TOTS 21

El 2015 és un any clau pel que fa a la lluita contra el canvi climàtic. No només per la cimera de la Convenció Marc de les Nacions Unides pel Canvi Climàtic (COP21), que presentarà un acord global de reducció d’emissions aquest Desembre a París, sinó perquè hi ha una creixent consciència i mobilització al voltant dels temes climàtics a nivell global.

Cada vegada més gent arreu del món s’organitza per aturar el canvi climàtic i presentar alternatives al model socioeconòmic actual per tal de frenar-lo. La societat civil està demanant més ambició als seus representants polítics, i demostrant amb propostes que es pot construïr una societat més justa social i ambientalment.

En aquesta línea, des de diferents entitats ecologistes de Catalunya es van presentar el Juny d’aquest 2015 una sèrie d’al·legacions a l’Avantprojecte de Llei de Canvi Climàtic de Catalunya. En aquestes demananàvem una política més ambiciosa de reducció d’emissions i millors instruments reguladors per frenar-les.

Les organitzacions es van assabentar per la premsa que el Govern havia enllestit l’avantprojecte de Llei de canvi climàtic a catalunya i van reclamar informació sobre la seva consideració a les al·legacions presentades. Passat uns dies van rebre la resposta en la que no s’ha acceptat cap de les 24 propostes presentades amb una motivació sense cap rigor, incloent excuses, manca d’argumentació i reafirmació sense cap valoració de politiques fracassades.

El Govern també al·ludeix que algunes propostes s’escapen de l’abast i competència d’aquest avantprojecte quan justament els objectius als que ha de servir la llei són reforçar la coordinació, garantir la transversalitat necessària en l’aplicació de cadascuna de les polítiques sectorials i els diferents nivells de l’administració pública i forçar l’aplicació d’instruments concrets per la mitigació, adaptació i la transició vers una economia baixa en carboni i eficient en l’ús dels recursos.

És per això que les entitats signants de les al·legacions instem al govern entrant a revisar la Llei per tal de incrementarla seva ambició, promovent noves taxes als agents més contaminants, i una reducció dels gasos amb efecte d’hivernacle de mínim el 40% al 2020 i el 95% al 2050.

A més a més, volem reiterar algunes de les demandes que considerem imprescindibles per tal que Catalunya i la Llei de canvi climàtic siguin realment transformadores i ambicioses.

1. No al comerç de drets d’emissió
El comerç de drets d’emissió s’ha demostrat àmpliament ineficaç per a reduir emissions de gasos d’efecte hivernacle, ben al contrari, ha servit com a negoci molt lucratiu per a grans corporacions i l’especulació financera. Per a la qual cosa exigim la retirada d’aquest mecanisme com a instrument de reducció d’emissions de la Llei degut a la seva invalidesa per a la reducció d’emissions.

2. Futur 100% renovable
La Llei també hauria d’incloure la prohibició de l’obtenció de gas i petroli d’esquist per fractura hidràulica o l’exploració i explotació d’hidrocarburs en el litoral català i anar cap a un futur sense energia nuclear i 100% renovable. És necessari deixar de subvencionar els combustibles fòssils i nuclears, i establir un sistema de tributs que penalitzi el seu ús.

3. Millor integració de les polítiques sectorials
Les polítiques definides sectorialment són poc concretes i ambicioses. Vam presentar esmenes a les mesures descrites dins dels sectors definits a la llei i demanem la inclusió de sectors com la qualitat de l’aire, ús del sòl, pesca o gestió del litoral.

4. Fiscalitat ambiental
La dotació de recursos econòmics és molt important per a la implementació d’estratègies de lluita contra el canvi climàtic. La Llei de Canvi Climàtic preveu només un tribut sobre el CO2 dels vehicles de tracció mecànica. Demanem que aquest s’ampliï a emissions de NO2 i també a emissions industrials o d’altres gasos. El Fons Climàtic, doncs, s’hauria de dotar de recursos gràcies a aquestes impostos i sancions per incompliments de la Llei, i no a la possible subhasta del mercat d’emissions.

5. Avaluació vinculant
la Llei proposa una avaluació de les polítiques climàtiques que s’aniran implementant en el decurs dels anys, per part d’un comitè d’experts. Aquesta avaluació, però, no serà vinculant, impossibilitant així la formulació d’objectius en base a criteris científics, l’augment d’ambició o qualsevol altre tipus de modificació de les polítiques per fer-les més eficaces. Cal que aquesta revisió sigui vinculant i que compti amb una àmplia participació de diferents grups d’experts i societat civil

A hores d’ara, organitzacions socioambientals de Catalunya i ciutadania a títol individual participen en la construcció del Moviment per la Justícia Climàtica amb els objectiu a curt termini de l’organització d’un Fòrum pel Clima i Alternatives per al proper 21 de Novembre i la marxa mundial contra el canvi climàtic per al dia 29 de Novembre a Barcelona en el marc d’un reguitzell de mobilitzacions que la societat civil organitza a les capitals més importants del món, cap a un canvi de model és ja del tot imprescindible.