.

.

TOTS 21

Amb l’objectiu de fomentar la contractació de persones aturades del municipi, l’Ajuntament de Constantí augmentarà fins als 50.000 euros la quantitat destinada a subvencionar aquelles empreses que contractin aturats inscrits a la borsa de l’Oficina de Treball municipal (empadronats des de fa més d’un any al municipi), així com també els incentius als nous emprenedors i la creació de noves empreses al municipi.

El Ple de l’Ajuntament de Constantí va aprovar en sessió Ordinària celebrada aquest dimarts 27 d’octubre unes bases reguladores per a la concessió d’incentius a les empreses i nous emprenedors, per tal de promocionar i fomentar l’ocupació.

Després que en l’anterior convocatòria de l’any 2014 es destinés una quantitat de 14.500 € a aquesta línia de subvencions, per aquest any 2015 s’ha incrementat aquesta partida fins als 50.000 €uros, dels quals la quantitat de l’incentiu a les empreses per a noves contractacions passa de 700 a 3.000 €uros per persona contractada. En el cas dels incentius als nous emprenedors, aquesta quantitat passa de 2.000 a 3.000 euros.

La proposta es va aprovar per unanimitat de tots els grups municipals. Després de l’experiència de l’anterior convocatòria, l’equip de govern ha explicat que amb les noves Bases aprovades s’han intentat simplificar els tràmits de justificacions per a les empreses per tal d’agilitzar i facilitar tots els tràmits administratius per acollir-se q aquestes subvencions. A més, les empreses que podran ser beneficiàries d’aquests ajuts poden tenir la seva seu a Constantí o a tota la província de Tarragona.