.

Biblioteca de Tarragona

Biblioteca de Tarragona

El Mapa de Lectura Pública de Catalunya, elaborat per la Generalitat, indica que tant la Biblioteca central del carrer Fortuny (depenent de l’administració autonòmica) com les de proximitat de Torreforta i Sant Pere i Sant Pau (ambdues municipals) no són adequades i han de ser ampliades o traslladades a altres espais, així com la necessitat de construir-ne d’una de nova, informa avui el Diari de Tarragona.

Segons el rotatiu, la Generalitat considera insuficient el fons total dels tres centres del municipi, on la de Torreforta i la de Sant Pere i Sant Pau són les que necessiten reforçar-se més en aquest sentit, com també insuficient l’horari, ja que haurien d’obrir més hores i disposar de major superfície.

És per aquest motiu, apunta el Diari, que la Generalitat es planteja traslladar la Biblioteca del carrer Fortuny a l’edifici de la Tabacalera on ja hi ha l’arxiu municipal i l’hemeroteca.