.

El simulacre s’ha realitzat a la Terminal de FFCC pública de càrrega i descàrrega de productes químics del Moll de la Química.

Vopak Terquimsa i el Port de Tarragona han dut a terme aquest matí un simulacre d’emergència del Pla de Protecció del Port (Security) i del Pla d’Autoprotecció (PAU) del Port de Tarragona davant un sabotatge i fugida de productes durant l’operativa de càrrega de vagons cisterna.

Durant el simulacre, realitzat a la Terminal de FFCC pública de càrrega i descàrrega de productes químics del Moll de la Química, s’ha activat el Pla de Protecció del Port (Security) al tractar-se d’una emergència d’origen antisocial (sabotatge) i el Pla d’autoprotecció del Port de Tarragona (PAU) en fase d’emergència nivell 2.

Per donar resposta a l’emergència s’han mobilitzat els mitjans de la Policia Portuària i del Centre de Comandament Avançat, els Bombers del Parc Químic del Port i el contenidor de lluita contra la contaminació, així com els serveis sanitaris d’Activa Mútua – Prevenport. També s’ha activat el PAU de Vopak Terquimsa i s’ha mobilitzat el personal de la companyia, a més dels serveis externs de Bombers de la Generalitat i la Guàrdia Civil.

Durant el simulacre també s’ha decidit activar en fase d’alerta el PIM per garantir la no afectació del producte vessat a la làmina d’aigua i, per aquest motiu, també ha intervingut l’embarcació de la policia portuària ‘Llampuga’.

L’objectiu del simulacre ha estat verificar la capacitat operativa dels recursos humans i materials propis de la terminal i de l’Autoritat Portuària definits en el marc del Pla d’autoprotecció; així com aquells establerts en els plans de protecció de tots dos, per fer front a una situació d’emergència, generada per un sabotatge a les instal·lacions de Vopak Terquimsa, la qual comporta una fuita de producte químic durant l’operativa de càrrega. Així mateix, també s’ha pogut comprovar la correcta coordinació entre els diferents plans d’autoprotecció activats.