.

.

TOTS 21

 

L’objectiu és donar preferència pels vianants a la vorera i les bicis i patins a la calçada. Foto: ACN

Salt important que farà el consistori de Tarragona enmbilitat sostenible. L’Ajuntament limitarà de forma genèrica la velocitat màxima de circulació de vehicles a 30 km per hora a les vies urbanes de Tarragona. Així ho ha acordat la Comissió Informativa de Territori de l’Ajuntament celebrada avui, que portarà la qüestió al proper Plenari per a la seva aprovació. També es podran establir altres velocitats inferiors en zones veïnals o excepcionalment superiors en carrers troncals, que connecten barris o circumval·len el casc urbà.

El conseller de Territori i Mobilitat, Xavi Puig, ha explicat que “Tarragona ha de liderar el canvi cap a una mobilitat sostenible; convertir Tarragona en ciutat 30 persegueix reduir la contaminació atmosfèrica i acústica, minimitzar la gravetat dels accidents i prioritzar la seguretat dels vianants, les bicicletes i els patinets elèctrics”. En un moment marcat per la lluita contra la pandèmia, el conseller republicà ha remarcat que “és moment d’alliberar voreres, perquè els vianants les necessiten més que mai, i és moment de promoure les bicicletes i els patins, perquè són els mitjans de transport més nets i segurs davant del Covid19”. En aquesta línia, Puig ha recordat que totes les mesures encaminades a reduir la gravetat dels accidents “contribueixen a descongestionar el sistema de salut, que està a primera línia de batalla.”

A la Comissió Informativa  s’han  tractat altres modificacions de l’Ordenança de Convivència que fan referència a matèries de trànsit com la circulació de bicicletes i la regulació dels vehicles de mobilitat personal (VMP). Xavi Puig ha remarcat que “l’ordenança no regulava els vehicles de mobilitat personal, i això generava una immensa inseguretat en els veïns de la ciutat”. Amb aquesta aprovació, qüestions com l’edat de circulació, l’ús de les diverses vies, les normes de circulació, els límits de velocitat i els elements de visibilització i seguretat de bicis i patins són objecte de regulació.

L’Ordenança preveu que per regla general les voreres són pels vianants, i per tant queden alliberades de bicicletes i patins elèctrics conduïts per persones de 16 anys en amunt. Aquests hauran de conduir per carril bici, calçada en carrers de 30km/h, àrees de prioritat invertida i àrees de vianants. En aquest darrer cas no poden superar els 6 km/h ni poden aproximar-se a 1,5 metres d’altres vianants ni de la façana. Al carril bici i a la calçada s’estableix per aquests vehicles una velocitat màxima de 25 km/h. A aquest respecte, Xavi Puig reconeix que “atès que per oferir una xarxa de carrils bici necessitem un temps, amb aquesta ordenança convertim la majoria de carrers de Tarragona en carrers on les bicicletes i patins són vehicles preferents”.

Pel que fa als aparcaments, el conseller ha subratllat que “el compromís és fer moltes places d’aparcament per tal que l’estacionament d’aquests vehicles sigui el més ordenat possible”. No obstant, provisionalment es permet aparcar fora d’aquests espais sempre i quan no s’impedeixi el pas de ningú, no s’inutilitzi el mobiliari urbà, no s’impedeixi l’accessibilitat ni tampoc en els arbres ni els semàfors.

El responsable de Territori i Mobilitat ha posat de relleu que aquesta modificació de l’ordenança ha implicat “una feina ingent per part dels tècnics de mobilitat de l’Ajuntament, i un clima de col·laboració força constructiu amb la majoria de partits de la oposició, a qui agraïm la predisposició”. 
Aquest  conjunt de modificacions en l’àmbit del trànsit s’inclouran en l’Ordenança de Convivència i Ús dels Espais Públics, que es portarà al proper Consell Plenari per a la seva aprovació;  si tira endavant s’exposarà al públic per si hi ha al·legacions i una vegada resoltes, s’aplicarà. Es preveu que sigui efectiva el proper mes de juliol.

El conseller, Xavi Puig, ha afirmat que no és el final de la regulació en matèria de mobilitat; “De la mateixa manera que ara hem introduït aquestes millores, ens seguirem reunint per articular-ne d’altres, fins i tot per corregir algun dels punts ara proposats si veiem que val la pena fer-ho: les normes estan al servei d’una societat dinàmica i canviant”.

PP-43 Mas d’en Sorder

D’altra banda, el conseller de Territori, Xavi Puig,  ha anunciat que en el proper Plenari es proposarà suspendre la tramitació dels plans urbanístics i l’atorgament de llicències en el Pla Parcial 43 Mas d’en Sorder, durant un any. Aquesta suspensió està emparada per l’article 73.1 del text refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, i ve motivada pel compromís del govern amb un urbanisme sostenible i de cohesió.

Xavi Puig ha afirmat que “l’Ajuntament estudiarà aquest àmbit de planejament per garantir  un desenvolupament urbanístic sostenible, tal com preveu el text refós de la llei d’Urbanisme, el qual proposa models  que afavoreixin la compactació urbana,  evitin  la dispersió d’urbanitzacions  i afavoreixin la  continuïtat amb el teixit urbà existent”. També ha assenyalat, que es vol promoure l’objectiu que proposa el POUM, que defensa cohesionar els barris o nuclis de població dispersos, amb especial èmfasi amb la zona de ponent, “just al contrari del que ofereix aquest sector tal com ara està plantejat”. En aquest sentit, el tinent d’acalde ha apuntat que “de la mateixa manera que defensem una mobilitat sostenible defensem un urbanisme sostenible, per això Tarragona està esdevenint capdavantera en la cohesió de les persones i la sostenibilitat”.