un sistema de frens i de direcció, propi i eficaç.

– No pot tenir cap tipus de propulsió (motor, pedals, etc…)

– Ha de tenir un mínim de 3 rodes.

– Ha de portar un sistema d’enganxament (ganxo) per la part del davant i del darrere per tal de poder remolcar-lo. Al mateix temps ha de portar una cadena, corda, cable o una braga per poder ser remolcat. Qui no porti cap sistema per a ser remolcat s’haurà de valdre per ell mateix per pujar el trasto a l’inici de la baixada.

– Les dimensions de l’aparell no pot superar 2 metres d’amplada ni 4 metres d’allargada.

– ha d’haver estat construït i dissenyat per aquests tipus d’actes.

-E tipus de roda és totalment lliure, així com el material utilitzat per construir-lo.

– Queda totalment prohibit que alguna part del trasto acabi en forma de punxa o altres elements perillosos.

– Els trastos poden dur sistemes de senyalització acústica (tipus clàxon o timbre

de bicicleta) i/o lluminoses.

En cas de no complir les normes, l’organització podria no deixar efectuar la baixada a l’aparell tot desqualificant-lo. Si es veu també que un aparell pot representar un perill tan pels tripulants com la resta d’assistents no efectuaran la baixada.

LA TRIPULACIÓ I L’EQUIP

– El trasto ha de dur a sobre com a mínim 1persona un màxim il·limitat, no obstant, tan sols les persones de l’equip podran empènyer al mateix moment.

– En tot moment hi ha d’haver com a mínim una persona tripulant l’aparell. Els altres membres poden baixar del vehicle per impulsar-lo.

– com a mínim 1 persona de l’equip hauran de superar línia de meta damunt d’ell.

– Tots els participants estan obligats a portar casc de bicicleta o de moto, guants i pantalons llargs. Es recomana ús de genolleres i colzeres.

– Prohibit participar sota els efectes de l’alcohol i/o les drogues

– Els equips que hi participin menors de 18 anys, en el moment de la inscripció els haurà d’acompanyar un adult que se’n faci responsable i autoritzacions dels pares de tots els components.

– Les persones de l’equip poden anar disfressats.

ALTRES

– L’organització es reserva el dret de canviar el recorregut establert

– L’organització es reserva el dret a desqualificar el trasto que no compleixi els requisits marcats en aquestes bases

-L’organització no es fa responsable del trasto

– Cal obeir les indicacions dels membres de l’organització i els agents de seguretat

– La participació en aquest concurs implica l’acceptació d’aquestes bases i l’exempció de

qualsevol responsabilitat a l’ajuntament i als membres de l’organització.

PREMIS

– Es premiarà el trasto més ràpid valorant el millor temps de les 3 baixades

– És obligatori que el trasto passi la línia de meta sobre les seves pròpies rodes.

– Els premis estan per concretar, properament els trobareu publicats.

CATEGORIES

– CATEGORIA JUNIOR: Nens i nenes entre 7 i 14 anys

– CATEGORIA SENIOR: Joves i adults a partir de 15 anys La categoria junior podrà competir amb la categoria sènior amb la cronometrada, que serà per temps per a tots els participants

 

La Pobla de Montornès viurà aquest cap de setmana la Festa de la Pigota

La Pigota. Foto: https://www.bestiari.cat/

La Pobla de Montornès viurà aquest cap de setmana la tradicional Festa de la Pigota, que arrencarà dijous, dia 14, per concloure diumenge, dia 17 d’octubre.

El menú s’iniciarà amb el primer dia de l’exposició de fotografies de la Festa Major 2021, a càrrec de l’Associació de Fotografia, Astronomia i Art de La Pobla de Motornès, al local de l’Associació d’Amics de La Pobla. A les 11 tindrà lloc missa solemne a l’ermita de la Mare de Déu de Montornès, i a les 21 hores concert acústic a la plaça de la Bassa, amb Little Mothers.

Divendres, a les 20:30 hores i al pàrquing de l’Estació, caminada nocturna i en acabar, sopar popular -5 euros- al cafè.

Dissabte, dia 16, a les 12hores, recollida del xumet pel drac Pigota al pati al costat de l’Ajuntament. A les 18 hores es reprendran els actes amb el lliurament de premis del I Concurs literari de La Pobla a la plaça de la Bassa. Una hora més tard, Tabalada amb les bèsties de La Pobla i el Gall d’Amics de Montornès, amb sortida des de la plaça de la Bassa. En acabar, encesa a la plaça de l’Església. A les 22 hores està programat un espectacle de varietats amb el grup Pentagrama.

