.

Assemblea de Cambrils ha fet públic un comunicat on denuncia l’existència de “docents i infants en condicions inadequades a les escoles públiques”·de la localitat. Des de fa temps- asseguren, treballen i aprenen en temperatures molt altes.

“Tenim un greu problema amb la Climatització”, s’afirma a la nota. “La temperatura a les aules és un problema del que fa molt de temps que es queixen tant families com docents. El Reial decret 486/1997, de 14 de abril, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de  seguretat i salut en els llocs de treball disposa que la temperatura dels locals on es facin treballs sedentaris propis d’oficines o similars ha d’estar compresa entre 17 i 27ºC i la dels locals on es facin treballs lleugers entre 14 i 25 ºC. Així mateix, la humitat relativa ha d’estar compresa entre el 30 i el 70%. A les nostres aules, això no es compleix”.

L’Assemblea considera “inevitable dur a terme millores en la climatització de les aules i els espais comuns dels centres educatius d’infantil i primària del municipi. L’Ajuntament de Cambrils ha de prendre mesures integrals i preventives mitjançant accions de millora: Mitjançant un estudi tècnic, elaborar un informe dels problemes de climatització, i habilitar una partida al pressupost de l’any que ve, 2019, per poder executar les accions de millores”.