.

.

TOTS 21

L’Ajuntament de Tarragona obre la tercera edició d’una línia d’ajuts a les empreses perquè contractin persones en atur. En aquesta ocasió s’incrementa la quantitat destinada a aquests ajuts, que serà de 125.000 euros enlloc dels 100.000 euros de les edicions anteriors.

La mesura va dirigida a aquelles empreses que formalitzin un contracte de treball d’una durada mínima de 3 mesos amb persones en situació d’atur que hagin participat o estiguin participant en programes de polítiques actives d’ocupació promogudes per Tarragona Impulsa en els últims 5 anys.

El conseller d’Ocupació i Desenvolupament Econòmic, Francesc Roca, considera aquestes ajudes necessàries per promoure la creació de llocs de treballa, ja que “es dóna suport a les empreses del Camp de Tarragona amb incentius per contractar persones amb dificultats d’inserció en el mercat de treball que amb anterioritat hagin passat per alguns dels itineraris de professionalització de Tarragona Impulsa”.

Per poder acollir-se als ajuts, les empreses han de tenir un centre de treball a la ciutat o contractar residents a Tarragona. Els ajuts han de permetre sufragar com a màxim el 50% de la despesa que li suposi a l’empresa la contractació de la persona treballadora, amb un límit de 6.000 euros per contracte anual a jornada completa. A més, les ajudes són compatibles amb ajuts d’altres administracions, sempre que la suma de tots els ajuts no superi el 90% de la despesa generada per la contractació.

Les empreses interessades poden presentar la seva sol·licitud a l’OMAC, amb tota la documentació necessària, abans del 20 d’octubre de 2016.

Les dues primeres convocatòries d’aquesta línia de subvencions han contribuït a la contractació de 22 persones, un 75% de les quals amb un contracte d’una durada mínima d’un any i jornada completa.