Diumenge, darrera jornada de les festes, hi haurà bicicletada popular a les 9 hores, organitzada per Tarragona Woman. A les 16:30 hores, Baixada de Trastos, organitzada per les bèsties de La Pobla, i a les 19 hores, concert final amb Sol Baker a la Plaça de l’església.

Redacció

 

El Govern de la Pobla de Montornès demana més treball policial en les ocupacions il·legals al municipi

Imatge d’arxiu de La Pobla de Montornès. Foto: Ajuntament

El Govern de la Pobla de Montornès ha fet públic un comunicat en el qual considera «que el problema existent a la urbanització Castell de Montornès amb les ocupacions il·legals d’habitatges necessita de més pressió policial perquè es pugui solucionar». L’alcalde, Francesc Larios, «vol diferenciar entre les ocupacions a causa de situacions socioeconòmiques complicades, on els Serveis Socials han de treballar-hi, i les que estan organitzades per màfies que busquen espais per portar a terme les seves activitats il·legals o treure diners a aquestes famílies sense habitatge».

Larios recorda que des de l’Ajuntament de la Pobla de Montornès s’han mantingut reunions amb altres administracions per intentar trobar solucions per a un problema real, però que no és exclusiu del municipi, ja que les màfies aprofiten els buits de la legislació actual per ocupar deforma il·legal habitatges, com s’ha vist recentment en localitats veïnes.

Recorda, a més, que un Ajuntament de la mida del de la Pobla té molt poca capacitat d’incidir en una problemàtica com aquesta, ja que té unes competències i uns recursos molt limitats, però si que pot fer pressió en altres administracions i això és el que ha fet els darrers dos anys i seguirà fent fins que no s’hagi solucionat.

Per això, l’Ajuntament de la Pobla de Montornès «dona suport a la manifestació/concentració convocada per l’Associació de Veïns de la Urbanització Castell i Flor de l’Ametller aquest dissabte, 7 d’agost per denunciar la ocupació il·legal d’habitatges en aquest sector del municipi».

Redacció

 

La Pobla de Montornès estrena el Gall com a nova bèstia del seguici popular

El Gall de La Pobla de Montornès. Foto: Cedida

La Pobla de Montornès ha estrenat aquesta nit de divendres un nou element festiu que s’afegeix al seguici popular i se suma com a bèstia -de foc i aigua- al drac de la Pigota. Es tracta del Gall, un element gairebé únic a Catalunya i sense dubte únic a les comarques de Tarragona. En plena Festa Major, ha vist la llum públicament en un acte que ha congreat una gernació amb 400 persones celebrat al pàrquing de l’Estació.

La idea va sorgir d’una pluja d’idees del grup de timbalers de l’Associació Amics de Montornès, entitat que és veritable motor cívic i cultural de la vila. Feia sis anys que els timbalers, que ara són 30 persones, recaptaven diners en rifes de Nadal i sopars populars. ‘Vam veure que antigament, a La Pobla tothom tenia un corral amb galls i gallines a casa seva i n’hem volgut fer un recordatori, a la vegada que un homenatge als avis o àvies de la vila’, deia a Tots21 Verònica Garcia, vicepresidenta de l’entitat. El Gall té 13 punts de foc i aigua i s’usarà pels correfocs i correaigües.

Els organitzadors de l’acte havien tingut overbooking de públic en l’estrena pública del Gall, per la qual cosa van haver de canviar d’escenari i traslladar-lo a l’aparcament de l’Estació, amb capacitat per a mil persones i que ha vist reduït l’aforament a 400. Tot i això, l’interès ha estat molt gran entre la població de La Pobla. L’acte s’ha seguit assegut, amb distància social, mascareta i control d’entrada amb quatre fileres d’accés.

L’acte ha estat ben cuidat i s’ha tirat una catifa vermella per on hi circulava el públic, a modus de la festa delsÒscars. El drac de La Pigota ha fet de padrí i la presentació del Gall ha tingut una prèvia també cuidada amb el passi del curtmetratge ‘El pollastre’, dirigit per Jordi Pardo. De càmera ha exercit Robert Mora, mentre que l’equip de producció ha estat format per Marta Masó, Jordi Fortuny i Dolors Figuerola.

