.

D’un temps cap aquí s’han anat relacionat, amb freqüència, diferents malalties de la boca amb malalties d’afectació sistemàtica. A l’última universitat d’estiu de la Universidad Complutense de Madrid juntament amb la col·laboració de la Sociedad Española de Periodoncia (SEPA), es va analitzar la importància d’una mala salut bucodental amb les malalties sistèmiques.

Doctor Roger Quesada.

En aquelles jornades, experts en Cardiologia, diabetis, Ginecologia, malalties sistèmiques, Medicina Interna i d’Atenció Primària van tractar d’aclarir quelcom sobre la relació actual entre les malalties bucals i altres de generals, tot aportant les recerques més avançades a nivell mundial en aquest àmbit.

I és que, a banda de la coneguda relació d’aquestes malalties amb la diabetis, malalties cardiovasculars i els efectes adversos sobre l’embaràs (part prematur, poc pes en néixer, avortament,…), s’han identificat altres trastorns vinculats amb la periodontitis. Entre ells, s’ha posat de manifest que malalties tals com la disfunció erèctil, l’artritis reumatoide o l’Alzheimer també s’associen amb la presència d’aquesta infecció en la cavitat oral.

Arribant a la conclusió que fins ara hi ha evidències consistents que almenys 54 malalties sistèmiques guarden una relació amb infeccions en la boca, una vinculació que segons les malalties i els estudis publicats és més o menys sòlida i forta. Davant totes aquestes evidències, actua, cuida la teva boca i la teva salut general t’ho agrairà.