.

Imatge de la visita d'obres aquest matí. Foto: Mauri

Imatge de la visita d'obres aquest matí. Foto: Mauri

L’Ajuntament  de Tarragona va iniciar el dia 1 de juliol dues obres de millora en l’àmbit del Pla Especial de la Part Alta. La tinent d’alcalde de Patrimoni i responsable del Pla Integral de la Part Alta (PIPA), Carme Crespo, ha explicat que,  d’una banda, s’està fent la  remodelació de la plaça dels Àngels que consisteix en  la renovació del paviment, que estava molt deteriorat, i que canviarà positivament la fisonomia de la plaça. I,  d’altra,  els treballs per millorar el recinte de Ca La Garsa. En aquest recinte arqueològic, se consolidaran els arcs de la façana  i es regularitzarà la part superior mitjançant una filada d’obra ceràmica a cada costat.  Les peces de ceràmica es col·locaran més refuses que el pla de paret, per  diferenciar les parts noves de les originals.  El terra  s’hi posarà gravilla.

Per millorar l’aspecte general del recinte de Ca La Garsa, la  tanca perimetral que hi ha actualment  s’endarrerirà fins arribar a tocar la façana, cosa que canviarà la visió i quedarà més integrada a la plaça.

Paral·lelament, Ematsa està fent proves per determinar l’estat de la xarxa de clavegueram i d’aigua potable, per si s’ha de substituir algun tram. En aquest cas el tram nou ocuparà el mateix lloc que el tram antic i els costos aniran a càrrec del seu pla d’inversions.

La durada de les obres és de dos mesos i el cost econòmic és de 35.135 euros que van  a càrrec del Pla Integral de la Part Alta (PIPA).

Pel que fa a Ematsa, el cost aproximat és de 36.000 euros.

La tinent d’alcalde de Patrimoni, Carme Crespo, ha manifestat que “amb aquestes actuacions urbanístiques i patrimonials del PIPA,  es renovaran i milloraran dos espais de la Part Alta que una vegada acabades les obres formaran un sol conjunt.