.

.

TOTS 21

El Consistori aprova la modificació puntual del POUM per impulsar la urbanització a l’àmbit del PA-6, el Polígon d’Actuació del Pinaret. Foto: Ajuntament

El Ple de l’Ajuntament de Cambrils ha donat avui un nou pas endavant en la incorporació d’un gerent municipal amb l’objectiu de millorar l’eficiència i l’eficàcia del Consistori en l’exercici de les seves competències. En concret, el plenari ha donat llum verd a modificar la categoria laboral del lloc de gerent, una figura que no existeix actualment però prevista a la Relació de Llocs de Treball, pas previ a la selecció del professional que durà a terme aquesta funció.

La Relació de Llocs de Treball, vigent des del 2019, establia la categoria de funcionari per a la figura de gerent municipal. Amb la modificació de la fitxa, la categoria d’aquest lloc de treball quedarà fixada en personal laboral alta direcció. Un cop fet el canvi, l’Ajuntament convocarà un procediment de selecció per proveir la plaça.

Les funcions de la figura del gerent són dirigir, planificar i avaluar la gestió municipal. Tindrà, d’aquesta manera, un paper clau al futur organigrama tècnic de l’Ajuntament, que en paral·lel ha iniciat processos de selecció per proveir els càrrecs de cap de contractació, cap de recursos humans o cap de l’Oficina d’Atenció Ciutadana.

D’altra banda, el plenari ha aprovat també la modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbana Municipal (POUM) a l’àmbit del PA-6 El Pinaret. Aquesta modificació, que recull diverses al·legacions presentades en la fase d’exposició pública del projecte, preveu l’increment del sostre edificable, la creació de dues noves sub-claus urbanístiques i el canvi del sistema d’actuació per tirar endavant el polígon, de reparcel·lació a modalitat de cooperació.

Canviar el sistema d’actuació de reparcel·lació a cooperació permetrà a l’Ajuntament agafar la iniciativa en la promoció i agilitzar els tràmits de desenvolupament d’un polígon que va fer els primers passos fa molts anys.

El nou projecte incrementa assegura la viabilitat d’un sector clau en el desenvolupament urbanístic de l’entorn a l’Avinguda de l’Esport, i incrementa substancialment la proporció d’habitatge protegit. D’aquesta manera, el PA-6 preveu la construcció de 497 nous habitatges de fins a 90 metres quadrats.

Un cop aprovada la modificació puntual a l’Ajuntament, el projecte se sotmetrà a criteri de la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Generalitat.

L’equip de govern municipal també ha donat compte al ple de l’informe sobre avaluació de l’estabilitat pressupostària i la sostenibilitat financera amb motiu de l’exercici 2020. L’informe destaca que malgrat la complexa situació derivada de la pandèmia de la Covid-19 les magnituds econòmiques són positives i s’han complert els objectius d’estabilitat.

En concret, l’Ajuntament i els ens que en depenen tenen una capacitat de finançament quantificada en 3.600.948 euros i compleixen l’objectiu d’estabilitat pressupostària en relació als objectius preestablerts. El volum de deute viu al tancament del 2020 era de 15.141.000 euros, una xifra que representa el 33,9% dels ingressos corrents liquidats a la mateixa data, un 9,13% menys que el 2019 (42,62%). Per tant, es troba per sota del límit del 110% que estableix la llei. Un altre aspecte destacat és que el període mitjà de pagament a proveïdors del quart trimestre del 2020 es troba per sota de la normativa sobre morositat.

Finalment, l’Ajuntament ha congelat les taxes del Centre Municipal de Formació d’Adults Rosa dels Vents per a la inscripció al curs 2021-22. I ha prorrogat l’encàrrec de la gestió integral de les llars d’infants municipals per al curs 2021-22 a l’empresa INGESOL EPEL.

Redacció