.

.

TOTS 21

Un enterovirus vist pel microscopi

Un enterovirus vist pel microscopi

Què són?

Els Enterovirus són un gènere de virus associats amb diverses malalties humanes i dels mamífers. S’han trobat 66 serotips. Sobre la base de les malalties humanes i de mamífers s’havien classificat en un principi en quatre grups: poliovirus, Coxsackie A virus (CA), Coxsackie B virus (CB). Els ecovirus, actualment es nomenen amb nombres consecutius: EV68, EV69, EV70, i EV71, etc.

Com apareixen?

Els enterovirus afecten a milions de persones en tot el món cada any, sovint es troben en les secrecions respiratòries (per exemple, saliva, esputs o moc nasal). La poliomelitis la causa l’enterovirus, poliovirus.

Els símptomes

Les infeccions d’eneterovirus s’estenen per la ruta fecal-oral. Els símptomes són molt amplis.

Així, solen provocar infeccions respiratòries o gastrointestinals de caràcter lleu. En l’actual cas, són les soques del virus no pòlio les que han provocat alteracions neurològiques.

El virus provoca quadres respiratoris i gastrointestinals lleus, amb simptomatologia similar a la d’una grip. Febre, conjuntivitis, vòmits, diarrea i, ocasionalment, erupcions cutànies són els símptomes comuns que provoca aquest microorganisme.

Cal alarmar-se?

L’alarma neix perquè s’ha detectat un elevat nombre de casos que han desenvolupat alteracions neurològiques més greus que la meningitis vírica. Els pediatres han diagnosticat quadres clínics d’encefalitis (una infecció al tronc cerebral i l’encèfal que provoca somnolència, inestabilitat de la marxa, tremolors i paràlisis).

Es pot tractar?

No hi ha vacunes ni tractaments efectius més que per pal·liar la simptomatologia que presentin els pacients. Per això, els experts recomanen extremar les mesures preventives com la higiene de mans amb aigua i sabó per evitar la transmissió.