.

.

TOTS 21

Un vehicle de l’EMT, en una imatge d’arxiu. Foto: Tots21

Aquest dijous 6 d’octubre, l’Empresa Municipal de Transports de Tarragona obre un nou procés per a la creació d’una borsa d’aspirants per a la contractació laboral, indefinida i temporal, de places d’agents d’aparcament  i d’agents de zona regulada per a la unitat de negoci d’aparcaments de l’EMT.   

Les Bases es trobaran exposades íntegrament , a partir de demà, a la seu electrònica de l’EMT www.emtanemambtu.cat i a la pàgina web de l’ajuntament de Tarragona. 

El termini de presentació d’instàncies s’obrirà l’endemà de la publicació de l’anunci d’aquesta convocatòria al BOPT, i finalitzarà transcorreguts 10 dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la publicació. 

Trobareu totes les bases de l’anunci de la convocatòria a l’apartat de processos de selecció del web de l’EMT (cliqueu aquest enllaç)

Redacció