.

.

TOTS 21

L’alcalde de Reus, Carles Pellicer. Foto: Cedida

L’alcalde de Reus, Carles Pellicer, ha comparegut aquest divendres, 9 de juliol en roda de premsa per explicar el decret d’Alcaldia en relació al control econòmic i jurídic del Grup Ajuntament de Reus. Segons Pellicer, en el moment actual es donen les condicions objectives per reordenar els controls previs per part de la Intervenció i la Secretaria generals de tots els actes de contingut econòmic de les entitats dependents de l’Ajuntament, decretats “amb caràcter excepcional i urgent” l’agost de 2012.

La modificació del decret, signada per l’alcalde el dimecres 5 de juliol, busca mantenir el control i el rigor en la gestió del Grup Ajuntament de Reus, dotar als ens dependents d’una major autonomia en la seva gestió; i estalviar recursos i temps per a totes les parts implicades, que es poden aplicar a tasques de major valor afegit.

“Hem posat ordre a l’Ajuntament. Hem redreçat totalment el control societari. I encarem un futur ple d’oportunitats, amb plans d’inversions potents, que han de redundar en el benestar i la qualitat de vida de la ciutadania de Reus. Els reusencs i les reusenques poden estar convençuts que l’Ajuntament de Reus té i seguirà tenint uns mecanismes de control econòmic i jurídic rigorosos”, ha afirmat l’alcalde.

El decret de 2012 es fonamentava en els informes de control financer i els informes conjunts de la Secretaria i la Intervenció municipal.

Pellicer ha afirmat que durant els darrers anys, el Grup Ajuntament ha anat aplicant les determinacions d’aquella resolució, “i estem molt satisfets dels resultats”, ha afegit. “A dia d’avui, la situació d’excepcionalitat i urgència descrita en el decret ja no es dona”. I no es dona, atenent als següents factors que ha enumerat:

La sortida de l’Hospital Sant Joan de Reus i altres societats dependents, ha reduït de manera significativa el pressupost del Grup Ajuntament, i en conseqüència, el volum de gestió de recursos humans, contractació etc.

L’experiència i la professionalització de les assessories jurídiques de les societats, complementades amb les secretaries dels consells d’administració, dotades per lletrats funcionaris de l’Ajuntament, garanteixen un adequat grau de compliment de la normativa. Així ho posen de manifest els informes de control financer de la Intervenció General.
L’actual sistema de control previ suposa un gran volum de tasques que amb altres mecanismes de control es pot veure alleugerit i accelerar la presa de decisions del grup empresarial.

El nou decret, entre altres, manté:

L’assessorament legal en la resta d’assumptes i matèries relacionades amb les tasques de coordinació de l’assessoria jurídica entre l’ajuntament i les societats municipals que es realitza des de la Secretaria General.
Manté i potencia la fiscalització prèvia en els ens subjectes per normativa a control previ (organismes autònoms municipals) i s’optimitza el control permanent i l’auditoria pública, per a la resta d’entitats, les quals seran objecte, com fins ara, d’observacions i recomanacions de millora en la seva gestió.

Tots aquells controls previs que fixa la normativa en relació a l’òrgan interventor o a la secretaria municipals.

Es manté el control de gestió per part de l’òrgan interventor, sobre els pagaments centralitzats amb el sistema de Cash-pooling del grup d’empreses municipals.