.

Aigües de Reus vol seguir potenciant les seves activitats per fomentant la cultura de l’aigua. Foto: Cedida

Aigües de Reus ha adjudicat el contracte de gestió i monitoratge de les activitats pedagògiques amb l’objectiu d’apropar el servei i la cultura de l’aigua a la ciutadania. El nou contracte permetrà la dinamització i actualització permanent de les activitats, en funció de la demanda, l’interès que generin, el context socia l, les tendències o l’evolució dels espais.

Les activitats compten amb una participació anual de més a les 4.000 persones. El públic és, principalment estudiants de primària, secundària i batxillerat; tot i que també hi participen centres universitaris, centres cívics i Centres d’Assistència Primària de la ciutat.

Totes les activitats proposades tenen una vessant general i una altra de local. Es divulga el valor de l’aigua i es consciencia de la importància d’utilitzar aquest recurs escàs, però alhora s’explica com es gestiona l’aigua a la ciutat i quines són les seves infraestructures més importants.


Altres notícies:


“La promoció de la cultura de l’aigua, especialment, entre els més joves, ha de seguir sent una de les línies estratègiques d’Aigües de Reus, amb la qual cosa cal impulsar totes les activitats que ajuden a entendre com funciona un servei tan essencial i que alhora contribueixen a reflexionar sobre els usos de l’aigua, els seus valors, la seva gestió i la importància de l’estalvi d’aquest recurs tan valuós”, segons afirma el regidor responsable d’Aigües de Reus, Daniel Rubio.

Aigües de Reus compta amb un paquet d’activitats al voltant de la gestió i la cultura de l’aigua, que amb els anys s’han anat ampliant. El contracte que ara s’ha adjudicat integra per primer cop totes les activitats que s’organitzen a la ciutat i que tenen l’aigua com a centre d’interès. Fins ara, les activitats que es feien a la Boca de la Mina s’organitzaven i s’adjudicaven d’una banda, i les activitats a les instal·lacions d’Aigües de Reus, d’una altra.

Dos lots diferenciats

Formalment, el contracte s’ha adjudicat en dos lots. Un primer inclou la gestió i monitoratge de les visites a les instal·lacions de l’empresa, que permet conèixer el funcionament de l’Estació de Tractament d’Aigua Potable i de l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals, així com la visita al centre d’interpretació “Espai Aigua”, i tot un seguit de propostes per als estudiants que tenen lloc als respectius centres d’ensenyament. L’adjudicatari ha estat Funbrain SL.

El segon lot  inclou la gestió i dinamització de l’ús dels espais d’Aula-Taller municipal i Punt d’Acollida construïts al passeig de la Boca de la Mina, que tenen l’aigua com a element essencial de la vida. Aquest lot també inclou la proposta de gestió i dinamització de les activitats futures en l’espai de la Bassa Nova, un cop s’hagin acabat les obres d’adequació que ara s’hi fan. Aquest segon lot ha estat adjudicat a l’empresa Còdol Educació.

El termini de durada del contracte s’ha establert en dos anys, amb la possibilitat de formalitzar tres pròrrogues anuals. Al cap de tres mesos, les empreses adjudicatàries hauran d’emetre un informe de revisió de les activitats amb possibles canvis, modificacions o noves propostes. Igualment, s’avaluarà l’evolució de les activitats i propostes de renovació a fi que les activitats es vagin adaptant a les noves sol·licituds o inquietuds de la ciutadania.