.

.

TOTS 21

Pla general de l’edifici de la Diputació de Tarragona. Foto:ACN

La Diputació de Tarragona ha donat llum verda a la congelació dels imports de les seves diferents taxes que han de fer efectives les corporacions locals el 2021. Aquesta mesura de suport pretén compensar la reducció dels recursos locals i de la capacitat de finançament de les corporacions a conseqüència de la Covid-19. Així, i com a mesura tendent a activar l’economia, es mantenen les mateixes taxes del present exercici, amb l’excepció de la taxa per a la prestació del servei de publicació del Butlletí Oficial de la Província, el BOPT, que serà inferior a l’actual. En aquest cas, la rebaixa és mes gran per als ajuntaments més petits.

Les taxes de la Diputació de Tarragona abasten diversos aspectes, com la tramitació de documents administratius, la prestació del servei d’assistència de secretaria-intervenció, la tramitació de llicències i informes per utilització privativa i aprofitaments especials en carreteres de la xarxa viària local, la utilització de sales d’actes de la Diputació, o les taxes que gestiona el Patronat de Turisme de la institució.La mesura es va aprovar en el passat ple ordinari de la Diputació, corresponent al mes de setembre, i en la qual també es va donar el vistiplau a la modificació general de l’articulat i dels continguts d’aquesta ordenança fiscal general de gestió dels ingressos de dret públic de la Diputació, amb la finalitat de donar una major coherència a l’estructura i al text de la norma. Aquesta ordenança fiscal entrarà en vigor a partir de l’1 de gener de 2021 i continuarà vigent fins que es modifiqui o derogui expressament.

El diputat delegat d’Hisenda i vicepresident primer de la Diputació de Tarragona, Quim Nin, ha assenyalat que el manteniment de les taxes per al proper exercici respon a la voluntat de la institució supramunicipal de donar suport constant als ajuntaments, especialment als que tenen menys recursos. En el mateix sentit, i pel que fa a la reducció de les taxes del BOPT, ha afegit que també s’intenta agilitar les peticions dels consistoris que necessiten aprovar-les amb celeritat.

Redacció