.

.

TOTS 21

Millorem els carrers del nostre poble” és el lema sota el qual l’Ajuntament del Morell ha posat en marxa novessubvencions destinades al foment de rehabilitació de façanes, al tancament provisional de parcel·les urbanes i a la pavimentació de voreres. “És la segona vegada en un any que posem aquestes ajudes a disposició de la ciutadania, després d’un temps sense que es convoquessin”, assenyala l’alcalde del municipi, Eloi Calbet.

Les bases ja estan publicades a la seu electrònica del consistori morellenc, i també se’n pot consultar un resum en el díptic que s’ha editat per a l’ocasió. El termini màxim de presentació d’instàncies finalitza el 7 de febrer de 2022.

Es tracta d’unes ajudes que reivindiquen el valor del nostre patrimoni i beneficien molt positivament la nostra població”, continua l’alcalde, “ja que contribueixen a tenir un Morell més bonic”.

Així, poden optar a aquesta línia d’ajudes qualsevol persona física o jurídica que sigui propietària o llogatera d’algun immoble construït al Morell, de solars sense edificar o de parcel·les amb el front de façana sense pavimentar. En qualsevol dels casos cal aportar també documentació diversa que es detalla a les bases, i les actuacions s’han d’executar, com a màxim, abans del 31 de desembre de l’any en curs al de la concessió de la subvenció. Unes ajudes que, a més,són compatibles amb altreslínies d’ajut d’altres administracions públiques.

Redacció