.

.

TOTS 21

Seu de BASF.

Seu de BASF.

BASF ha publicat les xifres preliminars per al primer trimestre de 2023. Les vendes van disminuir un 13,4% en el primer trimestre de 2023 fins als 19.991 milions d’euros (1T 2022: 23.083 milions d’euros), degut principalment a volums considerablement més baixos, les vendes considerablement inferiors a les estimacions mitjanes dels analistes per al primer trimestre de 2023 (Vara: 21.819 milions d’euros).

L’EBIT abans d’extraordinaris del Grup BASF va ascendir a 1.931 milions d’euros en el primer trimestre de 2023, una disminució del 31,5% en comparació amb el trimestre de l’any anterior (1T 2022: 2.818 milions d’euros), però considerablement per sobre del consens d’analistes per al primer trimestre de 2023 (Vara: 1.599 milions d’euros). En particular, l’EBIT abans d’extraordinaris en el segment de Solucions Agrícoles va superar notablement les estimacions mitjanes dels analistes en el primer trimestre de 2023. Els de Productes Químics, Materials i Tecnologies de superfície també van estar considerablement per sobre de les respectives estimacions mitjanes dels analistes per a l’EBIT abans d’extraordinaris. En els segments de Solucions Industrials i Nutrició i Cura, no va aconseguir les estimacions mitjanes dels analistes de manera lleu i considerable, respectivament. En Uns altres, l’EBIT abans d’extraordinaris va ser més feble de l’esperat pels analistes.

L’EBIT del Grup BASF va ascendir als 1.867 milions d’euros previstos en el primer trimestre de 2023, per sota de la xifra del trimestre de l’any anterior (1T 2022: 2.785 milions d’euros) però per sobre del consens d’analistes (Vara: 1.533 milions d’euros).

El benefici net va aconseguir els 1.562 milions d’euros, considerablement per sobre de la xifra del trimestre de l’any anterior (1T 2022: 1.221 milions d’euros) i també per sobre de les estimacions mitjanes dels analistes per al primer trimestre de 2023 (Vara: 1.081 milions d’euros). En el trimestre de l’any anterior, les deterioracions en la participació en Wintershall Dea havien llastrat els ingressos nets del Grup BASF.