.

.

TOTS 21

Daniel RUbio i Carles pellicer, aquest matí en roda de premsa. Foto: Ajuntament

L’Ajuntament de Reus posarà en marxa aquest divendres el comptador per a la creació de la empresa municipal de generació i comercialització d’energia renovable. Ho farà portant a plenari la memòria encarregada el passat mes de novembre que avala la viabilitat d’aquest projecte públic, del qual aquest dimarts han donat detalls en roda de premsa tant el regidor de Medi Ambient, Daniel Rubio, com l’alcalde, Carles Pellicer.

La nova divisió de Reus Serveis Municipals SA (aquest erà el seu encaix adinistratiu perquè inclouj en els seus estatuts l’activitat de generació d’energia elèctrica i la comercialització) té previst subministrar durant els cinc anys posteriors a la seva posada en marxa “a instal·lacions de l’ajuntament, empreses municipals i organismes autònoms”. Segons Rubio, durant aquest període la comercialització de l’energia sostenible produïda dins del paraigües de la companyia suposarà una reducció de costos a l’Ajuntament i la reinversió dels guanys en noves plaques de cara a augmentar exponencialment (i el que és més atractiu, amb recursos propis) la capacitat de generació. Rubio ha detallat que “actualment el consum estimat segons les dades del 2019 al consistori és de 21.277 megavats per hora i any. El cost d’1 megavat per hora i any, gràcies a un acord establert amb l’Associació Catalana de Municipis, és de 94 euros, que pugen a 115 euros amb IVA. Amb la posada en marxa de la nova empresa el preu de compra es baixarà a 82 euros”, assenyalava. Cal tenir en compte que la nova empresa no implicarà preus de manteniment, donat que als 150.000 euros ja pressupostats es preveu només el cost addicional de dues persones contractades en un futur segons un perfil que serà definit a partir de la pràctica ja en curs de les instal·lacions al Barri Fortuny. En aquests moments, els equipaments de plaques solars ja existents suposen la producció de 340 MV per hora l’any, només un 2% de l’autogeneració que la ciutat necessita tot i que ja suposa 60.000 euros d’estalvi al consistori.

La intenció és que a partir del sisè any, i sempre segons la regulació actual del mercat, es pugui començar a comercialitzar l’energia a comunitatss de consumidors que estiguin dins del radi de 500 metres dels punts de producció. Una mesura que permetrà una implantació paulatina de preus socials, amb polítiques de suport a famílies vulnerables i en règim d’exclusió social amb descomptes, bons socials o altres fórmules que garanteixin el subministrament elèctric fruit de la voluntat de gestionar l’empresa amb caràcter “d’interès públic”.

Rubio, ha reiterat que l’activitat és viable social, mediambiental i econòmicament, però que en cap cas la finalitat és la recaptació de beneficis. “No ens plantegem aquesta societat per generar beneficis, sinó per revertir-los en més plaques”, ha dit. “Apostem perquè Reus creï el seu propi futur energètic”, ha manifestat Pellicer.

La memòria, al detall

La memòria recorda que l’Ajuntament i les empreses municipals tenen anys d’experiència amb la instal·lació i gestió de plantes solars per a l’autoconsum de les seves dependències, i amb excedents injectats a xarxa per minimitzar la dependència de l’energia de mercat. Per optimitzar al màxim les instal·lacions de generació elèctrica renovable, segons conclou la memòria, cal disposar d’un operador que faci de lligam entre generació i consum. És a dir, un organisme que pugui gestionar la capacitat municipal generadora d’energia (l’actual i la futura) i faci les funcions de subministradora a l’Ajuntament i els seus ens dependents.

Alhora, l’empresa municipal pot ser un element arrossegador i sensibilitzador de la ciutadania i del teixit empresarial, per avançar cap a la implantació de models energètics més sostenibles i propers al territori. Així, l’empresa municipal s’ha de convertir en una eina útil per accelerar el canvi de model energètic des de l’àmbit municipal i amb visió d’interès general.

El primer any de funcionament, l’activitat es preveu deficitària, ja que no esta encara constituïda com a comercialitzadora i no disposa de cap ingrés. No obstant, els anys successius es compensa el resultat negatiu i es demostra com a clarament viable. La tendència positiva s’accentua a l’incrementar la inversió pròpia, i posar en servei mes instal·lacions per generació pròpia i Km 0, que resulta a un preu mes barat i estable. Aquest increment de la generació amb recursos propis es la que dotar de contingut de manera mes substancial l’activitat i genera recursos per abordar altres projectes en el camp de l’energia i la sostenibilitat.

J.S. / Redacció