.

.

TOTS 21

La Regidoria d’Esport obre avui el termini de presentació de sol·licituds de subvencions a entitats esportives per a l’any 2020 que es perllongarà fins al pròxim 10 de juliol. La dotació pressupostària és d’un total de 110.000 €

Aquests 110.000 € previstos es distribuiran en els següents àmbits:

  • Promoció de l’esport base: 34.000 €
  • Promoció de l’esport federat: 18.000 €
  • Suport a les despeses ordinàries que genera la competició: 32.000 €
  • Nivell competició esportistes: 14.000 €
  • Organització d’esdeveniments al municipi: 12.000 €

L’atorgament de les subvencions s’efectuarà en règim de concurrència competitiva i d’acord amb els criteris i barems establerts a les bases: https://www.diputaciodetarragona.cat/ebop/index.php?op=dwn&tipus=i&data=20200302&anyp=2020&num=01604&v=i

El regidor d’Esport, Raúl García, ha destacat que per cinquè any consecutiu s’atorguen les subvencions esportives a partir de la creació d’unes bases que regulen tot el procediment en concurrència competitiva, de manera que la concessió d’ajuts es regeix per criteris objectius.