.

Imatge aèria del Port de Tarragona. Foto: ACN

Imatge aèria del Port de Tarragona. Foto: ACN

El Port de Tarragona s’ha mostrat satisfet amb l’acord entre la Conselleria de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i el Ministeri de Foment pel qual el Fons d’Accessibilitat “podrà garantir que els recursos que aporten els ports catalans, i en concret el Port de Tarragona, serveixin per invertir en infraestructures pròpies, del territori i de la seva àrea d’influència”. En un comunicat, han dit que així “es podrà continuar millorant la competitivitat del port com a infraestructura portuària clau al Mediterrani, com a motor econòmic del territori i focus d’inversió privada”, entre altres, han detallat, invertint els recursos en qüestions estratègiques de la infraestructura.

El Port de Tarragona podrà continuar invertint aquests recursos en la millora de les infraestructures estratègiques portuàries prioritàries, han exposat, “no només per la millora de la operativitat del port sinó també pel benefici que suposa pel territori”. Amb aquest acord, doncs, han assegurat que “no queda compromesa la competitivitat del Port de Tarragona, ni tampoc la dels operadors privats que competeixen amb operadors d’altres ports mediterranis”.

Finalment, en el comunicat han especificat algunes de les inversions que tirarà endavant el port tarragoní, en infraestructures que qualifiquen de “claus”, com són la Zona d’Activitats Logístiques (ZAL) i els seus accessos, el Port Sec, la prolongació del Dic dels Prat o els accessos futurs de ferrocarril, obres fixades en el pla d’empresa i autofinançades per recursos propis del Port de Tarragona.