.

 

Imatge de la zona del mas de la Creu i de les urbanitzacions del Catllar que hi ha al costat. Foto: Google Earth

L’Ajuntament del Catllar expressa la seva ferma oposició al projecte esportiu projectat al terme municipal de Tarragona, a la zona limítrof amb el seu municipi: un complex esportiu al voltant de Mas de la Creu. Després d’una anàlisi exhaustiva realitzada pels tècnics municipals i l’equip de govern, s’han identificat diversos problemes tècnics i mediambientals que poden generar aquest projecte i que amenacen la protecció i el desenvolupament sostenible del nostre entorn.

Entre els problemes principals que ha detectat el consistori del Catllar hi figuren:

  1. Desforestació: el projecte podria implicar la pèrdua d’àrees forestals importants per a l’equilibri ecològic del nostre municipi.
  2. Contaminació lumínica i acústica: hi ha la preocupació que les instal·lacions esportives proposades generin una contaminació lumínica i acústica significativa, afectant negativament la qualitat de vida dels residents locals.
  3. Consum d’aigua: es planteja la necessitat d’avaluar detingudament l’impacte del projecte en el subministrament d’aigua, així com la gestió sostenible d’aquest escàs recurs i més en una context d’emergència climàtica com l’actual.
  4. Gestió de residus: és fonamental garantir que el projecte inclogui un pla integral per a la gestió adequada dels residus generats, minimitzant-ne l’impacte medioambiental.
  5. Mobilitat: és necessària una anàlisi exhaustiva de l’impacte en la mobilitat urbana i la infraestructura viària per evitar congestions i garantir la seguretat de la ciutadania.

L’Ajuntament del Catllar reitera el compromís amb la protecció del medi ambient i el benestar de la seva ciutadania. Per això, està portant a terme un “diàleg constructiu” amb l’equip responsable del projecte esportiu per abordar aquestes preocupacions i cercar solucions que beneficiïn totes les parts involucrades.