.

Imatge d’una oficina de Treball. Foto: Ferran Forn

El nombre de persones inscrites al juliol a les oficines del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) es va situar en 369.124 persones, cosa que suposa 1.068 aturats menys que al juny, el 0,29% menys, segons les dades publicades aquest dijous pel ministeri d’Ocupació i Seguretat Social. Amb aquestes xifres, condicionades a les contractacions del sector turístic per fer front a la temporada d’estiu, Catalunya situa l’atur registrat en quantitats que no es veien des del setembre del 2008, ara fa 10 anys. Tot i això, la disminució de l’atur aquest juliol ha estat la menys intensa que s’ha registrat en aquest mes des del 2012. En relació amb al juliol de l’any passat, la desocupació recula de 18.189 persones, el 4,7% menys, i suposa encadenar 61 mesos de caigudes interanuals de l’atur.

Pel que fa a la demarcació, el nombre de persones a les llistes del SOC al juliol a les comarques de Tarragona es va situar en 42.405 persones, cosa que suposa 210 aturats menys que al juny, el 0,49% menys. Aquesta xifra d’aturats de 42.405 persones és la més baixa des de l’octubre del 2008 (41.021). La caiguda de l’atur de 210 persones és la més baixa que s’ha registrat en aquest mes des del juliol del 2012 quan la desocupació va pujar de 192 persones.

En relació amb el juliol de l’any passat, a Tarragona el nombre de persones sense feina s’ha reduït de 1.362 persones, el 3,11% menys, i suposa encadenar 61 mesos de descensos interanuals.

En el conjunt de l’estat espanyol, el nombre de persones a les llistes dels Serveis Públics d’Ocupació s’ha situat al juliol en 3.135.021 persones, la xifra mes baixa des del desembre del 2008, i 27.141 persones menys que al juny. En relació amb al juliol de l’any passat, el nombre d’aturats ha caigut de 200.903 persones, el 6,02% menys.

Tots els sectors redueixen l’atur menys els serveis

Tots els sectors d’activitat de l’economia catalana han registrat descensos de l’atur amb l’excepció del sector serveis, on el nombre de desocupats que s’han decidit a inscriure’s al SOC per ser contractats en una feina s’ha incrementat de 349 persones, el 0,15% més que al juny, el primer augment després de cinc mesos de caigudes.

A Catalunya, l’atur en el sector primari s’ha reduït de 49 persones mentre que la construcció ho ha fet de 119 persones, acumulant set mesos seguits de caigudes de l’atur.

El sector industrial català segueix molt actiu en la creació de llocs de treball i això ha permès una reducció de la desocupació de 349 persones amb sis mesos seguits de descensos.

L’atur puja a Barcelona

El nombre de persones a les llistes del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) al juliol a les comarques de Barcelona es va situar en 276.944 persones, cosa que suposa 177 aturats més que al juny, el 0,06% més. Des del mes de juliol del 2012 l’atur no pujava a Barcelona en aquest mes.

En relació amb el juliol de l’any passat, a Barcelona el nombre de persones sense feina s’ha reduït de 15.333 persones, el 5,25% menys, i suposa encadenar 61 mesos de descensos interanuals.

Girona, en xifres d’aturats del 2008

El nombre de persones a les llistes del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) al juliol a les comarques de Girona es va situar en 31.828 persones, cosa que suposa 471 aturats menys que al juny, l’1,46% menys. Aquesta xifra d’aturats de 31.828 persones és la més baixa des de l’agost del 2008 (29.813). La caiguda de l’atur de 471 persones és la més moderada en un mes de juliol des del 2009, quan l’atur va pujar en aquest mes de 117 persones.

En relació amb el juliol de l’any passat, a Girona el nombre de persones sense feina s’ha reduït de 1.600 persones, el 4,79% menys, i suposa encadenar 60 mesos de descensos interanuals.

Lleida

El nombre de persones a les llistes del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) al juliol a les comarques de Lleida es va situar en 17.947 persones, cosa que suposa 564 aturats menys que al juny, el 3,05% menys. Aquesta xifra d’aturats de 17.947 persones és la més baixa des del juliol de l’any passat (17.841). La caiguda de l’atur de 564 persones és la xifra més alta que s’ha registrat en un mes de juliol des del juliol del 2016 quan la caiguda de l’atur va ser de 799 persones.

En relació amb el juliol de l’any passat, a Lleida el nombre de persones sense feina ha augmentat de 106 persones, el 0,59% més. Aquest és el tercer mes que a Lleida la taxa interanual de l’atur augmenta i suposa trencar una tendència de caigudes de 59 mesos que es mantenia fins al maig passat.

El nombre de contractes més alt registrat a Catalunya

El nombre de contractes signats a Catalunya al mes de juliol es va situar en 327.967 unitats, cosa que suposa 12.740 unitats més que al juliol de l’any passat, el 4,04% més, i la xifra més alta de contractes signats en qualsevol mes des que comença la sèrie històrica del Ministeri d’Ocupació, el maig del 2005.

El nombre de contractes temporals més alt mai signat

D’aquests 327.967 contractes, 39.557 unitats, el 12,06% del total, eren indefinits, amb un increment de l’15,48% en relació amb el juliol del 2017, i 288.410 eren temporals, el 87,94% del total, amb un augment del 2,65% en relació amb el juliol de l’any passat. Aquest nombre de contractes temporals signat a Catalunya es la xifra més alta registrada en qualsevol mes des que comença la sèrie del Ministeri.

Al juliol de l’any passat, la proporció de contractes indefinits sobre el total era de l’10,86% i els temporals ocupaven el 89,14% del total.

Cobertura social del 57%

Al juny, dels 369.124 persones sense feina que hi havia registrades a Catalunya al SOC, 209.506 persones rebien alguns tipus de prestació, el 56,76% del total, mentre que 112.194 persones rebien la prestació contributiva, el 30,39% del total.