.

El departament destina recursos contra la pobresa

El Departament de Benestar Social i Família dotarà enguany els consells comarcals i els ajuntaments de més de 20.000 habitants del Camp de Tarragona amb 14,1 milions d’euros per tal de finançar serveis socials bàsics i especialitzats, lluitar contra la pobresa i impulsar programes de reforç de la cohesió social i de promoció de la igualtat. Aquesta setmana Benestar Social i Família i els ajuntaments de Cambrils, Reus, Salou, Tarragona, Valls i el Vendrell i els consells comarcals de l’Alt Camp, Baix Camp, Baix Penedès, Conca de Barberà, Priorat i Tarragonès, han signat l’actualització de l’Acord marc de col·laboració en aquest àmbit.

El text adapta al context actual alguns dels criteris i objectius establerts en l’Acord marc 2012-2015 que permet planificar coordinadament la prestació dels serveis socials bàsics i els serveis especialitzats així com altres programes de benestar social i polítiques d’igualtat, famílies amb infants, gent gran, persones amb discapacitat, infants i adolescents, persones amb problemes de drogodependències, persones afectades pel VIH/Sida o persones immigrades, entre d’altres.

Amb l’aportació de 14,1 milions d’euros a l’administració local, el Departament de Benestar Social i Família consolida els serveis que ja es finançaven l’any anterior i incrementa les dotacions dels centres oberts per a infants i adolescents.

Joventut

D’altra banda, aquest any el contracte programa també incorpora els serveis dels consells comarcals en matèria de joventut. Això permet agrupar tots els canals de finançament del Departament als ens locals en el contracte programa i consolidar-lo en l’instrument bàsic de relació entre el Departament i l’Administració local.

La directora dels Serveis Territorials de Benestar Social i Família a Tarragona, Anna Vendrell, ha destacat que “la signatura d’aquest acord garanteix i reforça la resposta conjunta de la Generalitat i dels ens locals i comarcals davant les situacions provocades per la situació econòmica actual” i ha posat en valor l’esforç que s’està fent des dels ajuntaments i els ens comarcals per donar continuïtat a la prestació dels serveis adreçats a les persones en situació de vulnerabilitat social, especialment famílies amb menors.