.

.

TOTS 21

L’Ajuntament de Vila-seca ha iniciat una campanya informativa i de sensibilització cap a la ciutadania, per a donar a conèixer la nova ordenança reguladora de les condicions per a la circulació dels vehicles de mobilitat personal (VMP) i bicicletes de pedals amb pedaleig assistit, la qual ja es troba en funcionament. L’objectiu principal d’aquesta ordenança és garantir la seguretat vial i fomentar la convivència viària amb la resta de persones usuàries i vehicles de la via pública.

Per tal d’informar sobre els punts claus de la normativa, s’ha editat un díptic informatiu, que ha estat repartit als domicilis de Vila-seca, i un vídeo que s’ha difós per xarxes socials. A més, a partir de demà dimarts dia 11 i durant tot el mes de maig, els agents de la Policia Local i agents cívics en faran difusió a peu de carrer.

L’ordenança reguladora recull, entre d’altres, que l’edat mínima del conductor ha de ser de 15 anys en el cas dels VMP i de 12, en el cas de bicicletes. La capacitat màxima d’aquests vehicles sempre serà d’una persona, menys en el cas de les bicicletes que poden portar un acompanyant menor de 7 anys. Un aspecte a destacar és l’equipament necessari, ja que es recomana l’ús de casc de protecció i portar llums i elements reflectants de nit. Els usuaris d’aquests vehicles caldrà que respectin el sentit de circulació, la senyalització viària i la distància mínima d’1,5 metres amb els vianants (els quals sempre tindran prioritat) i circulin sempre a un màxim de 30 km/h a les vies permeses. La normativa també informa que no es podrà circular per les voreres, les zones de vianants o utilitzant el mòbil i/o els auriculars. Finalment, l’ordenança recull les diverses infraccions i les seves corresponents sancions, que aniran des dels 100 euros (sancions lleus), 200 euros (sancions greus) i 500 euros (sancions molt greus).

Cal recordar que les bases d’aquesta ordenança van ser presentades el passat mes de juliol, conjuntament amb l’Ajuntament de Cambrils i l’Ajuntament de Salou, donat que els tres municipis tenen una conurbació urbana integrada que ha facilitat la coordinació d’aquesta regulació.

Redacció