.

.

TOTS 21

Edifici del Banc d'Espanya a la Rambla Nova

Edifici del Banc d’Espanya a la Rambla Nova

La cursa cap a les municipals es caracteritza pel tacticisme i les propostes electorals dels partits. I sembla que no trobarem a faltar ni una cosa ni l’altra a Tarragona. El Partit Popular, en veu del seu president Alejandro Fernández, ha criticat la ubicació del Museu de la Química a l’Edifici del Banc d’Espanya, tal i com anunciava aquesta setmana l’alcalde Josep Fèlix Ballesteros. Per Alejandro, la millor opció per a l’infrautilitzat Banc d’Espanya seria ubicar-hi una biblioteca.

Doncs bé, l’Ajuntament recorda en un comunicat els diferents motius pels quals aquest edifici no preveu acollir una nova biblioteca a la ciutat.

Malgrat les intencions d’Alejandro, la Generalitat desestima l’opció del Banc d’Espanya com a biblioteca per “raons d’estructura i de metres quadrats de l’edifici”. Per tot, la Generalitat aposta per una gran biblioteca de referència a la demarcació de Tarragona, ubicada a la Tabacalera, i deixar la del carrer Gasòmetre com a biblioteca municipal. Feta l’exposició de motius, el consistori argumenta que resta a l’espera d’un acord entre la Generalitat i el Govern Central, perquè “són els propietaris i qui han de fer la biblioteca”.

Les biblioteques són el principal dèficit cultural de la ciutat

En el plenari celebrat el 13 de setembre de 2010, es va posar sobre la taula l’estat de la situació i, conseqüentment, es va aprovar el Pla d’Equipaments Culturals de Tarragona. Aleshores, el consistori reconeixia com a principal dèficit de la ciutat el nombre de biblioteques per habitant que té la ciutat “molt per sota dels mínims que exigeix la Llei 4/1993, de 18 de març, del sistema bibliotecari de Catalunya”. Un articulat en què s’establia un mínim d’un centre bibliotecari per cada 5.000 habitants i una ràtio que, a dia d’avui, no es respecta a Tarragona.

El document aprovat en el plenari justificava la necessitat d’aixecar cinc noves biblioteques: una al solar de l’actual Biblioteca Pública de la Generalitat –al carrer Gasòmetre, cantonada amb el carrer Fortuny– tan bon punt aquesta es traslladi a l’edifici de la Tabacalera. Les quatre restants, s’haurien d’ubicar a Campclar, Sant Pere i Sant Pau, Sant Salvador i Llevant, a la vall de l’Arrabassada. D’aquestes, actualment s’està tramitant la construcció de la biblioteca de Sant Pere i Sant Pau.