Hi han assistit la diputada del Parlament per la demarcació de Tarragona, Raquel Sans, l’exsecratari 1r de la mesa del Parlament i actual director general, Eusebi Campdepadrós; la codirectora del Fic-Cat Sra Cristina Gambín, la vicepresidenta de l’Agrupació del Bestiari Popular i Festiu de Catalunya, l’alcalde, Francesc Larios, la primera tinenta d’alcalde, Gemma Barceló, i els regidors i regidores de l’Ajuntament de la Pobla

Acte seguit s’ha passat en pantalla el curtmetrarge i s’ha procedit a l’acte de la benedicció fet pel mossèn de la parròquia, Joan Maria Ferrer. A continuació ha ballat el Gall per primera vegada sol, després, el Drac La Pigota, i a continuació el Gall amb alguns nens de la Pobla, ‘ja que volem començar una nova tradició’, comentava la vicepresidenta de l’entitat. Finalment, han ballat per primer junts el Gall i la Pigota acompanyats del toc dels dos grups de timbalers

L’àudiovisual es va començar a enregistrar abans de la pandèmia i que aquest estiu s’ha pogut acabar el rodatge. El curtmetratge, on hi participa la majoria de la gent del poble, és la presentació de la nova bèstia de foc i aigua que han impulsat la Banda de Timbals de la Pobla, de l’Associació Amics de Montornès.

 

 

El passi del curtmetratge ha estat un moment molt emotiu, ja que des de l’inici del rodatge ha passat un any i mig, un temps dur en què sota pandèmia han passat moltes coses, i alguns veïns del poble han mort. És un record per tot el col·lectiu que forma aquest poble tan unit.

El Gall, nom que li han posat a la bèstia, porta el color groc en memòria dels presos polítics, ja que molts veïns de la pobla van anar a ballar sardanes davant la presó de Mas d’Enric, on estava empresonada la presidenta del Parlament, Carme Forcadell.

A tot Catalunya hi ha molt poques bèsties de foc i aigua, El Gall en serà la cinquena, és per això que aquesta bèstia és força única, pel seu significat, per haver nascut en temps de pandèmia i per reivindicar valors de llibertat i de la gent gran, ja que el significat de fons d’El Gall és recordar que abans hi havia un gall al corral de cada casa del poble. Les mides de la nova bèstia són 2,80 metres d’alçada per 3,50 de llargada i un pes aproximat de 35 quilos. Té onze punts de foc i un d’aigua, i serà apadrinat per la pigota, la bèstia de foc de la Pobla.

La Pobla de Montornès és un poble de la comarca del Tarragonès, de 3.000 habitants, en el nucli urbà hi resideixen unes 1.000 persones, la resta pertanyen a les urbanitzacions Castell de Montornès i Pobla Mar. L’Assocció Amics de Montornès està presidida per Dani Olivé.

J. Garcia

 

La Pobla de Montornès presenta una nova bèstia de foc i aigua, El Gall

Imatge d’arxiu de La Pobla de Montornès. Foto: Ajuntament

Divendres 30 de juliol a les 22 h a la plaça de la Bassa de la Pobla de Montornès s’estrenarà el curtmetratge «El pollastre», un audiovisual que es va començar a enregistrar abans de la pandèmia i que aquest estiu ha pogut acabar el rodatge i ja podrà veure la llum a finals de mes. El curtmetratge, on hi participa la majoria de la gent del poble, és la presentació de la nova bèstia de foc i aigua que han impulsat la Banda de Timbals de la Pobla, de l’Associació Amics de Montornès.

El curtmetratge serà un moment molt emotiu, ja que des de l’inici del rodatge ha passat un any i mig, un temps dur en què sota pandèmia han passat moltes coses, i alguns veïns del poble han mort. Serà un record per tot el col·lectiu que forma aquest poble tan unit.

El Gall, nom que li han posat a la bèstia, porta el color groc en memòria dels presos polítics, ja que molts veïns de la pobla van anar a ballar sardanes davant la presó de Mas d’Enric, on estava empresonada la presidenta del Parlament, Carme Forcadell.

A tot Catalunya hi ha molt poques bèsties de foc i aigua, El Gall en serà la cinquena, és per això que aquesta bèstia és força única, pel seu significat, per haver nascut en temps de pandèmia i per reivindicar valors de llibertat i de la gent gran, ja que el significat de fons d’El Gall és recordar que abans hi havia un gall al corral de cada casa del poble. Les mides de la nova bèstia són 2,80 metres d’alçada per 3,50 de llargada i un pes aproximat de 35 quilos. Té onze punts de foc i un d’aigua, i serà apadrinat per la pigota, la bèstia de foc de la Pobla.

