.

L’espai de Ca la Garsa és un dels més importants del call jueu de Tarragona. Foto: Mauri

L’ajuntament de Tarragona ha fet públic un comunicat aquest migdia en el qual es dona compte de la necessitat d’actuar d’emergència a Ca la Garsa per evitar-ne desprendiments. “El passat dimarts, 31 de juliol, -es pot llegir a la nota de premsa-, durant una visita a Ca la Garsa es va observar que els testimonis instal·lats a les esquerdes en els murs de l’immoble s’havien obert. Aquests testimonis es van instal·lar l’any 2012 per tal de veure l’evolució de les esquerdes, des de llavors, s’han anat controlant sense detectar-hi cap problema fins aquest dimarts”.

Davant d’això, “els serveis tècnics de Patrimoni i Territori -continua el comunicat- han realitzat una inspecció i s’ha observat que les esquerdes poden generar un perill de despreniments i, per aquest motiu, s’ha procedit a tancar provisionalment la part de la plaça dels Angels i la part del carrer Talavera per garantir la seguretat. De manera immediata es procedirà a fer un estintolament d’emergència de la zona afectada per tal de deixar-la en condicions de seguretat. Posteriorment, s’analitzarà i es prendran les mesures pertinents per garantir la conservació”.