.

.

TOTS 21


Així és l'enllumenat que ha fet possible l'estalvi.

Així és l'enllumenat que ha fet possible l'estalvi.

Vila-seca ha reduït en els últims tres anys el consum de l’enllumenat públic en un 58,6%, gràcies a la intervenció en 5.275 punts de llum del municipi. Així doncs, entre els anys 2010 i 2013 la despesa s’ha reduït en un 51,53%, produint un estalvi de  363.000 euros. Vila-seca va optar per aprofitar els punts de llum existents i va substituir-ne l’hemisferi superior de vidre per un d’alumini, totalment opac, per tal d’evitar el flux lumínic cap a la l’hemisferi superior, alhora que també es van substituir les bombetes, els seus equipaments electrònics i el cablejat interior.

En el seu moment, l’Agenda 21 Local de Vila-seca va plantejar un Pla d’Adequació de l’Enllumenat Públic Exterior amb l’objectiu de reduir el consum energètic i adequar les instal·lacions al nou marc legal, tant en matèria d’eficiència energètica com de contaminació lumínica. Un cop executat aquest pla, l’Ajuntament de Vila-seca ha pogut comprovar com el consum i la despesa en enllumenat públic s’ha vist reduïda enormement. Per tal de fer-ho possible, l’Ajuntament, entre el juny de l’any 2011 i l’abril del 2013, va invertir 2,3 milions d’euros en l’execució del Pla d’Adequació.