.

Ubicació del Moll de Balears.

L’ajuntament de Vila-seca ha deixat clar en un comunicat emès aquesta tarda que no renuncia a la ubicació definitiva del futur Moll de Creuers de l’Autoritat Portuària al dic dels Prats. Ho ha fet en una nota on vol fer “precisions en relació a la informació emesa per la presidència del Port de Tarragona relativa a la ubicació temporal de l’arribada dels creuers al Moll de Balears”. I ho acompanya amb un advertiment embolicat en bones paraules: “Ara més que mai l’Ajuntament de Vila-seca veu convenient que abans del 31 de desembre de 2018 es faci pública per part de l’Autoritat Portuària de Tarragona la data d’inici de la construcció del dic dels Prats, futur emplaçament del Moll de Creuers”.

L’Ajuntament i l’Autoritat Portuària de Tarragona, assegura la nota, “comparteixen plenament la planificació en el creixement portuari i és evident que, així que creix la grandària dels vaixells, es faci més insostenible la ubicació actual i l’entorn poc afortunat dels dipòsits de carbó i altres materials situats adoll en aquest entorn”.

“Entre tant no es pugui anar a la destinació de futur del dic dels Prats, a la Pineda, és del tot lògic que s’habiliti un espai provisional al moll de Balears que reuneix millors condicions pels nous creuers, tot i que no perdrà de vista un entorn poc adient per a l’arribada de turistes”, asseguren des del consistori.

“És per tot això, que davant la importància informativa que s’ha donat a aquesta determinació que forma part de l’itinerari normal fins a disposar del dic dels Prats”, es vol remarcar per part de l’ajuntament “que no hi ha cap canvi de planificació i que el dic dels Prats serà una realitat en el moment que el Port de Tarragona compleixi els seus compromisos, actualment en tràmit, i que aleshores serà el moment d’ubicar de manera definitiva el Moll de Creuers en aquell nou emplaçament de la Pineda”.

“Entretant, l’Ajuntament de Vila-seca segueix i seguirà cooperant en el desplegament de la Zona d’Activitats Logístiques del Port de Tarragona (100 hectàrees de superfície), vitals pel bon funcionament del port del futur al terme municipal de Vila-seca, i tramitant amb diligència tot el que es deriva de la reunió mantinguda entre Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Vila-seca, Autoritat Portuària de Tarragona i Sector Químic abans de l’estiu al departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat”, expliquen abans de refermar inequívocament el seu posicionament: “Això si, ara més que mai l’Ajuntament de Vila-seca veu convenient que abans del 31 de desembre de 2018 es faci pública per part de l’Autoritat Portuària de Tarragona la data d’inici de la construcció del dic dels Prats, futur emplaçament del Moll de Creuers”.

Resposta del Port

D’altra banda, el Port ha respost aquest vespre mateix afirmant que “la planificació d’infraestructures portuàries es desenvolupa per part de l’Autoritat Portuària i del seu Consell d’Administració del qual, l’Ajuntament de Vila-seca en forma part”.

En segon lloc, el Port de Tarragona comparteix amb l’Ajuntament de Vila-seca “que cal fixar l’abans possible” la data de l’inici de la construcció del Contradic dels Prats i en aquest sentit “continuarà treballant intensament amb totes les administracions implicades” per poder establir aquesta data, “infraestructura clau per poder millorar la seguretat mediambiental del territori”.

I per concloure, el Port de Tarragona es ratifica, “i com sempre ha manifestat”, que la ubicació de la futura terminal definitiva de creuers s’emplaçarà a Tarragona al costat del Port esportiu.