La Pobla de Montornès és un poble de la comarca del Tarragonès, de 3.000 habitants, en  el nucli urbà hi resideixen unes 1.000 persones, la resta pertanyen a les urbanitzacions Castell de Montornès i Pobla Mar.

Per assistir a l’acte cal reservar prèviament l’assistència, ja que les places són limitades degut a les restriccions de seguretat i sanitàries.

Reserves /
Per tal de fer la reserva, podeu trucar al telèfon 661422333, abans del dia 28 de juliol.

Redacció

 

ERC reclama al govern que aïlli l’escola de la Pobla de Montornès de les molèsties dels trens d’alta velocitat

Imatge de l’escola. Foto: ERC

Els trens de la línia ferroviària d’alta velocitat al seu pas per la Pobla de Montornès (el Tarragonès) provoquen molèsties a l’alumnat i el professorat de l’escola pública del municipi per manca de protecció acústica que els aïlli dels sorolls i les vibracions. Aquesta situació ha sigut traslladada per la senadora tarragonina d’ERC Laura Castel Fort al secretari d’Estat d’Infraestructures, Pedro Saura, per tal que els serveis tècnics d’ADIF estudiïn la possibilitat d’allargar les pantalles acústiques que hi ha instal·lades actualment en el tram de línia que travessa la població però que no arriben a protegir la zona escolar.

L’alcalde, Francesc Larios Mercadé, va traslladar aquesta problemàtica a la senadora Castel durant una visita recent al municipi, on va estar acompanyada pel també senador republicà per la demarcació Josep Rufà Gràcia. Larios explica que “les escoles de la Pobla de Montornès estan ubicades just on finalitzen les pantalles acústiques de la via del tren, i queden totalment desprotegides de sorolls i vibracions, amb l’agreujant que en la situació sanitària que patim han hagut de tenir les finestres obertes durant el curs que ara ha acabat”. La senadora i l’alcalde esperen que el govern espanyol pugui efectuar una actuació ràpida per solucionar el problema de cara al curs vinent.

Laura Castel afirma que “traslladem les necessitats del territori allà on calgui” i afegeix que aquest cas de la Pobla de Montornès és “una mostra més que parlant es poden trobar solucions a tot i que cal estar a prop de la gent. Fer política és aportar solucions”.

Redacció

 

La Pobla de Montornès suspèn durant un any les llicències de piscines particulars

Durant el primer trimestre del 2021 s’ha quintuplicat la demanda de llicències d’obres per piscines municipals respecte als altres anys. Foto: Ajuntament

El passat 9 d’abril, el ple de la Pobla de Montornès va aprovar per majoria absoluta (amb els vots a favor d’ERC, Centrats i el regidor no adscrit Fèlix Lillo, l’abstenció d’Ampm i el vot en contra de Podem) la suspensió de llicències de construcció de piscines durant un any al terme, atès que les normes urbanístiques són de l’any 1981 i no en regulen la construcció. Fruit d’això, la intenció és adaptar la normativa i que es puguin dur a terme d’una forma més sostenible.

Segons explicava l’alcalde, Francesc Larios, a Tots21, «la pandèmia ha canviat el costum i els hàbits de molts de nosaltres i això també inclou les segones residències, que durant el primer trimestre del 2021 s’ha quintuplicat la demanda de llicències d’obres per piscines municipals respecte als altres anys. El fet de no tenir unes normes urbanístiques clares pel que fa a la construcció de piscines -continua- ha generat un creixement d’aquest espai d’oci d’una manera poc sostenible pel nostre municipi»

El batlle recorda «els problemes que patim de subministrament, on la demanda d’aigua, sobretot als mesos estivals, és molt superior al cabdal que en podem obtenir dels nostres pous i que se sumen a una xarxa de canonades obsoletes a les urbanitzacions que pateixen moltes avaries , tant pel desgast com per les avaries produïdes pels inevitables talls d’aigua que se’n fan».

L’any 2019 «ens vam trobar que finalitzava la reserva que teníem per connectar-nos a la xarxa del CAT i vam poder negociar una nova pròrroga de dos anys més, amb una bonificació del 100 % del cànon de reserva que es pagava anteriorment. El mateix Consorci d’aigües de Tarragona ens està revisant el projecte per fer la connexió fins al dipòsit de Poblamar (amb un cost aproximat a 800.000 €), ja que és el més proper al punt de connexió, que es troba al costat de l’autopista», explica Larios.

