.

.

TOTS 21

Bosses de la campanya de sensibilització del Consell Comarcal. Foto: Cedida

Bosses de la campanya de sensibilització del Consell Comarcal. Foto: Cedida

El passat dilluns 17 d’abril va començar el treball de camp de la campanya de sensibilització i foment de la recollida selectiva de residus en aquells municipis que tenen delegat el servei al Consell Comarcal del Tarragonès.

Fer més fàcil la recollida selectiva dels residus és l’objectiu prioritari d’aquesta campanya impulsada des del Departament de Medi Ambient de l’ens supramunicipal.

Dos educadors ambientals són les persones encarregades d’explicar a la població sobre la necessitat de separar correctament els residus domiciliaris i dipositar-los al contenidor corresponent ubicat a la via pública. Sota una carpa amb el logotip del Consell, els educadors ambientals lliuraran informació i donaran per a cada habitatge un lot compost d’un cubell per a la matèria orgànica, una bossa per al paper/cartró, una per al vidre i una darrera per als envasos. Tot el material, així com la carpa, incorpora la imatge corporativa del servei i s’identifica cadascuna d’aquestes amb una fracció. L’objectiu final de la campanya és que el percentatge de la fracció rebuig que es diposita al contenidor gris disminueixi, alhora que el de les fraccions valoritzables augmenti fins més d’un 35% seguint les directius de l’Agència de Residus de Catalunya.

Els primers municipis que gaudiran de la iniciativa seran els més petits, com Renau, Vespella de Gaià, la Nou de Gaià i Salomó. Està previst que a l’època d’estiu siguin els més turístics i els costaners aquells qui acullin l’actuació. La campanya durarà un any i totes les poblacions acolliran en diverses ocasions als informadors, prioritzant les accions en els llocs més concorreguts com poden ser platges, mercats, fires, etc.