.

El director de l’Agencia de Residus de Catalunya, Josep Maria Tost. Foto: Cedida

12 Setmana Europea de la Prevenció de Residus
Del 21 al 29 de novembre de 2020

Un altre any torna la Setmana Europea de la Prevenció de Residus, del 21 al 29 de novembre. Enguany, n’és la dotzena edició! Fa doncs dotze anys que se celebra a Europa una setmana de sensibilització davant l’elevada generació de residus, que té un impacte directe en el medi ambient.

Aquest cicle setmanal va néixer com un projecte europeu, tutelat per la Comissió Europea, un projecte Life. Després del període de finançament que va gaudir aquesta iniciativa – durant tres anys- l’Agència de Residus de Catalunya va considerar que era una iniciativa molt valuosa que calia mantenir encara que ja no gaudís del finançament europeu. Així és com gràcies a la cooperació d’un bon nombre de regions i països europeus es continua organitzant i, a Catalunya, és l’Agència qui pilota el projecte.

Per posar-hi xifres: l’any passat es van dur a terme a Catalunya 1.368 accions de sensibilització. La major part d’aquestes accions es van dur a terme des de les administracions locals (el 45%) però és ben destacable també que el 33% van ser accions desenvolupades des d’escoles, que són els centres on s’eduquen el futur, les persones que es faran grans i hauran de ser sensibles amb el medi ambient.

La major part de les accions que es duen a terme durant la Setmana són campanyes de sensibilització a escala local, també hi tenen un pes important els “tallers de prevenció”, amb activitats diverses per ensenyar a generar menys residus, ja sigui a l’escola, en l’alimentació, en l’empresa, en l’àmbit dels aparells elèctrics i electrònics, etc.

Enguany, la 12 edició es dedica al que s’anomenen els “residus invisibles”, és a dir, descobreix tot aquell conjunt de materials i recursos que s’han utilitzat per elaborar un producte. Poden ser recursos com aigua (en la fabricació d’uns texans és destacable el consum d’aigua que hi ha associat) o, per exemple, residus miners, escòries i altres materials residuals en la fabricació d’un mòbil. De fet, la Setmana posa el focus en pantalons texans i telèfons mòbils. Ser conscient que darrere d’un smartphone de 169 grams hi ha 86 quilos de residus ens pot ajudar a pensar que cal tractar-lo bé, per exemple, amb una bona protecció, tractant-lo bé per no fer malbé la bateria, de mirar de reparar-lo abans de comprar-ne un de nou.

En aquest sentit, l’Agència de Residus de Catalunya ha elaborat unes vistoses infografies que posen negre sobre blanc a aquesta qüestió i que es poden descarregar des del web www.residus.gencat.cat. El trepant, que lingüísticament de manera errònia se l’anomena “taladro”, té una petjada de 51 quilos, és un dels productes que mostren les infografies.

Una altra de les novetats de la dotzena edició és el nou web de la Setmana Europea; s’ha renovat, presenta una imatge més atractiva i una navegació més fàcil. Aquesta és l’adreça web de l’European Week for Waste Reduction: https://ewwr.eu/.

Un altre fet destacat d’aquesta Setmana és que tracta enguany de la “petjada digital” i es convida a organitzar accions per alleugerar-la. La contaminació d’Internet, o l’impacte d’Internet sobre l’ecologia, és simplement la contaminació causada pel seu funcionament. Per molts, Internet és sinònim de desmaterialització però, lluny de desmaterialitzar-se, Internet es basa en una infraestructura física. Hi ha tota una xarxa de cables, centres de dades i servidors apuntalen el funcionament d’Internet. Es calcula que la despesa energètica i la petjada de carboni d’Internet superen les dels transports.

Podem reduir la nostra petjada digital. L’Agència de Residus de Catalunya publica al seu web una infografia que explica com fer-ho i mostra alguns exemple de l’impacte d’Internet: un correu electrònic d’un MB equival a una bombeta de 60 W encesa durant 25 minuts, 20 correus electrònics al dia per usuari durant un any generen les mateixes emissions de CO2 que un cotxe que recorre 1.000 km.

Des de l’Agència de Residus de Catalunya convidem un altre any a escoles, associacions, empreses i administracions a sumar-se a aquesta nova edició de la setmana, que és més necessària que mai. Hem de tenir en compte que cada any pels volts de juliol i agost té lloc l’Earth Overshoot Day que és el dia en què la nostra demanda de recursos naturals des va començar l’any supera la capacitat que té el planeta per regenerar-los en tot l’any. Això va ser aquest any el 22 d’agost. Per tant, es pot dir sense embuts que estem sobreexplotant el planeta, consumint-ne el rebost, per aquest motiu, és tant necessari que s’estengui la sensibilització al conjunt de la societat i la Setmana Europea de la Prevenció de Residus és una ocasió bona per contribuir-hi.