TOTS 21

Ana López, cap de llista del PSC a Cambrils

El Grup Municipal del PSC de Cambrils ha presentat una instància a l’Ajuntament amb el conjunt de propostes que han acordat de presentar al proper plenari de pressupostos. La portaveu, Ana López, assegura que «l’opacitat, el no diàleg i la descoordinació tornen a l’escena» al voltant del plenari de pressupostos que se celebrarà el proper dimecres. “A l’hora de presentar les nostres propostes han de tenir en compte que no se’ns ha facilitat la documentació esmentada i l’explicació política no ens ha aclarit massa els dubtes”, apuntava López.

De fet, afegeix, “el govern no aclareix quins projectes concrets hi ha a les grans partides: Obra Pública, Polítiques d’Ocupació, potser hi ha propostes que ja estan incloses o potser no. De la lectura i estudi d’aquest seguit de partides, no es desprèn quina és política del que és pretén realitzar a curt, mig i llarg termini”.

Per tot plegat, des del PSC s’ha decidit de presentar un conjunt de propostes, una quinzena, per tal que es considerin en el si del tripartit municipal. Les propostes:

1) Que s’inclogui una partida per realitzar un estudi sobre l’impacte del canvi climàtic a Cambrils posant èmfasis en les platges, rieres i barrancs per tal de preveure les afectacions que això pot tenir i les mesures correctores que hauríem de començar a contemplar. Al mateix temps reclamar a la Generalitat la importància de coordinar-se en aquests temes amb el territori, i en concret amb Cambrils, amb el compromís que un cop estigui el projecte, s’executi per la administració competent.

2) Que contemplin incentius a la millora de la recollida d’escombraries, recollit a les nostres propostes de la taxa d’escombraries i l’estudi de costos dels residus, aplicant el pagament per generació.

3) Aplicar les mesures recollides al Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible aprovat fa quatres anys, com ara el Programa de comptabilitat energètica, per assolir un estalvi energètic.

4) Revisió del projecte de Teatre Auditori, viable i utilitzable en un futur pròxim.

5) Plans d’ocupació local anuals fins al 2023 amb una visió integral i implementar la figura d’agent cívic.

6) Ajuts econòmics extraordinàries als sectors econòmics i associatius locals.

7) Aplicació progressiva de la ordenació de la zona esportiva i la instal·lació d’un nou pavelló municipal.

8) Encarregar el projecte executiu del Mercat de la vila.

9) Revisió dels projectes i execució per fer plataforma única de pas al nucli antic, Pau Casals i adjacents.

10) Encarregar el projecte de remodelació de l’avinguda Diputació tenint en compte el desmantellament de l’antiga via del tren ( des del Club Nàutic fins a l’Hotel Augustus).

11) Enderroc de l’antiga estació de tren i redacció del projecte de connexió del Barri l’eixample fins a Horta de Santa Maria a través de l’antiga via.

12) Redacció de projecte de pàrquing i plaça pública a l’actual estació d’autobusos, en coordinació amb el Pla de Mobilitat i gestionar el trasllat de l’estació d’autobusos al costat de la nova estació de tren.

13) Acord, conveni marc de gestió del nou pàrquing de la estació de tren amb ADIF.

14) Aplicar l’estudi de dinamització dels polígons industrials de Cambrils.

15) Projecte i execució de l’avinguda de l’esport.

López ha conclòs assegurant que “les nostres propostes són totalment polítiques i correspon a l’equip tècnic orientar com finançar-les, si l’equip de govern considera encaixen en les seves prioritats”. I per tal que no posin problemes o justificacions de dificultats d’encabir-les amb tant poc temps dins la seva proposta pressupostària, la portaveu socialista els recomana el següent: “la nostra proposta es que s’aprovi el pressupost com està, de forma exprés, amb el compromís del propi equip de govern i que ens indiqui si ho finançaran amb una modificació de crèdit, donant de baixa altres partides, finançat amb el romanent que gràcies a l’acord de l’Estat ara es pot fer servir per aquestes finalitats o bé, demanen un crèdit”.

Redacció