.

L’Àrea d’Impuls Econòmic i Ocupació de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp ha posat en marxa un programa formatiu de caràcter integral destinat a persones aturades majors de 45 anys, amb l’objectiu de promoure la formació i l’ocupació d’aquest col·lectiu.

De fet, l’atur registrat al municipi el mes de novembre de 2017 era de 902 persones. D’aquestes, un 48,55% eren majors de 45 anys. Això representava un total de 438 persones. A finals del mes de maig, la xifra d’atur havia disminuït fins a les 719 persones  amb l’inici de la temporada turística. Això no obstant, un 51,59% dels aturats seguien sent majors de 45 anys, arribant a les 371 persones.

Davant de les dificultats de les persones de més de 45 anys per trobar feina s’ha optat per oferir un curs en gestió administrativa i comercial, pel fet de ser una formació transversal que permet treballar en el sector del comerç i d’altres serveis. El programa segueix la metodologia d’itinerari personalitzat d’inserció, en què es combina la formació específica i la intermediació laboral. Per tant, s’inclou una fase de pràctiques, en la que es generaran aliances empresarials, amb l’establiment d’una xarxa d’empreses col·laboradores.

Així doncs, els participants que superin la part teòrica del curs podran realitzar 160 hores de pràctiques en empreses del municipi. Aquestes pràctiques, realitzades en el marc d’un acord privat de cooperació educativa entre l’Ajuntament i les empreses col·laboradores, són pràctiques professionals no remunerades i estaran supervisades.

La relació de l’alumne/a amb l’empresa on realitzi les pràctiques no genera relació laboral ni professional, ni incorporació a un lloc de treball, ni compromís de posterior contractació, ni qualsevol altra obligació de caràcter laboral ni de Seguretat Social per part de l’Empresa. Tot i això, d’aquí a unes setmanes es realitzarà una presentació de la formació a les empreses del municipi, per tal de contactar i sensibilitzar el teixit empresarial sobre la necessita t de facilitar la inserció laboral de la població major de 45 anys, així com recordar les subvencions que s’ofereixen cada any des de l’Ajuntament per incentivar les contractacions.