.

.

TOTS 21

Façana de l’Ajuntament de Reus

El ple de l’Ajuntament de Reus ha aprovat aquest divendres, 29 de novembre el Pla d’Acció Municipal Reus 2019-2023, el document que planifica l’acció de govern al llarg del mandat de manera transversal, definint i ordenant els objectius que es volen impulsar i les accions que es duran a terme per aconseguir-los. El PAM és també una eina de caràcter informatiu i divulgatiu, i que ha de possibilitar retre comptes davant la ciutadania i avaluar el compromís adquirit.

El document és el full de ruta que ha de guiar l’acció de govern dels propers quatre anys, amb l’objectiu de garantir tant la cohesió social, com els projectes i serveis de qualitat que exigeix la ciutadania.

La planificació del Govern de Reus pivota sobre quatre pilars: progrés social, espai urbà, desenvolupament econòmic i organització i planificació. Són els eixos que han de garantir un avanç estratègic de la ciutat cap a un futur centrat en l’atenció a les persones i el lideratge metropolità.

Progrés social

 • Igualtat i diversitat
 • Cicle de vida (infància, joventut i persones grans)
 • Cohesió social i benestar
 • Participació
 • Salut en totes les polítiques
 • Educació
 • Cultura
 • Esports

Espai Urbà

 • Habitatge
 • Seguretat ciutadana
 • Mobilitat
 • Espai públic
 • Urbanisme
 • Medi ambient i sostenibilitat

Desenvolupament econòmic

 • Progrés socioeconòmic i ocupació
 • Projecció de ciutat
 • Emprenedoria i suport a l’empresa
 • Economia local i sectors estratègics

Gestió, organització i planificació.

 • Hisenda
 • Organització i Persones (RRHH)
 • Gestió i optimització de recursos
 • TIC i smart city
 • Transparència i bon govern
 • Comunicació i dret a la informació
 • Planificació estratègica de polítiques transversals de ciutat
 • Relacions institucionals i projecció exterior

Procés participatiu
L’Ajuntament té obert fins el 12 de desembre el procés participatiu del Pla d’Acció Municipal. El PAM estableix els eixos, àmbits, objectius i actuacions que el govern municipal desplegarà durant l’actual mandat. El procés participatiu serà de tipus consultiu, i la informació recollida servirà al govern per prioritzar els objectius a executar.

La participació s’estableix per a tota la ciutadania de 14 anys o més, empadronada a Reus des d’una data no posterior al 30 de setembre de 2019. Per participar caldrà donar-se d’alta com a usuari a participa.reus.cat.