Paral·lelament, l’any 2020 «vam fer diverses actuacions, com recuperar el pou de l’escorxador, que fins ara estava inactiu i així poder obtenir 9 m3/l’hora, reparacions al Pou del Barranc, que ens subministra 4 m3/l’hora i el subministrament d’aigua mitjançant vehicles cisterna per evitar fer més talls d’aigua a l’estiu. Aquesta darrera actuació ha comptat amb una subvenció de 3.558,60 € a càrrec de l’Agència Catalana de l’Aigua».

Durant aquests mesos que han transcorregut del 2021 «hem fet reparacions a les canonades i així evitar la pèrdua de 5 m3/l’hora i tenim previstes pels pròxims dies dues actuacions per recuperar el pou Flor, del que estimem treure’n 15 m3/hora i col·locar una bomba addicional al pou de Rubials, atès què és el pou que més aigua ens subministra», conclou l’alcalde.

J.G.

 

Mor un conductor veí de Torredembarra en un accident a la rotonda de les Gavarres

Un conductor va morir aquest diumenge a la nit en un accident de trànsit a la T-11, a l’altura de les Gavarres. L’home, veí de Torredembarra, va impactar contra un mur de ciment al quilòmetre 14 d’aquesta via en sentit Tarragona. Els fets van tenir lloc aquest diumenge a les 21.30 hores i fins al lloc s’hi van desplaçar Bombers, el SEM i diverses patrulles dels Mossos d’Esquadra.

Es tracta d’una persona mot coneguda a Torredembarra, Marc Serrano,  ja que la seva família regenta el restaurant Roques Planes, al polígon del mateix nom, segons desvetlla Torredembarra Actualitat.

Es desconeixen encara les causes de l’accident. Segons ha avançat el ‘Diari de Tarragona’, l’home tindria uns quaranta anys i seria veí del Tarragonès. Quan els Bombers van arribar al lloc, l’home ja havia mort a causa de l’impacte.

 

La Pobla de Montornès es mulla per reobrir, aquest estiu, la piscina

Imatge d’arxiu de la piscina. Foto: Ajuntament

La piscina municipal de la Pobla de Montornès va romandre tancada al públic la temporada passada, coincidint amb l’esclat de la pandèmia, perquè el govern va considerar “inviable” aplicar-hi la normativa de prevenció de la propagació de la covid-19 vigent en aquell moment i va optar per prioritzar “criteris de prudència i responsabilitat”. Ara, el consistori ha planificat un escenari d’obertura, tot i estar pendent del Procicat i que la situació sanitària no registri retrocessos greus.

La regidora d’esports, Vanessa Blanco, confirma que “estem treballant per poder obrir les piscines municipals aquesta temporada” 2021 i especifica que “avancem per tenir-ho tot a punt i, en les pròximes setmanes, es concretarà el format, en quines condicions es podrà obrir i quin serà el calendari”.

Un dels primers moviments que ja ha materialitzat en aquest sentit és la posada en marxa dels tràmits de contractació del servei de socorrisme i del manteniment de la piscina.

Les tasques de salvament i manteniment de la piscina les haurà de presta l’empresa adjudicatària, tal com queda recollit en les bases de la licitació, “entre finals de juny i principis de setembre.

Redacció

 

La Pobla de Montornès liquida el 2020 amb un romanent de tresoreria d’1,4 MEUR

Francesc Larios, alcalde de La Pobla de Montornès, fotografiat al seu despatx. Foto: Tots21

Aquest dimarts 18 de maig es va celebrar un ple extraordinari a la Pobla de Montornès on es va donar compte del romanent de tresoreria del 2020, que ascendeix a 1.453.464,96 € i que reflecteix l’excel·lent gestió econòmica de l’actual equip de govern. Durant el 2020 es van liquidar els crèdits bancaris i sobretot, es van donar de baixa serveis innecessaris i factures errònies que de forma sistemàtica s’anaven pagant per falta de fiscalització de l’antiga regidoria d’Hisenda. A aquesta gestió s’hi ha d’afegir l’increment en les subvencions atorgades per les diferents inversions a realitzar al municipi.

