TARRAGONA 21

El termini de presentació de sol·licituds s’allargarà fins el 9 de febrer. Foto: laciutat

El Consistori ha obert avui la convocatòria pública per a la formació d’una borsa de treball de personal laboral temporal d’auxiliars administratius, grup C2, destinada a cobrir vacants, substitucions o d’altres tipus de contingències temporals del personal de la plantilla de l’Ajuntament de Roda de Berà.

La selecció dels aspirants es farà per concurs-oposició lliure. La primera fase serà la d’oposició, amb proves d’acreditació del coneixement de les llengües catalana i castellana i una prova teòrica sobre el temari general. En la fase de concurs es valorarà pel Tribunal els mèrits al·legats, les titulacions acadèmiques, la formació i les circumstàncies personals de les persones que hagin superat la primera fase del procés. Finalment els aspirants s’enfrontaran a una entrevista personal, potestativa i no eliminatòria.

Les persones que superin totes les proves formaran part de la borsa de treball. Es constituirà una llista seguint l’ordre de puntuació total obtinguda, la qual determinarà l’ordre de prioritat en la crida de les persones candidates. La borsa tindrà una vigència de tres anys des de la seva constitució, prorrogable per un any més.

Els interessats hauran de presentar la sol·licitud, juntament amb la documentació acreditativa dels requisits i dels mèrits al·legats, així com l’abonament de les taxes corresponents als drets d’examen, de 6 euros.

Per prendre part en les proves selectives serà necessari complir els requisits i reunir les condicions que apareixen detallades a les bases, les quals es poden descarregar al web municipal així com la sol·licitud formalitzada.

El termini de presentació d’instàncies finalitza el proper 9 de febrer de 2020.

 

Aquest lloc pot utilitzar algunes “cookies” per a millorar la seva experiència de navegació. Per favor, abans de continuar amb la seva navegació per el nostre lloc web, li recomanem que llegeixi la POLÍTICA DE COOKIES

ACEPTAR
Aviso de cookies