.

.

TOTS 21

boratori de la Unitat Física Mèdica, a la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut.. Foto: Cedida

Un equip de la Unitat de Física Mèdica de la Universitat Rovira i Virgili ha analitzat en temps real les dades de radioactivitat ambiental a Catalunya a través d’una cinquantena de detectors. Amb una monitorització contínua que fa un decalatge cada deu minuts, s’actualitza a la Xarxa de Vigilància Ambiental en temps real.

Es mesura la radiació que hi ha a l’ambient, tant d’origen natural com artificial, en les proximitats de les centrals nuclears de Vandellòs i Ascó i a la resta del país. L’anàlisi permet alertar del risc radiològic potencial per a la població en el menor temps possible i detectar l’evolució d’elements radioactius. El mapa, que és públic, es pot consultar al portal de Dades Obertes de la Generalitat de Catalunya.

Segons un dels experts de l’equip del projecte, Marçal Salvadó, la major contribució de radiació artificial prové de les irradiacions utilitzades en la medicina. D’altra banda, els isòtops naturals no estan relacionats amb l’activitat humana, sinó que provenen de la Terra.