«Aquest romanent ens permetrà avançar algunes de les inversions previstes per als següents anys», segons afirmava l’alcalde, Francesc Larios, com són el canvi de l’enllumenat d’una gran part de les urbanitzacions (215.000 €), la construcció d’hidrants/boques d’incendis (88.736,05 €), la legalització de quadres elèctrics (15.000 €), la instal·lació d’un columbari al cementiri municipal (16.000 €) la reforma de les antigues escoles per reconvertir-la en un centre cultural/biblioteca (167.996,12 €) o la construcció d’un bar municipal al voltant de la piscina que pugui donar servei durant tot l’any (40.431.88 €), totes elles amb subvencions superiors al 80%.

Aquestes modificacions per a realitzar noves inversions al municipi van ser aprovades amb els vots a favor d’ERC, Centrats, Podem i del regidor no adscrit, Félix Lillo i amb el vot en contra dels regidors de AMPM.

Redacció

 

La Pobla de Montornès celebrarà el Campus d’Estiu del 28 de juny al 28 d’agost

La Pobla de Montornès celebrarà el Campus d’Estiu del 28 de juny al 28 d’agost al Pavelló Municipal en horari de 9:00 a 13:00 hores. Es tracta d’un campus destonat als nascuts entre el 2007 i el 2017 (ambdós inclosos). Les activitats formen part del projecte esportiu i lúdic. Hi haurà dos dies a la setmana de piscina i les places són limitades. El servei està supeditat a un mínim d’inscripcions.

La pandèmia del coronavirus ha requerit adaptar el servei per tal de minimitzar els riscos i garantir la seguretat de tots els infants, informa l’Ajuntamet. Les novetats són aquestes:

1. Grups de convivència: Es formaran grups de convivència segons la regulació actual amb 1 monitor de referència. Aquests grups no esbarrejaran amb d’altres i el monitor/a serà sempre el mateix per a totes les activitats que faci el grup durant el dia.

2. Diferents punts de trobada: Es distribuiran diferents punts de trobada distribuïts als espais que s’utilitzaran. A l’inici del campus es lliurarà un calendari amb els punts on les famílies deixaran i recolliran els seus fills ifilles.

3. Compliment de les mesures d’higiene i salut: Els monitors/es vetllaran pel compliment de la neteja de mans freqüent i l’ús de mascareta. Cada nen/a haurà de portar la seva mascareta de casa.

Aquestes mesures podran ser actualitzades segons l’evolució de la pandèmia i les recomanacions de les autoritats sanitàries. Les inscripcions presencials es faran els divendres 22 de juny.

• Horari d’Inscripcions: 18:00 a 19.30h

• Lloc: Pavelló Municipal

• Quan es realitzi la inscripció també caldrà realitzar el pagament en efectiu (Es recomana portar la quantitat justa)

Recordeu respectar les mesures de prevenció el dia de les inscripcions (distancia de seguretat, ús de mascaretes i utilització del vostre bolígraf)

Una vegada començat el campus les inscripcions es faran cada dilluns a les 9:00 hores al Pavelló Municipal. Aquesta anirà lligada a la disponibilitat de places dins d’aquell torn sense superar en cap cas el límit.

Torns i preus

1-TORN DEL 28 DE JUNY AL 2DE JULIOL 30€

2-TORN DEL 5 AL 9 DE JULIOL 30€

3-TORN DEL 12 AL16 DE JULIOL 30€

4-TORN DEL 19 AL 23 DE JULIOL 30€

5-TORN DEL 26 AL 30 DE JULIOL 30€

6-TORN DEL 2 AL 6 D’AGOST 30€

7-TORN DEL 9 AL 13 D’AGOST 30€

8-TORN DEL 16 AL 20 D’AGOST 30€

9-TORN DEL 23 AL 27 D’AGOST 30€

• Import: 30€ per setmana.

• Descompte germans: 5€ de descompte per germà.

El preu no es pot modificar. Degut a la situació excepcional del Covid-19 els grups seran tancats cada torn i no es farà preu per dies ni cap tipus de modificació.

Documentació necessària:

• Sol·licitud d’inscripció

• Declaració responsable d’absència de simptomatologia compatible amb

Covid19.

• Còpia del llibre de vacunes al dia (imprescindible)

Què han de portar el participants al campus?:

• Roba còmoda i bambes per fer esport.

• Banyador, tovallola i xancletes. Si cal manguitos ho han de portar de casa.

• L’esmorzar i una ampolla d’aigua tot dins d’una bossa. No es podrà compartir.