.

.

TOTS 21

El portaveu del grup municipal del PP a Tarragona, José Luís Martín. Foto: Cedida

El portaveu del grup municipal del PP a Tarragona, José Luís Martín. Foto: Cedida

Amb motiu de la Comissió d’Estudi l’Ordenança de Terrasses i Extensions Comercials a la Via Pública convocada dimecres, 30 de novembre, el portaveu del Grup Municipal del Partit Popular de Tarragona, José Luis Martín, ha presentat esmenes que hauran d’ésser debatudes.

El conseller Martín ha declarat que “ja vam denunciar el nou article de l’ordenança amb el que es deixa al seu lliure arbitri, a cop de decret d’alcaldia, la ubicació, els horaris i el règim sancionador de les terrasses. També vam exigir que es permetés la participació de les associacions d’hostaleria a la comissió. El Sr. Ricomà ha continuat donant l’esquena a aquest sector. No vol ordenar les terrasses, vol imposar el seu criteri discrecional a les concessions i uns requisits poc assumibles per a molts establiments”.

A continuació, ha detallat les propostes que ha presentat. “Demanem que es retirin els següents punts: la delegació u autorització en l’alcalde de revisar i modificar els annexos de l’ordenança per decret (Article 3 bis), la imposició de renovar el mobiliari cada 5 anys (Article 4. 16) i la importància que es dona a l’aforament de l’establiment per a decidir l’extensió de la terrassa (Article 4.1. i Article 9). Així mateix, proposem que s’inclogui un nou punt que s’estableixi un termini màxim per a respondre les sol·licituds d’ocupació presentades, en el benentès de que, si hi ha manca de resposta, es donarà per concedida l’autorització (Article 13)”.

I ha conclòs: “Esperem que aquesta ordenança sigui aprovada amb consens dels grups municipals i del sector hostaler”.