.

Imatge del carrer Josep Carner

L’Ajuntament de Salou ha iniciat les obres d’asfaltat en color vermell del paviment asfàltic malmès del carril bici al carrer Josep Carner, el tram comprés entre el carrer Major i el passeig de Jaume I.

En total s’ha actuat en una superfície de 373,75 metres quadrats, on s’ha procedit a l’adequació del paviment asfàltic renovant, principalment la capa de rodament en color vermell i la modificació de la senyalització horitzontal existent. El dijous i divendres van dur-se a terme els treballs d’asfaltat i ara resta pendent la finalització dels treballs amb el pintat del nou pas de vianants, i el pintat dels símbols i línies corresponents. Les obres de manteniment de la ciutat s’han adjudicat per un import de 22.560,65€.

Es tracta d’unes obres que pretenen millorar l’accessibilitat de les bicicletes creant carrils de circulació exclusius.