.

.

TOTS 21

El sector conegut com la Hispània es troba al centre urbà de Reus.

La Comissió territorial d’urbanisme del Camp de Tarragona, presidida pel director general d’Ordenació del Territori i Urbanisme, Agustí Serra, ha donat avui conformitat al Pla de millora urbana que permetrà desenvolupar un nou sector residencial a Reus que inclou 56 habitatges amb protecció oficial.

El sector conegut com la Hispània es troba al centre urbà de Reus, entre la Raval Sant Pere, el carrer Josep Maria Arnavat i Vilaró, la Riera d’Aragó i el carrer Àngel de la Guarda. Té una superfície total de 4.871m2 i, actualment, està ocupat per un aparcament a l’aire lliure.

El Pla, promogut per Reus Mobilitat i Serveis, organitza el sector amb un gran espai viari que ocupa la meitat sud de l’àmbit, en tot l’ample des de la Riera d’Aragó fins la Raval de Sant Pere, amb la que connecta puntualment per un pas en planta baixa. Així, es garanteix la prolongació del carrer de l’Aigua Nova. També preveu eixamplar la vorera amb la Riera d’Aragó, de manera que la secció d’aquesta en aquest tram serà de 20 metres. Gairebé tot el subsòl de l’àmbit es destinarà a un aparcament soterrat de tres plantes amb accés des de la Riera d’Aragó.

Els nous habitatges se situaran en dues zones. L’edificació principal tindrà forma de “V”. Foto: Govern

Els nous habitatges se situaran en dues zones. L’edificació principal tindrà forma de “V”, amb les plantes baixes reservades a usos comercials, aparcament al soterrani i quatre plantes d’alçada amb uns 56 pisos amb protecció oficial. De fet, el 94% del sostre residencial de tot el sector serà protegit. A més d’aquesta edificació, en la finca amb façana a la Raval de Sant Pere es qualifiquen tres plantes per a habitatge, amb tres pisos en total, i la planta baixa i la primera es deixen lliures per al pas de vianants.

Finalment, es reserven uns 1.000 m2 de sòl per a equipaments, a la planta baixa de l’interior de l’illa destinada a habitatge.

Redacció