.

.

TOTS 21

La consellera ha inaugurat la instal·lació, que ha suposat una inversió de 251.951€, dels quals el 60% han estat cofinançats pel Fons Europeu Marítim i de la Pesca i el Departament d’Agricultura. Foto: Generalitat

La consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Teresa Jordà, ha inaugurat oficialment la instal·lació de plaques fotovoltaiques d’autoconsum sobre la coberta de l’edifici de la llotja de peix en la Confraria de Pescadors de Tarragona. El cost d’aquestes plaques ha estat de 251.951 €, dels quals el 60% han estat cofinançats pel Fons Europeu Marítim i de la Pesca (FEMP) i el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, en concret 151.170€.

Amb aquesta nova instal·lació, es preveu una producció anual estimada de 473,8 MWh/any, així com un estalvi econòmic anual de 34.916,54 €/any i una reducció anual de 127,8 T de CO2.

“Es tracta de la primera confraria del litoral català que s’abasteix amb plaques solars per obtenir l’energia, i això acredita l’aposta que fa el sector pesquer i l’Administració, per promoure un sistema agroalimentari català que sigui sostenible, transformador i basat en la bioeconomia circular. Amatent per la mitigació i adaptació a l’emergència climàtica, i preservant i restablint els recursos sobre els quals depèn”, ha explicat la consellera d’Agricultura.

Segons Teresa Jordà, aquest tipus d’inversions confirmen l’informe publicat recentment per la Comissió Europea que diu que Catalunya és una potència econòmica mediterrània en l’àmbit de l’economia blava, “que s’impulsa gràcies a l’Estratègia Marítima de Catalunya, una eina de país amb una visió cap a l’any 2030, que té l’objectiu fonamental de desenvolupar plenament el potencial de l’economia blava garantint l’equilibri social i territorial, basat en ecosistemes resistents, biodiversos i plenament funcionals que generin serveis de màxima qualitat per a la societat”.

A banda de la instal·lació de les plaques solars, entre el 2006 i el 2020, la Confraria de Pescadors de Tarragona ha realitzat un seguit d’actuacions, cofinançades per la UE i el Departament d’Agricultura, adreçades a la millora de les instal·lacions de la llotja, infraestructures destinades a l’activitat pesquera i la gestió de la Confraria. En total, s’han subvencionat 15 operacions a la Confraria de Pescadors de Tarragona per un import total de 756.871 euros.

Pacte Verd Europeu

Així mateix, la consellera Jordà ha posat en valor que tant la instal·lació de plaques fotovoltaiques a la Confraria de pescadors de Tarragona com el conjunt de l’estratègia catalana pel que fa l’impuls de l’economia blava estan alineades amb el nou Pacte Verd Europeu (European Green Deal) promogut per la Comissió Europea.

Aquest Pacte Verd és l’estratègia de creixement econòmic de la Unió Europea, basada en un ús eficient dels recursos, la reducció de les emis­sions de gasos d’efecte hivernacle -com és el cas de la inversió realitzada per la Confraria de  pescadors-, la modernització dels sectors productius, la protecció del capital natural i en l’increment de l’ambició climàtica. Un dels prin­cipals objectius del Pacte Verd és l’assoliment d’una economia moderna, innova­dora i dissociada de l’ús dels recursos per aconseguir una societat més equitativa socialment i resilient als embats del canvi climàtic.

Alhora, el Pacte Verd és una de les principals apostes de la Unió Europea per a la implementació de l’Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides.

Ajuts FEMP a la implementació d’Energies Renovables al sector pesquer, aqüícola i de la transformació de productes pesquers

Mitjançant el Fons Europeu Marítim i de la Pesca, anualment es convoquen ajudes per a la implementació d’energies renovables en els sectors de la pesca, l’aqüicultura i la indústria transformadora de productes pesquers.

A banda d’instal·lacions d’energies renovables com la instal·lada a la llotja de Tarragona, amb el FEMP s’han finançat també microinstal·lacions d’energies renovables per a autoconsum en instal·lacions aïllades de turisme aqüícola, sense connexió a la xarxa elèctrica, i una microinstal·lació solar fotovoltaica i aerogenerador en una embarcació de pesca, que, tot i tenir una producció energètica petita, permeten l’accés a l’energia renovable de forma constant, reduint les emissions de CO2. L’import d’ajut total que s’ha donat ha estat de 172.741,04€, d’una inversió total realitzada per import de 295.091,88€.

3 M€ per a la reactivació econòmica del sector pesquer, marisquer i aqüícola

La consellera Jordà també ha visitat la confraria de pescadors de la Verge del Carme de Sant Carles de la Ràpita, on ha explicat el pla de xoc dotat amb 3,3 M€ que permetrà habilitar fins a cinc línies d’ajuts destinats als diferents sectors marítims (pesca, aqüicultura, centres d’activitat marítima), a fi d’ajudar-los a superar els efectes econòmics provocats per la pandèmia. Aquest conjunt de mesures urgents van ser adoptats en el marc del Comitè Tècnic per a l’elaboració del Pla per a la reactivació econòmica i protecció social com a conseqüència de la crisi de la COVID-19 (CORECO).

Cinc convocatòries d’ajuts

Aquests fons addicionals serviran per convocar cinc línies d’ajuts diferents. La primera línia d’ajuts serà per paralització temporal de l’activitat marisquera, que consistirà en una compensació a pescadors de la modalitat de marisqueig pels dies d’inactivitat. L’ordre de bases d’aquests ajuts serà conjunta amb els ajuts per al sector aqüícola i serà d’un import total de 123.100 €, dels quals 30.775 € estaran cofinançats amb fons propis. Es preveu que aquesta subvenció permeti la realització de 70 operacions. L’ajut equivalent per a la resta de la pesca marítima serà a càrrec del MAPAMA.

La segona línia d’ajuts s’adreçarà a corregir la davallada d’ingressos en les explotacions aqüícoles. Aquesta compensació a empreses d’aqüicultura (continentals i marítimes) per reducció d’ingressos serà d’un total de 810.000 €, dels quals 202.500 € estaran cofinançats amb fons propis. Es preveu que aquesta subvenció permeti la realització de 80 operacions.

La tercera línia serà d’ajuts a les confraries de pescadors per la davallada de facturació en les llotges pesqueres. La compensació a les confraries de pescadors de Catalunya amb flota activa a causa de la caiguda d’ingressos relacionada amb les taxes de primera venda del peix serà d’un total de 350.000 €, finançats íntegrament amb fons propis (línia no elegible pel FEMP), que, previsiblement, donaran lloc a 27 operacions.

La quarta línia d’ajuts, que ja va ser convocada el passat 18 de juny, va consistir en 1 M€ per dotar el sector pesquer d’equips de protecció individuals davant la crisi sanitària de la COVID-19. D’aquest import, 250.000 euros provenen de fons propis. En aquest cas, els ajuts ja s’han resolt i s’han aprovat 36 sol·licituds per valor de més de 265.000 euros.

Finalment, la cinquena línia d’ajuts és la destinada als operadors de Centres d’Activitats Marítimes afectats per la davallada d’activitat a causa de la incidència de la COVID-19. Aquest tipologia d’ajut és la primera vegada que es convoca. La convocatòria, adreçada a les empreses actives del Registre Oficial de Centres d’Activitat Marítima de Catalunya (centres nàutics, centres d’immersió i acadèmies nàutiques), estarà dotada de 750.000 €, finançats íntegrament amb fons propis (línia no elegible pel FEMP). Es preveu que doni lloc a 350 operacions.

 

També ens podeu seguir a través de facebook.com/agricultura.cat i twitter.com/agriculturacat.