TOTS 21

Carles pellicer, durant el ple telemàtic d’aquest divendres a Reus. Foto: Ajuntament

L’Ajuntament de Reus ha aprovat aquest divendres, 21 de maig en sessió plenària el Pla d’Actuació Municipal en Emergència Nuclear (PAMEN) de Reus, d’acord al compromís recollit al Pla d’Acció Municipal 2019-2023.

El PAMEN de Reus compleix els requisits assenyalats al Pla Director del PENTA 2009 i inclou la planificació de Reus com a Àrea Base de Recepció Social, en cas d’activació del Pla d’Emergència Nuclear de Tarragona (PENTA); i contempla les accions que s’han de dur a terme com a municipi ubicat a la Zona II en cas que l’accident afecti la central nuclear de Vandellòs .

El pla especial de protecció civil s’emmarca dins del nivell d’actuació exterior sobre planificació de la resposta en emergència nuclear, i té per objecte planificar mesures de protecció, amb l’objectiu d’evitar o, almenys, reduir en la mesura del possible els efectes adversos de les radiacions ionitzants sobre la població, en cas d’emergència nuclear.

El document es fixa com a objectiu planificar mesures per reduir les dosis a llarg termini provinents de les substàncies radioactives dipositades i de la ingesta d’aliments i de l’aigua contaminada per evitar o, al menys, reduir en la mesura possible els efectes adversos de les radiacions ionitzants sobre la població, en cas d’accident nuclear.

Davant la situació de Reus en el context nuclear del territorim el PAMEN preveu l’aplicació de les mesures sobre el control d’aliments, aigua i l’estabulació d’animals. En aquest sentit, el document assegura el compliment de les funcions d’alertar, informar i donar avisos a la població; col·laborar amb els serveis dels grups operatius en l’aplicació de les mesures de protecció a la població; facilitar proveïment a la població, en cas necessari; i transmetre, rebre i registrar les comunicacions durant l’emergència

La Subdelegació del Govern ha comunicat a l’Ajuntament de Reus que l’òrgan executiu del PENTA es va reunir el passat 9 d’abril i va informar favorablement el PAMEN de Reus, un tràmit previ i preceptiu per a la seva aprovació per part del plenari municipal.

Redacció