.

Jordi Sardà, en una entrevista a C21 Ebre, com a director del campus Terres de l’Ebre de la URV. Foto: Youtube/C21

L’Arquebisbe Joan Planellas ha nomenat aquesta setmana al doctor Jordi Sardà, professor titular d’Economia de la Universitat Rovira i Virgili, com a nou Ecònom de l’Arquebisbat per als propers cinc anys.

El professor Jordi Sardà, que és doctor en Ciències Econòmiques i actualment exerceix com a professor titular d’Economia de la URV, compatibilitzarà la docència amb aquest nou càrrec gràcies a un acord de col·laboració establert entre ambdues institucions aquesta mateixa setmana. L’esmentat acord es recolza en l’article n. 83 de la Llei Orgànica d’Universitats, que permet aquesta compatibilitat.


Altres notícies:


Un cop prengui possessió, assumirà plenament la direcció econòmica de l’Arquebisbat per als propers cinc anys, posant-se així fi a la situació d’interinitat. El nou Ecònom Diocesà comptarà, a banda de l’estructura ja existent, amb dues secretaries de nova creació. De la primera se n’ocuparà Mn. Santi Soro, Vicari Episcopal de les Persones, i es farà càrrec de la relació amb les parròquies; i, la segona, l’ocuparà Maria Mercè Alabau, economista, auditora i censor jurat de comptes que, en aquest cas, es farà càrrec del control intern d’economia.

Les bones relacions entre l’Arquebisbat i la Universitat Rovira i Virgili, que ja col·laboren en altres camps, han estat decisives en la consecució d’aquest acord que, segons l’Arquebisbe Joan Planellas, ajudarà molt a redreçar i estabilitzar l’economia diocesana.