.

.

TOTS 21

La Comissió territorial d’urbanisme del Camp de Tarragona, presidida pel director general d’Ordenació del Territori i Urbanisme, Agustí Serra, ha emès aquest dijous un informe favorable a la reordenació de les edificacions previstes en un solar del casc antic que impulsa l’Ajuntament de Falset. El canvi possibilitarà la creació d’un parc de més de mitja hectàrea de superfície.
L’àmbit se situa entre el carrer Miquel Barceló i el Barranc de la Vila, on el planejament preveia, fins ara, dos edificis residencials amb un parc de 5.880 m2al mig. Ara es modifica el Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM) per concentrar les edificacions a l’oest de la parcel·la i situar el parc i un aparcament al costat est, a tocar amb el carrer Josep Campàs.
D’aquesta manera, es millora la posició del parc i la seva accessibilitat, potenciant el seu paper de porta al nucli antic del municipi. Tot i el canvi, es manté el nombre d’habitatges que es preveien inicialment i el sostre edificable. Aquesta modificació del POUM haurà de ser aprovada properament per la Comissió de Política Territorial i Urbanisme de Catalunya (CPTUC) abans de la seva entrada en vigor.