.

.

TOTS 21

Aquesta actuació s’emmarca d’una banda dins de la normativa vigent a Espanya i per un altre dins del Programa d’Acció de Nacions Unides de promoure accions per a eliminar les armes de foc d’origen il·lícit

La Guàrdia Civil, com a Cos competent en matèria d’armes i explosius, ha destruït més de 50.000 armes de foc durant l’any passat. Així mateix, cal destacar que com a resultat d’aquestes actuacions des de l’any 2013 s’han destruït més de 430.000 armes al nostre país.

Aquestes actuacions s’emmarquen dins de la normativa vigent a Espanya i se suma al Programa d’Acció de Nacions Unides sobre el comerç il·lícit d’armes petites i lleugeres, que va tenir el seu origen en la Conferència Internacional de les Nacions Unides sobre el Comerç Il·lícit d’Armes Petites i Lleugeres, celebrada el juliol de 2001.

En aquesta Conferència, quedava palesa, entre altres qüestions “la preocupació per la fabricació, transferència i circulació il·lícites d’armes petites i lleugeres i per la seva acumulació excessiva i proliferació incontrolada en moltes regions del món, la qual cosa té conseqüències humanitàries i socioeconòmiques de molt diversa índole i suposa una greu amenaça per a la pau, la reconciliació, la seguretat, l’estabilitat i el desenvolupament sostenible en els plans individual, local, nacional, regional i internacional”.

A partir d’aquí, l’ONU va establir que, cada 9 de juliol, se celebraria el Dia Internacional de la Destrucció d’Armes de Foc, amb la finalitat de promoure accions per a l’eliminació de les armes de foc d’origen il·lícit.

A Espanya, des de 1844 la Guàrdia Civil s’ha encarregat del control d’armes per a evitar la seva proliferació i com a mesura de prevenció per a dificultar l’acció dels malfactors. La Cartilla de la Guàrdia Civil disposava que «vigilarà que ningú camini amb armes per cap part sense la corresponent llicència per a usar-les».

Control exhaustiu de l’accés legal a les armes

Actualment, la competència en matèria d’armes i explosius que l’Estat té es materialitza per mitjà de les Intervencions d’Armes i Explosius de la Guàrdia Civil.

Aquestes Unitats controlen exhaustivament l’accés legal a les armes, per a això el Reglament vigent estableix uns requisits, entre els quals es troben la manca d’antecedents penals, així com la superació de proves teòriques i pràctiques sobre l’ús i maneig d’aquestes.

Així mateix, per a evitar que una arma pugui ser utilitzada indegudament quan el titular deixi de tenir dret a la seva tinença i ús, la normativa estableix que siguin inutilitzades o destruïdes.

La inutilització d’una arma, a partir de l’any 2011, està regulada per una normativa molt severa, de tal manera que és sotmesa a un procés que afecta a totes les peces fonamentals d’aquesta, sent impossible tornar a usar-la amb plena capacitat de funcionament.

Igualment, la Guàrdia Civil, periòdicament, duu a terme la destrucció d’armes de foc de diversos calibres, així com armes blanques prohibides. Algunes d’elles estan implicades en il·lícits, penals o administratius i després del corresponent procediment es determinen la seva destrucció; i unes altres, que per cessar els seus titulars en el dret a la tinença i ús i no haver estat adjudicades en subhastes, tenen la mateixa fi. Això permet que les armes siguin reduïdes a ferralla mitjançant un procés de fosa o similar.