.

El tinent d'alcalde d'Hisensa, Pau Pérez

L’equip de govern proposa bonificacions fiscals als tributs de l’IBI i l’ICIO amb l’objectiu de fomentar l’ocupació. Es tracta de mesures que afavoreixen la contractació de treballadors indefinits.

El tinent d’alcalde d’Economia i Hisenda, Pau Pérez, ha explicat que “és una proposta de foment de l’ocupació estable, en un moment que tanta falta fa”. La vigència de les bonificacions està prevista per un període de dos anys. La bonificació serà del 95% per a un període de dos anys per a tots aquells ciutadans que decideixin fer obres i remodelacions als seus habitatges o negocis. Per Pérez, es tracta de mesures que afavoreixen la contractació de treballadors indefinits.

Per una altra banda, també es planteja una tarifa especial de la taxa de brossa que afecta als professionals que desenvolupen la seva activitat a casa. És a dir, autònoms que –en molts casos empesos per la crisi– s’han instal·lat a casa per desenvolupar la seva activitat professional.

L’ordenança fiscal de la brossa recull que els habitatges paguen segons categoria de carrer, mentre els locals paguen segons la superfície total del local, d’acord amb una escala que va dels 50m2 mínim fins als 400m2 o més. Quan en un habitatge coincidia l’ús d’habitatge amb una activitat pagaven la quota de local d’acord amb aquella escala.

Per tant, amb la modificació es proposa que les persones físiques que declarin una part inferior als 50m2 de l’habitatge on estan empadronats a la realització d’una activitat econòmica paguin una quota única especial que, en tot cas, és superior a la quota màxima per habitatge i inferior a la quota mínima de local.

Aquesta tarifa especial es justifica en el doble ús donat a l’habitatge, que generaria  una brossa domèstica i una brossa professional adaptant-la al percentatge real de cada una d’aquestes fonts de generació de residus. Amb aquesta modificació, quan la superfície declarada per l’activitat sigui inferior a 50 m2 pagaran per aquesta tarifa especial i única, adaptant a aquestes circumstàncies la taxa de la brossa. Una mesura que, Pau Pérez, valora com a “molt positiva, ja que les ordenances s’han d’adaptar en la mesura que es pugui a les necessitats reals de la gent”.

Totes aquestes propostes del govern municipal van ser informades favorablement a la Comissió Informativa d’Hisenda i seran ratificades pel plenari municipal.