.

.

TOTS 21

L’Ajuntament de Reus ha publicat al perfil del contractant la licitació del contracte per a l’execució de les obres dels carrils bici de les avingudes de Falset i de Salou, amb un pressupost de sortida total de 352.152,77 euros (IVA inclòs).

El projecte compta amb finançament de la Unió Europea, amb fons Next Generation, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència de l’estat espanyol, i d’acord amb la convocatòria del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana per a la implantació de zones de baixes emissions i la transformació digital i sostenible del transport urbà.

El contracte a licitació està dividit amb dos lots.

Avinguda de Falset

El tram de l’avinguda de Falset circula entre el carrer de Recasens i Mercader i el carrer de Joan Fuster. El recorregut dona continuïtat al carril per a bicicleta que actualment està en servei entre l’avinguda dels Països Catalans i el carrer de Recasens i Mercader.

El projecte defineix un carril bici per a cada sentit de la circulació, segregat de l’espai destinat a la resta de vehicles. La secció del vial preveu que l’amplada dels carrils per a bicicletes tinguin una amplada d’entre 1,5 i 1,8, segons el tram de l’avinguda, mentre que els carrils per a la resta de vehicles varien entre els 3,25 i els 3,40m.

L’espai per a bicicletes estarà separat de la dels vehicles amb elements de balisament de cautxú per reforçar la seguretat viària.

El projecte preveu un termini d’execució de 3 mesos.

Avinguda de Salou

El tram permetrà completar el carril per a bicicletes a l’avinguda Salou, i connectar-los amb els futurs trams de l’avinguda de Sant Bernat Calbó i del carrer Flix. El projecte inclou la implementació d’un carril bicicleta segregat en vorera bidireccional, donant continuïtat al carril existent. La solució de carril bici segregat en vorera respecta l’amplada útil per als vianants superior als 1,80 metres, tal i com marca la normativa.

Actualment, l’avinguda de Salou té ja construïts els trams de carril bici entre la plaça del Canal i el carrer de Manuel Hugué, i entre l’avinguda de la Universitat i el carrer de l’Agricultura. El projecte preveu donar continuïtat a la via amb la construcció dels trams entre el carrer de Manuel Hugué i l’avinguda de la Universitat; i entre el carrer de l’Agricultura i el carrer del Comandant Sugranyes.

Pel que fa a les cruïlles de l’avinguda de Salou amb el carrer de l’Agricultura i el el carrer de Pere Benavent, el projecte defineix també habilitar un nou pas de vianants i bicicletes adaptat.

El projecte fixa un termini d’execució de 4 mesos.

Redacció