.

A l’esquerar de la imatge, el rgidor de Comerç, Josep Maria Guasch, en una imatge darxiu junt a l’alcalde, Eduard Rovira

La Regidoria de Comerç de l’Ajuntament de Torredembarra ja compta amb els resultats de la diagnosi comercial exprés que es va encarregar el mes de febrer passat. L’estudi que s’ha realitzat ja s’ha presentat al Consell Municipal de Comerç i Indústria de Torredembarra i en els propers mesos es desenvoluparan accions encaminades a assolir els objectius que s’han fixat.

En aquest sentit, el regidor responsable de l’àrea, Josep Maria Guasch, ha explicat que els principals objectius són aconseguir que el comerç torrenc sigui el primer referent de compra dels residents, guanyar força d’atracció comercial en l’àrea d’influència immediata i incrementar la qualitat comercial del teixit i de l’entorn.

A grans trets, el pla de treball que proposa la diagnosi és el següent: treballar la imatge de marca, millorar la imatge comercial del teixit i de l’entorn, millorar infraestructures comercials (aparcaments), dinamitzar l’ocupació de locals buits, notorietat comercial, fidelitzar els clients i aprofitar els recursos del municipi (entitats, patrimoni i atractius turístics) per a generar demanda.

En aquest sentit, el regidor de Comerç, Josep Maria Guasch, ja ha avançat que un dels aspectes que es plantegen com a prioritaris és desenvolupar accions encaminades a potenciar un gran eix comercial a cel obert entre els carrers d’Antoni Roig i Pere Badia, tenint en compte l’oportunitat que representen les obres de reordenació urbanística del Pere Badia.