.

.

TOTS 21

Acorda amb el govern iniciar una línia d’ajuts a l’habitatge social i l’ocupació dels ajuntaments, a més d’incrementar altres partides

El Grup Polític d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) a la Diputació de Tarragona ha negociat el pressupost per a l’any 2018. “No són els comptes que ERC faria si governés”; ara bé, valora la disposició al diàleg per part de l’equip de govern format per CiU i PSC. Com va fer en anys anteriors, ERC ha aconseguit introduir modificacions al pressupost, amb un destí de caire social.

Els diputats Jordi Cartanyà, Pau Ricomà i Jordi Vinyals han exposat aquestes esmenes que, sumades, representen 450.000 euros que inicialment no constaven als comptes i que, gràcies a ERC, incrementen l’atenció als municipis i les entitats des de la Diputació, que, tal com recorden, és “una administració local que té capacitat econòmica”.

Política nova d’habitatge social, en suport als ajuntaments

Amb les negociacions, ERC ha assolit introduir al pressupost un programa de subvencions a ajuntaments per la rehabilitació d’habitatges, que començarà amb 300.000 euros. Com creuen els diputats, “segurament això tindrà èxit i no es pot descartar la necessitat de fer més gran la partida cara al futur”.

El Grup d’ERC ha agafat com a base politiques similars que ja realitzen les diputacions de Barcelona i Girona, però “el model que presentem és propi”, ha aclarit Jordi Cartanyà. La proposta consisteix en què, mitjançant un programa nou, la Diputació dóna suport als ajuntaments per a la rehabilitació d’habitatges en desús per posar-los en lloguer social. Seria rehabilitació d’habitatges municipals o de particulars que els deixin en cessió d’ús temporalment a l’ajuntament. I a més a més, la subvenció de la Diputació estaria lligada a què els ajuntaments tinguin plans d’ocupació per contractar persones amb risc d’exclusió que s’encarreguin de la rehabilitació.

“La nostra proposta és clarament social per dos motius. Primer es destina al foment de parc d’habitatges en lloguer social i, segon, es rehabiliten habitatges mitjançant plans d’ocupació municipals que contractaran persones en risc d’exclusió; i es pot donar la circumstància que els mateixos que rehabiliten siguin els qui sol·licitin el lloguer al preu social, és a dir, a un preu més baix que al mercat lliure”, ha exposat Cartanyà. Per això, el diputat parla d’un “cercle tancat d’ajuda social”, i afegeix que un programa aixì, recolzat des de la Diputació, incidirà de forma directa en la rehabilitació d’habitatges degradats a molts barris o centres urbans de molts municipis.

Escoles de música municipals i esports

Amb les negociacions ERC també ha incrementat partides inicials. El diputat Pau Ricomà ha explicat que la partida del programa d’ajuts a les escoles de música municipals passarà de 400.000 a 500.000 euros, la xifra més alta fins ara. L’esmena republicana suposa un augment del 25%.

Una trentena d’ajuntaments a la demarcació han de fer front a moltes dificultats econòmiques per mantenir el seu centre homologat de formació musical. Fins i tot el deficit econòmic pot repercutir negativament en les quotes de les famílies.

Per Pau Ricomà, “incrementar la dotació a les escoles de música permet consolidar una oferta educativa basada en la música que dota als infants de valors humans i artístics”. Precisament, un altre acord d’increment pressupostari afecta directament als clubs esportius, i per tant, “també consolida la formació dels valors esportius”. I és que ERC ha acordat que la subvenció per al foment de l’esport base i per activitats esportives singulars, passi de 300.000 a 350.000 euros.

Cal recordar que una esmena d’ERC al pressupost de 2017 va elevar aquesta subvenció de la Diputació a l’esport, de 200.000 a 300.000 euros. “Parlem de la manca d’ajudes en un sector al que cal donar suport, són molts els clubs, el teixit associatiu, la feina que fan i que cal ajudar tant com es pot”, ha argumentat Pau Ricomà.

L’any 2016 va ser el primer any d’aquesta subvenció a l’esport i va començar amb 150.000 euros. 150.000 euros són, precisament, el volum d’increment que, mitjançant l’esmena al pressupost de 2017 i la de l’any vinent, ERC haurà aconseguit per a l’esport base en dos exercicis comptables consecutius.

Finalment, ERC ha acordat un augment de la partida destinada a la reserva natural de Sebes, de 15.000 euros a 25.000 euros, per una qüestió més aviat tècnica. “La partida estava subjecta a modificats del pressupost durant l’any; cada any la incertesa de tenir o no tenir prou ajuda econòmica era un handycap operatiu per a la reserva natural; per això, hem demanat que la partida d’entrada sigui la que hauria acabat establint-se amb els modificats, per evitar aquella incertesa”, ha aclarit Jordi Cartanyà.